Aktuálně

Duben
Dobrovolný úkol ke DNI ZEMĚ

Dobrovolný úkol ke DNI ZEMĚ

22.04.2021

Dnes je 22. 4. 2021 a v tento den si připomínáme naši planetu Zemi – slavíme totiž Den Země. Tedy rozhodně bychom ho slavit měli, protože díky Zemi tu jsme, máme co dýchat, co jíst a kde žít. A jinou rozhodně nemáme. Proto je fajn si uvědomit její důležitost. A s tímto dnem zadávám dobrovolný veřejný úkol … tedy hned dva a vy si vyberete jaký můžete splnit …

ÚKOL 01: Vytvořte k tomuto dni speciální logo – pomocí nějakého programu v počítači, či ho namalujte sami a pak vyfoťte či oskenujte a pošlete mi ho mejlem.

ÚKOL 02: Zdokumentujte nějaký čin pro Zemi – natočte video, či vyfoťte nějaký konkrétní čin spojený s ochranou přírody. Tak jak vy sami můžete konkrétně pomoci naší planetě. A zase mi to pošlete mejlem.

Na nejlepší řešitele bude čekat speciální biologická odměna!

M. Velechovský

5
Péče o děti vybraných profesí

Péče o děti vybraných profesí

09.04.2021

Od pondělí 12. 4. 2021 budeme poskytovat péči o děti vybraných profesí viz. níže.

Jedná se tentokrát pouze o žáky naší školy, konkrétně z prvního stupně ZŠ a dětí z MŠ Růženka.

Zákonní zástupci dětí z MŠ Růženka budou kontaktovat v případě potřeby umístění dítěte vedoucí učitelku MŠ Mgr. Janu Mádlovou, jana.madlova@zstyrsova.cz.

Zákonní zástupci dětí ze ZŠ Tyršova mohou napsat svůj požadavek na e-mail: skola@zstyrsova.cz.

K umístění dítěte nebo žáka je třeba potvrzení zaměstnavatele.

Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: v mateřských školách, školních družinách a školních klubech se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou

▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů,

▪ příslušníci ozbrojených sil,

▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky. 

vedení školy

7

Rozvrhy hodin od 12. 4. 2021

08.04.2021

Rozvrhy hodin platné od 12. dubna 2021 již najdete na webu a v e-žk. Zobrazit musíte rozvrh na příští týden, stálý rozvrh platí do 11. 4. 2021.

Do konce týdne může po konzultaci s vyučujícími ještě docházet k drobným změnám.
Rozvrhy jsou stejné pro prezenční i distanční výuku. Označení písmenem D, které znamená on-line hodiny, platí pouze pro týdny distanční výuky.
Žáci po celou dobu (kromě dělení jazyků) zůstávají ve kmenových učebnách, vyznačení učeben není tedy platné.
I. Blažíčková

14

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

25.03.2021

Vážení rodiče,

jak pravděpodobně víte, současná situace nám nedovoluje, abychom zápis do 1. tříd uskutečnili obvyklou formou, tedy za účasti dětí.

Novinkou pro letošní rok je tedy přihláška k zápisu formou online formuláře, který zobrazíte po kliknutí na banner webové aplikace Online zápis do školy. 

Webová aplikace bude dostupná od středy 17. 3. ve 14:00 hod. 

Postup pro zápis dítěte do ZŠ:

1.    Online přihlášku k zápisu dítěte na školní rok 2021/2022 zobrazíte kliknutím na banner webové aplikace Online zápis školy. Formulář následně vyplníte, zarezervujete si termín pro případ osobního odevzdání žádosti ve škole a odešlete. Termín je nutné rezervovat v každém případě, ale pokud žádost odevzdáte prostřednictvím datové schránky, nebo e-mailem, nevyužijete ho.

V jednom formuláři můžete zapsat i více dětí najednou.

2.    Po odeslání formuláře vám přijde do e-mailové schránky uvedené ve formuláři potvrzující zpráva, která bude obsahovat také Žádost o přijetí a v případě odkladu školní docházky také Žádost o odklad povinné školní docházky. Tyto dokumenty lze také stáhnout okamžitě po odeslání přihlášky přímo z této webové aplikace.

3.    Jako zákonný zástupce doplníte zbývající údaje ve formuláři žádosti (v případě odkladu školní docházky je nutné vyplnit oba formuláře) a podepsané je předáte  v období od 6. do 9. dubna 2021 škole jedním z následujících způsobů:

Ø  prostřednictvím vaší soukromé datové schránky (s přiloženým scanem rodného listu dítěte)

Ø  e-mailem s vaším elektronickým podpisem (s přiloženým scanem rodného listu dítěte)

Ø  osobně do kanceláře školy v termínu vaší rezervace (s sebou přineste rodný list dítěte)

Ø  výjimečně poštou, pouze doporučeným dopisem s dodejkou s přiloženou prostou kopií rodného listu dítěte (s rizikem, že zákonný zástupce může být vyzván k doplnění informací, pokud dokumenty v něm obsažené nedoloží všechny informace uvedené na přihlášce pro splnění podmínek platného zápisu).

4.    Zákonný zástupce žádající pro dítě odklad školní docházky zajistí vyjádření dětského lékaře a doporučení poradenského zařízení, které jsou pro udělení odkladu školní docházky nutné. Doporučujeme kontaktovat poradenské zařízení co nejdříve. Oba dokumenty odevzdá zákonný zástupce do kanceláře ZŠ v co nejkratším termínu.

5.    Procesem zápisu musí projít i děti, které byly u zápisu minulý rok a mají udělený odklad školní docházky.

6.    Děti budou přijímány dle Kritérií přijetí žáků do 1. tříd školního roku 2021/2022

7.    V přihlášce se vám automaticky vygeneruje registrační kód, pod kterým bude zveřejněn výsledek zápisu.

8.    Výsledky zápisu budou zveřejněny 23. 4. 2021 v 9:00 hod. u vstupu do budovy školy a na webových stránkách školy.

Pokud z jakéhokoliv důvodu nelze podat přihlášku online formou, kontaktuje zákonný zástupce dítěte telefonicky kancelář školy na tel. čísle 325 512 756.

Na stejném telefonním čísle nebo na e-mailové adrese skola@zstyrsova.cz vám zodpovíme případné další dotazy.

Spádové obvody22

Vítáme Vás na oficiálních internetových stránkách naší základní školy

Jejich prostřednictvím chceme informovat žáky, jejich rodiče, i ty, kteří uvažují o zapsání dětí na naši školu. Zároveň vítáme přátele, bývalé žáky a širokou veřejnost.

Online zápis do školy
Žákovská knížka
Covid v pokusu s páťáky

Covid v pokusu s páťáky

22.04.2021

Koronavirus ovlivňuje svět okolo nás a to nejen přímo, ale i nepřímo. O tom jsme se přesvědčili s 5.B v klasickém pokusu s Coca-Colou a kovovým předmětem.

Začátkem prosince, v době distanční výuky, jsme společně vytvořili on-line pokus, kdy se do kolové limonády ponoří kus kovového předmětu (hřebík, mince apod.). Vše jsme prováděli společně přes monitor počítače na různých místech u žáků doma. K tomu jsme vše dokumentovali a zaznamenávali průběh pokusu do pracovního listu. A během měsíce jsme si měli pokus společně zkontrolovat, neboť jsme počítali s tím, že se po Vánočních prázdninách sejdeme na živo. Jenže ještě v době probíhajícího pokusu se školy uzavřely a náš pokus zůstal nedořešen. Někteří žáci už ho měli uložený ve škole (k nelibosti uklízeček i učitelek), někteří ho měli zatím doma. Tak pokus v tichosti probíhal dál dalších pět měsíců. Probublával, zapáchal, ale nebyl dokončený.

Až v půlce dubna jsme se s páťáky mohli konečně zase potkat. Hurá!!! A pokus společně vyhodnotit. Některé vzorky vzali za své díky netrpělivým rodičům (možná jim doma prostě jen smrděl), školní vzorky zlikvidovali uklízečky. Ale pár trpělivých zůstalo a tak jsme mohli v půlce dubna – po 131 dnech (což je o 100 dní víc, než jsme plánovali – pokus uzavřít. I já jsem zůstal trpělivý a mohli jsme si vše ukázat na živo, zhodnotit práci i výsledek pokusu. Změna barvy tekutiny, změna povrchu kovového předmětu, ale i třeba kousků masa, nárůst bakteriálního povlaku a další.

Tak takhle nám hodil kovid vidle do jednoduchého pokusu s páťáky. 

M. Velechovský

5
Staro-nová výzva nejen pro fotografy.

Staro-nová výzva nejen pro fotografy.

14.04.2021

Přináším další dobrovolný úkol pro všechny (nejen)Nymburáky a taky (nejen) pro fotografy. Účastnit se mohou žáci školy i třeba jejich rodiče či učitelé.

O co jde? V galerii k článku naleznete šest historických fotografií z Nbk. Pokuste se najít úplně stejná místa v Nymburce jako historický fotograf a vyfotit je dnešní technikou, ale jinak úplně stejně. Například zkusit zjistit podle stínů denní dobu apod. Rozhodně to není jednoduché, ale určitě to zvládnete.

Fotografie nahrajte vedle sebe vždy starou a její novou „kopii“ např. do tabulky ve Wordu, nebo třeba v PowerPointu, nebo v nějakém grafickém programu – prostě aby se dali obě fotky pohodlně vedle sebe porovnat. Ano, staré fotografie, si budete muset stáhnout. Pak mi vše zašlete na pracovní email a nezapomeňte uvést jméno a kontakt na vás.

Nejlepší fotografové budou odměněni. Už se těším na výsledky.

M. Velechovský

9
Výzva pro nadšené (potenciálně) 3D tiskaře

Výzva pro nadšené (potenciálně) 3D tiskaře

09.04.2021

Naše škola se úspěšně zapojila do projektu Průša Research – 3D tiskárna do školy a díky tomu jsme získali pro potřeby školy – prozatím na zápůjčku - 3D tiskárnu. Moderní technologie vytvářející prostorové modely, ale i velice praktické věci a pomůcky. Jen se s ní naučit pracovat. Já se pomalu snažím, ale třeba by se chtěl někdo zapojit také. Takže pokud vás zajímá 3D tisk, vytváření 3D modelů a chcete zkusit nějakou vlastní tvorbu, máte šanci.

Důležité je se hlavně naučit ovládat nějaký z 3D modelovacích programů, kterých je celá řada. Sám se s nimi zatím seznamuji a hledám řešení, ale vy doma už můžete pomalu také. Tak hurá do toho a můžeme začít tvořit.

M. Velechovský

10
Obnovení prezenční výuky od 12. dubna 2021

Obnovení prezenční výuky od 12. dubna 2021

07.04.2021

Vážení rodiče,

od 12. 4. 2021 je Opatřením Ministerstva zdravotnictví umožněn návrat do školy pro žáky 1. stupně za následujících podmínek:

 • Školní výuka bude probíhat rotačně – jeden týden prezenčně ve škole, druhý týden distančně
 • Třídy jsme rozdělili do skupin takto:
 • 12. 4. 2021 nastupují prezenčně 1. A, 1. B, 3. A, 3. B, 3. C, 5. A, 5. B
 • 19. 4. 2021 nastupují prezenčně 2. A, 2. B, 4. A, 4. B, 4. C, 5. C
 • Vstup do školy bude umožněn pouze hlavním vchodem, a to i v případě žáků, kteří navštěvují školní družinu. Boty si žáci budou odkládat před kmenovými učebnami, které budou zároveň sloužit i pro aktivity školní družiny.
 • Žáci budou pouze ve svých kmenových třídách a nebudou se stěhovat ani do družiny.
 • K prezenční výuce mohou nastoupit pouze žáci s negativním testem
 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit lékařem nebo KHS. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování.
 • Žák je povinen mít po dobu vyučování chirurgickou roušku, případně certifikovanou nanoroušku. Respirátory nejsou povinné.

Obědy

 • Žáci, kteří budou mít prezenční výuku se mohou stravovat ve školní jídelně.
 • Objednávací systém je již zprovozněn.

Školní družina

 • Žáci, kteří mají v daném týdnu prezenční výuku a jsou přihlášeni do družiny, mohou školní družinu navštěvovat.
 • Provoz školní dužiny je od 6:30 hod. do 7:35 a po skončení vyučování do 17:00 hod.

Průběh testování

Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek v kmenových učebnách bezprostředně po příchodu žáka do školy.

 • Po příchodu do učebny si žák vydesinfikuje ruce, posadí se k místu a obdrží test LEPU
 • Podle návodu provede testování
 • Při negativním výsledku zůstává žák ve své kmenové třídě
 • Při pozitivním testu odchází žák do izolační místnosti, rodiče budou neprodleně informováni a odvedou si své dítě domů
 • Pokud bude žák pozitivně testován v pondělí, odchází do karantény pouze tento žák, pokud bude pozitivní při testování ve čtvrtek, musí odejít do karantény celá třída
 • V průběhu testování budou dodržovány všechny předepsané postupy
 • Doporučujeme rodičům, aby vyčkali po příchodu dítěte do školy na výsledek testu, aby se nemuseli vracet z cesty do zaměstnání v případě pozitivního testu
 • Pokud nebude rodič souhlasit s testováním, dítě se nemůže podle Mimořádného opatření vlády účastnit výuky. Bude mít tedy omluvenou absenci. Škola mu nebude zajišťovat online výuku.

Další informace Vám sdělíme do konce tohoto týdne. Děkujeme všem rodičům za spolupráci a pochopení.

Vedení školy

14
Poznali jste školu!

Poznali jste školu!

24.03.2021

Konečně jsem se dostal k vyhodnocení "poznávačky" naší školy. Je vidět, že buď jsme se opravdu dlouho neviděli, nebo jsem vybral hodně těžké obrázky. 

Úplně dobře všech 15 snímků nepoznal nikdo - to ale vůbec nevadí, protože všichni, kteří se zapojili si zaslouží alespoň malou odměnu za pokus o splnění. A protože jsem učitel přírodopisu, bude to určitě odměna biologická. Takže až se uvidíme zase naživo, nezapomeňte se stavit v ZL a domluvíme se. 
(seznam všech 7 řešitelů mám, takže se poznáme).

M. Velechovský  

7
Dobrovolný úkol ke DNI ZEMĚ

Dobrovolný úkol ke DNI ZEMĚ

22.04.2021

Dnes je 22. 4. 2021 a v tento den si připomínáme naši planetu Zemi – slavíme totiž Den Země. Tedy rozhodně bychom ho slavit měli, protože díky Zemi tu jsme, máme co dýchat, co jíst a kde žít. A jinou rozhodně nemáme. Proto je fajn si uvědomit její důležitost. A s tímto dnem zadávám dobrovolný veřejný úkol … tedy hned dva a vy si vyberete jaký můžete splnit …

ÚKOL 01: Vytvořte k tomuto dni speciální logo – pomocí nějakého programu v počítači, či ho namalujte sami a pak vyfoťte či oskenujte a pošlete mi ho mejlem.

ÚKOL 02: Zdokumentujte nějaký čin pro Zemi – natočte video, či vyfoťte nějaký konkrétní čin spojený s ochranou přírody. Tak jak vy sami můžete konkrétně pomoci naší planetě. A zase mi to pošlete mejlem.

Na nejlepší řešitele bude čekat speciální biologická odměna!

M. Velechovský

5
Covid v pokusu s páťáky

Covid v pokusu s páťáky

22.04.2021

Koronavirus ovlivňuje svět okolo nás a to nejen přímo, ale i nepřímo. O tom jsme se přesvědčili s 5.B v klasickém pokusu s Coca-Colou a kovovým předmětem.

Začátkem prosince, v době distanční výuky, jsme společně vytvořili on-line pokus, kdy se do kolové limonády ponoří kus kovového předmětu (hřebík, mince apod.). Vše jsme prováděli společně přes monitor počítače na různých místech u žáků doma. K tomu jsme vše dokumentovali a zaznamenávali průběh pokusu do pracovního listu. A během měsíce jsme si měli pokus společně zkontrolovat, neboť jsme počítali s tím, že se po Vánočních prázdninách sejdeme na živo. Jenže ještě v době probíhajícího pokusu se školy uzavřely a náš pokus zůstal nedořešen. Někteří žáci už ho měli uložený ve škole (k nelibosti uklízeček i učitelek), někteří ho měli zatím doma. Tak pokus v tichosti probíhal dál dalších pět měsíců. Probublával, zapáchal, ale nebyl dokončený.

Až v půlce dubna jsme se s páťáky mohli konečně zase potkat. Hurá!!! A pokus společně vyhodnotit. Některé vzorky vzali za své díky netrpělivým rodičům (možná jim doma prostě jen smrděl), školní vzorky zlikvidovali uklízečky. Ale pár trpělivých zůstalo a tak jsme mohli v půlce dubna – po 131 dnech (což je o 100 dní víc, než jsme plánovali – pokus uzavřít. I já jsem zůstal trpělivý a mohli jsme si vše ukázat na živo, zhodnotit práci i výsledek pokusu. Změna barvy tekutiny, změna povrchu kovového předmětu, ale i třeba kousků masa, nárůst bakteriálního povlaku a další.

Tak takhle nám hodil kovid vidle do jednoduchého pokusu s páťáky. 

M. Velechovský

5
Staro-nová výzva nejen pro fotografy.

Staro-nová výzva nejen pro fotografy.

14.04.2021

Přináším další dobrovolný úkol pro všechny (nejen)Nymburáky a taky (nejen) pro fotografy. Účastnit se mohou žáci školy i třeba jejich rodiče či učitelé.

O co jde? V galerii k článku naleznete šest historických fotografií z Nbk. Pokuste se najít úplně stejná místa v Nymburce jako historický fotograf a vyfotit je dnešní technikou, ale jinak úplně stejně. Například zkusit zjistit podle stínů denní dobu apod. Rozhodně to není jednoduché, ale určitě to zvládnete.

Fotografie nahrajte vedle sebe vždy starou a její novou „kopii“ např. do tabulky ve Wordu, nebo třeba v PowerPointu, nebo v nějakém grafickém programu – prostě aby se dali obě fotky pohodlně vedle sebe porovnat. Ano, staré fotografie, si budete muset stáhnout. Pak mi vše zašlete na pracovní email a nezapomeňte uvést jméno a kontakt na vás.

Nejlepší fotografové budou odměněni. Už se těším na výsledky.

M. Velechovský

9
Péče o děti vybraných profesí

Péče o děti vybraných profesí

09.04.2021

Od pondělí 12. 4. 2021 budeme poskytovat péči o děti vybraných profesí viz. níže.

Jedná se tentokrát pouze o žáky naší školy, konkrétně z prvního stupně ZŠ a dětí z MŠ Růženka.

Zákonní zástupci dětí z MŠ Růženka budou kontaktovat v případě potřeby umístění dítěte vedoucí učitelku MŠ Mgr. Janu Mádlovou, jana.madlova@zstyrsova.cz.

Zákonní zástupci dětí ze ZŠ Tyršova mohou napsat svůj požadavek na e-mail: skola@zstyrsova.cz.

K umístění dítěte nebo žáka je třeba potvrzení zaměstnavatele.

Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: v mateřských školách, školních družinách a školních klubech se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou

▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů,

▪ příslušníci ozbrojených sil,

▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky. 

vedení školy

7
Výzva pro nadšené (potenciálně) 3D tiskaře

Výzva pro nadšené (potenciálně) 3D tiskaře

09.04.2021

Naše škola se úspěšně zapojila do projektu Průša Research – 3D tiskárna do školy a díky tomu jsme získali pro potřeby školy – prozatím na zápůjčku - 3D tiskárnu. Moderní technologie vytvářející prostorové modely, ale i velice praktické věci a pomůcky. Jen se s ní naučit pracovat. Já se pomalu snažím, ale třeba by se chtěl někdo zapojit také. Takže pokud vás zajímá 3D tisk, vytváření 3D modelů a chcete zkusit nějakou vlastní tvorbu, máte šanci.

Důležité je se hlavně naučit ovládat nějaký z 3D modelovacích programů, kterých je celá řada. Sám se s nimi zatím seznamuji a hledám řešení, ale vy doma už můžete pomalu také. Tak hurá do toho a můžeme začít tvořit.

M. Velechovský

10

Rozvrhy hodin od 12. 4. 2021

08.04.2021

Rozvrhy hodin platné od 12. dubna 2021 již najdete na webu a v e-žk. Zobrazit musíte rozvrh na příští týden, stálý rozvrh platí do 11. 4. 2021.

Do konce týdne může po konzultaci s vyučujícími ještě docházet k drobným změnám.
Rozvrhy jsou stejné pro prezenční i distanční výuku. Označení písmenem D, které znamená on-line hodiny, platí pouze pro týdny distanční výuky.
Žáci po celou dobu (kromě dělení jazyků) zůstávají ve kmenových učebnách, vyznačení učeben není tedy platné.
I. Blažíčková

14
Obnovení prezenční výuky od 12. dubna 2021

Obnovení prezenční výuky od 12. dubna 2021

07.04.2021

Vážení rodiče,

od 12. 4. 2021 je Opatřením Ministerstva zdravotnictví umožněn návrat do školy pro žáky 1. stupně za následujících podmínek:

 • Školní výuka bude probíhat rotačně – jeden týden prezenčně ve škole, druhý týden distančně
 • Třídy jsme rozdělili do skupin takto:
 • 12. 4. 2021 nastupují prezenčně 1. A, 1. B, 3. A, 3. B, 3. C, 5. A, 5. B
 • 19. 4. 2021 nastupují prezenčně 2. A, 2. B, 4. A, 4. B, 4. C, 5. C
 • Vstup do školy bude umožněn pouze hlavním vchodem, a to i v případě žáků, kteří navštěvují školní družinu. Boty si žáci budou odkládat před kmenovými učebnami, které budou zároveň sloužit i pro aktivity školní družiny.
 • Žáci budou pouze ve svých kmenových třídách a nebudou se stěhovat ani do družiny.
 • K prezenční výuce mohou nastoupit pouze žáci s negativním testem
 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit lékařem nebo KHS. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování.
 • Žák je povinen mít po dobu vyučování chirurgickou roušku, případně certifikovanou nanoroušku. Respirátory nejsou povinné.

Obědy

 • Žáci, kteří budou mít prezenční výuku se mohou stravovat ve školní jídelně.
 • Objednávací systém je již zprovozněn.

Školní družina

 • Žáci, kteří mají v daném týdnu prezenční výuku a jsou přihlášeni do družiny, mohou školní družinu navštěvovat.
 • Provoz školní dužiny je od 6:30 hod. do 7:35 a po skončení vyučování do 17:00 hod.

Průběh testování

Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek v kmenových učebnách bezprostředně po příchodu žáka do školy.

 • Po příchodu do učebny si žák vydesinfikuje ruce, posadí se k místu a obdrží test LEPU
 • Podle návodu provede testování
 • Při negativním výsledku zůstává žák ve své kmenové třídě
 • Při pozitivním testu odchází žák do izolační místnosti, rodiče budou neprodleně informováni a odvedou si své dítě domů
 • Pokud bude žák pozitivně testován v pondělí, odchází do karantény pouze tento žák, pokud bude pozitivní při testování ve čtvrtek, musí odejít do karantény celá třída
 • V průběhu testování budou dodržovány všechny předepsané postupy
 • Doporučujeme rodičům, aby vyčkali po příchodu dítěte do školy na výsledek testu, aby se nemuseli vracet z cesty do zaměstnání v případě pozitivního testu
 • Pokud nebude rodič souhlasit s testováním, dítě se nemůže podle Mimořádného opatření vlády účastnit výuky. Bude mít tedy omluvenou absenci. Škola mu nebude zajišťovat online výuku.

Další informace Vám sdělíme do konce tohoto týdne. Děkujeme všem rodičům za spolupráci a pochopení.

Vedení školy

14

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

25.03.2021

Vážení rodiče,

jak pravděpodobně víte, současná situace nám nedovoluje, abychom zápis do 1. tříd uskutečnili obvyklou formou, tedy za účasti dětí.

Novinkou pro letošní rok je tedy přihláška k zápisu formou online formuláře, který zobrazíte po kliknutí na banner webové aplikace Online zápis do školy. 

Webová aplikace bude dostupná od středy 17. 3. ve 14:00 hod. 

Postup pro zápis dítěte do ZŠ:

1.    Online přihlášku k zápisu dítěte na školní rok 2021/2022 zobrazíte kliknutím na banner webové aplikace Online zápis školy. Formulář následně vyplníte, zarezervujete si termín pro případ osobního odevzdání žádosti ve škole a odešlete. Termín je nutné rezervovat v každém případě, ale pokud žádost odevzdáte prostřednictvím datové schránky, nebo e-mailem, nevyužijete ho.

V jednom formuláři můžete zapsat i více dětí najednou.

2.    Po odeslání formuláře vám přijde do e-mailové schránky uvedené ve formuláři potvrzující zpráva, která bude obsahovat také Žádost o přijetí a v případě odkladu školní docházky také Žádost o odklad povinné školní docházky. Tyto dokumenty lze také stáhnout okamžitě po odeslání přihlášky přímo z této webové aplikace.

3.    Jako zákonný zástupce doplníte zbývající údaje ve formuláři žádosti (v případě odkladu školní docházky je nutné vyplnit oba formuláře) a podepsané je předáte  v období od 6. do 9. dubna 2021 škole jedním z následujících způsobů:

Ø  prostřednictvím vaší soukromé datové schránky (s přiloženým scanem rodného listu dítěte)

Ø  e-mailem s vaším elektronickým podpisem (s přiloženým scanem rodného listu dítěte)

Ø  osobně do kanceláře školy v termínu vaší rezervace (s sebou přineste rodný list dítěte)

Ø  výjimečně poštou, pouze doporučeným dopisem s dodejkou s přiloženou prostou kopií rodného listu dítěte (s rizikem, že zákonný zástupce může být vyzván k doplnění informací, pokud dokumenty v něm obsažené nedoloží všechny informace uvedené na přihlášce pro splnění podmínek platného zápisu).

4.    Zákonný zástupce žádající pro dítě odklad školní docházky zajistí vyjádření dětského lékaře a doporučení poradenského zařízení, které jsou pro udělení odkladu školní docházky nutné. Doporučujeme kontaktovat poradenské zařízení co nejdříve. Oba dokumenty odevzdá zákonný zástupce do kanceláře ZŠ v co nejkratším termínu.

5.    Procesem zápisu musí projít i děti, které byly u zápisu minulý rok a mají udělený odklad školní docházky.

6.    Děti budou přijímány dle Kritérií přijetí žáků do 1. tříd školního roku 2021/2022

7.    V přihlášce se vám automaticky vygeneruje registrační kód, pod kterým bude zveřejněn výsledek zápisu.

8.    Výsledky zápisu budou zveřejněny 23. 4. 2021 v 9:00 hod. u vstupu do budovy školy a na webových stránkách školy.

Pokud z jakéhokoliv důvodu nelze podat přihlášku online formou, kontaktuje zákonný zástupce dítěte telefonicky kancelář školy na tel. čísle 325 512 756.

Na stejném telefonním čísle nebo na e-mailové adrese skola@zstyrsova.cz vám zodpovíme případné další dotazy.

Spádové obvody22
Poznali jste školu!

Poznali jste školu!

24.03.2021

Konečně jsem se dostal k vyhodnocení "poznávačky" naší školy. Je vidět, že buď jsme se opravdu dlouho neviděli, nebo jsem vybral hodně těžké obrázky. 

Úplně dobře všech 15 snímků nepoznal nikdo - to ale vůbec nevadí, protože všichni, kteří se zapojili si zaslouží alespoň malou odměnu za pokus o splnění. A protože jsem učitel přírodopisu, bude to určitě odměna biologická. Takže až se uvidíme zase naživo, nezapomeňte se stavit v ZL a domluvíme se. 
(seznam všech 7 řešitelů mám, takže se poznáme).

M. Velechovský  

7

Archiv

Veškeré aktuality z předchozích týdnů jsou automaticky
v archivu, kde najdete i informace z minulých let. Obrázek archivuLoga partnerů školy

Pravidla přístupnosti Zpracování osobních údajů GDPR