Školní jídelna, ZŠ Tyršova, Nymburk

Základní a mateřská škola, Tyšova 446, Nymburk

Informace z jídelny

Obědy na Základní škole

Stravování žáků a zaměstnanců Základní školy Tyršova zajišťuje vlastní školní jídelna – výdejna. Veškerá agenda ke stravování našich žáků je vedena na naší škole.
Počítačově řízený stravovací systém umožňuje používání bezkontaktních čipů, objednávání jídla v objednacím boxu, který je umístěn před jídelnou nebo objednávání jídla internetem. Platbu obědů je možno zajistit převodem z účtu platebním příkazem. V kanceláři školní jídelny si žáci zakoupí čip za 115,- Kč.
Ceny obědů od 1. 9. 2019 jsou pro jednotlivé kategorie stanoveny takto:

I. kategorie 7 – 10 let 24,- Kč
II. kategorie 11 – 14 let 26,- Kč
III. kategorie 15 a více let 34,- Kč

Cena pro zaměstnance školy je 34,- Kč

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY
a) Ve školní jídelně se stravují žáci a zaměstnanci ZŠ Tyršova, kteří mají zaplacené obědy. Osobám, které nemají zaplacený oběd je vstup do ŠJ zakázán.
b) Všichni strávnici jsou povinni stravovat se v prostorách jídelny. Je zakázáno vynášet jakékoliv potraviny mimo ŠJ.
c) Je zakázáno donášet si vlastní jídlo do ŠJ.
d) Pracovníci ŠJ nenesou odpovědnost za potraviny vynesené mimo objekt ŠJ (jídlo v jídlonosiči, ovoce, dezert, apod.) Týká se to především nezávadnosti daných pokrmů. Pokrmy jsou určené k přímé spotřebě bez skladování.
e) Výdej obědů od 11:30 – 14:00 hodin.
f) Výdej do jídlonosičů od 11:30 – 13:30 hodin. Stravu nevydáváme do skleněných nebo znečištěných nádob.

Stravné je možné platit:
bezhotovostně – trvalým nebo jednorázovým příkazem v bance. Upozorňujeme na nutnost včasné platby.

bankovní spojení: 43-1795710237/0100
variabilní symbol: obdržíte v kanceláři vedoucí školní jídelny u paní Venduly Petrové, tel. +420 325 511 099, e-mail: petrova@zstyrsova.czLoga partnerů

Pravidla přístupnosti Zpracování osobních údajů GDPR

Obrázek žáka naší školy