Školní jídelna, ZŠ Tyršova, Nymburk

Základní a mateřská škola, Tyšova 446, Nymburk

Informace z jídelny

Obědy na Základní škole

Stravování žáků a zaměstnanců Základní školy Tyršova zajišťuje vlastní školní jídelna – výdejna. Veškerá agenda ke stravování našich žáků je vedena na naší škole. Počítačově řízený stravovací systém umožňuje používání bezkontaktních čipů, objednávání jídla v objednacím boxu, který je umístěn před jídelnou nebo objednávání jídla internetem. Platbu obědů je možno zajistit pouze bezhotovostně. V kanceláři školní jídelny si žáci zakoupí čip za 115,- Kč nebo je možné nahrání ISIC karty. Obě tato média mohou být používána současně nezávisle na sobě.

Stravné je možné platit:
bezhotovostně – trvalým nebo jednorázovým příkazem v bance. Upozorňujeme na nutnost včasné platby.

bankovní spojení: 43-1795710237/0100
variabilní symbol: obdržíte v kanceláři vedoucí školní jídelny u paní Venduly Petrové, tel. +420 325 511 099, e-mail: vendula.petrova@zstyrsova.cz


Ceny obědů od 1. 9. 2023 jsou pro jednotlivé kategorie stanoveny takto:

I. kategorie 7 – 10 let 30,- Kč
II. kategorie 11 – 14 let 32,- Kč
III. kategorie 15 a více let 39,- Kč

Cena pro zaměstnance školy je 39,- Kč

Plná cena:

I. kategorie 7 – 10 let 79,- Kč
II. kategorie 11 – 14 let 81,- Kč
III. kategorie 15 a více let 88,- Kč


PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY
a) Ve školní jídelně se stravují žáci a zaměstnanci ZŠ Tyršova, kteří mají zaplacené obědy. Osobám, které nemají zaplacený oběd je vstup do ŠJ zakázán.
b) Všichni strávnici jsou povinni stravovat se v prostorách jídelny. Je zakázáno vynášet jakékoliv potraviny mimo ŠJ.
c) Je zakázáno donášet si vlastní jídlo do ŠJ.
d) Pracovníci ŠJ nenesou odpovědnost za potraviny vynesené mimo objekt ŠJ (jídlo v jídlonosiči, ovoce, dezert, apod.) Týká se to především nezávadnosti daných pokrmů. Pokrmy jsou určené k přímé spotřebě bez skladování.
e) Výdej obědů od 11:30 – 14:00 hodin.
f) Výdej do jídlonosičů od 11:00 – 11:30 hodin. Stravu nevydáváme do skleněných nebo znečištěných nádob.Loga partnerů školy Loga partnerů školy Loga partnerů školy Loga partnerů školy Loga partnerů školy Loga partnerů školy Loga partnerů školy Loga partnerů školy


Pravidla přístupnosti Zpracování osobních údajů GDPR

Obrázek žáka naší školy