Aktuálně

Říjen

Distanční způsob vzdělávání od 14. 10. 2020

13.10.2020

Vážení rodiče, vzhledem k pokynům MZ a MŠMT bude od 14. 10. 2020 probíhat ve všech třídách distanční způsob vzdělávání.

Výuka bude probíhat dle rozvrhu, který je od začátku roku nastaven pro prezenční výuku. V prostředí Bakalářů, v e-ŽK v Domácích úkolech najdete zadání všech úkolů pro jednotlivé předměty.

Distanční výuka bude probíhat v prostředí Microsoft Teams, kde budou žákům úkoly zadávány, kde žáci naleznou případné studijní materiály a kde se budou odehrávat online schůzky. Online schůzky se uskuteční od příštího týdne, tj. od 19. 10. 2020 v předmětech M, Čj, Aj dvakrát týdně, v předmětech Př, Z, D, Ch, F, druhý cizí jazyk a ČaJS (na 1. stupni) minimálně jedenkrát týdně, a to v konkrétních hodinách podle rozvrhu. Tyto online schůzky nemusí probíhat po celou vyučovací hodinu, žáci mohou pracovat i samostatně.

Informaci o tom, zda se v daný den a hodinu bude výuka konat formou online či offline (např. právě samostatná práce) obdrží žáci od jednotlivých učitelů konkrétních předmětů.  

Připomínáme, že distanční výuka je povinná, rodiče jsou povinni zajistit účast dítěte nebo dítě omluvit způsobem, jakým omlouvají nepřítomnost při prezenční výuce. V období distanční výuky mohou být žáci hodnoceni.

Distanční výuka bude zaměřena především na hlavní vyučovací předměty (M, Čj, cizí jazyky, D, Z, Př, F, Ch). Předměty výchovného zaměření (Vv, Hv, Tv, Pč, ČaSp, ORV, Inf) a volitelné předměty budou vedeny převážně formou zadané samostatné práce pro celé období distanční výuky.

Obědy jsou od 14. 10. 2020 do odvolání centrálně odhlášeny.

S vyučujícími mohou rodiče i žáci komunikovat prostřednictvím Komens v e-ŽK, případně jinak domluveným způsobem.

vedení školy

12
Volby do školské rady 2020–2023

Volby do školské rady 2020–2023

12.10.2020

Vážení rodiče,

již uplynuly tři roky od zvolení současné školské rady, a proto na základě § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji nové volby do školské rady na funkční období 2020 – 2023.

Termíny voleb:
18. 11. 2020 7:15 – 7:50 (vrátnice školy)

19. 11. 2020 15:00 – 17:00 (vrátnice školy)

Zájemci z řad rodičů o zvolení do školské rady se mohou nominovat v termínu 12.–15. 10. 2020 prostřednictvím online přihlášky, která bude zaslána přes elektronickou žákovskou knížku systému Bakaláři.

Mgr. Bc. Soňa Obická, ředitelka školy

6
Předání BIO cen

Předání BIO cen

10.10.2020

V tomto měsíci proběhlo předání biologických cen, které jsem slíbil nejlepším řešitelům různých biologických úkolů z období jarní karantény a distančního studia. A že se jedná o opravdu zajímavý biologický dárek je jasné. Za nejlepší model členovce získala masožravou rostlinu žákyně 7.C a za nejlepší slohové vyjádření ji získal taktéž žák ze 7.C.

Ať se rostlinkám daří a možná se dostaneme k dalším soutěžím.
M. Velechovský

4
Výlet do druhohor

Výlet do druhohor

08.10.2020

Páťáci se o hodině Přírodopisu vypravili na výlet do druhohor. Konkrétně na dno mělkého druhohorního moře. A to vše uprostřed Nymburka. Jak to?

Nízká hladina Labe krásně odkrývá usazené druhohorní horniny - opuky, ve kterých se to jen hemží zkamenělinami bezobratlých organizmů. A páťáci měli štěstí a šikovné ruce s kladívky a několik se jim jich podařilo objevit. Další zkoumání hodně zblízka bylo pak nasnadě.   :-)

M. Velechovský

11
Roušky ve škole

Roušky ve škole

06.10.2020

Nouzový stav na nás opět klade nové požadavky, které musíme společně se žáky zvládat. Roušky i desinfekce jsou všudypřítomné, ale snažíme se výuku nijak neomezovat (až na povinná doporučení a nařízení). Nabízí se nám nový pohled na sebe navzájem přes švy roušek.

Společně to ale na Tyršovce zvládneme.
M. Velechovský

11

Vítáme Vás na oficiálních internetových stránkách naší základní školy

Jejich prostřednictvím chceme informovat žáky, jejich rodiče, i ty, kteří uvažují o zapsání dětí na naši školu. Zároveň vítáme přátele, bývalé žáky a širokou veřejnost.

Žákovská knížka

Tiskopis žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let

13.10.2020

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let věku z důvodu uzavření základní školy si můžete stáhnout ZDE nebo vyzvednout v kanceláři školy. 

Vedení školy

9

Organizace výuky v příštích týdnech

11.10.2020

Vzhledem k novým nařízením vlády bude výuka na 2. stupni probíhat v příštích týdnech následovně:

Týden od 12. do 16. 10.

Prezenční výuka: 6. A, 7. A, 8. A, 9. A, 6. C a 7. C

Distanční výuka: 6. B, 7. B, 8. B, 9. B, 7. D, 8. C a 9. C

Týden od 19. do 23. 10.

Prezenční výuka: 6. B, 7. B, 8. B, 9. B, 7. D, 8. C a 9. C

Distanční výuka: 6. A, 7. A, 8. A, 9. A, 6. C a 7. C

Týden od 26. do 30. 10.

Podzimní prodloužené prázdniny

Od úterý 13. 10. 2020 se mohou také žáci v distanční výuce stravovat ve školní jídelně v době od 13:00 do 14:00 hodin.

Další důležité informace byly zaslány prostřednictvím e-žk.

vedení školy

9
CWAK poprvé v roce 2020/21

CWAK poprvé v roce 2020/21

09.10.2020

Letos se poprvé sešel fotografický kroužek CWAK. Po prvním seznámení a oťukání jsme se dostali na mírné fotografické pojmy a teorie. Ale došlo už i trochu na focení. Uvidíme, jak se vše bude dál vyvíjet, ale držíme si palce a těšíme se na další mačkání spouští.

:-)

M. Velechovský

7
Zdravíme z adapťáku!

Zdravíme z adapťáku!

07.10.2020

V pondělí 5. 10. vyrazily třídy 6. A, 6. B na adaptační kurz do Bartošovy pece. Během prvních dvou dnů jsme si užili spoustu zábavy, zahráli jsme si seznamovací hry a navštívili Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova. Vyzkoušeli jsme si lukostřelbu, střelbu z laserové pušky a lezení v lanovém parku. Večer jsme si vytvořili třídní vlajky, které nám zůstanou jako vzpomínka na pobyt plný dobrodružných zážitků.

Těšíme se ještě na turnaj v biatlonu, přehazované, opékání buřtů a další aktivity.

Domů se nám nechce!

R. Jakešová, E. Hojsáková a L. Pekárková

7
CWAK letos poprvé

CWAK letos poprvé

01.10.2020

Letos se po delší době znovu otevírá fotografický kroužek CWAK.

Poprvé se sejdeme ve středu 7. října od 14:00 hodin v Zelené laboratoři. Nezapomeňte si vzít foťáky.  :-)

M. Velechovský 

13

Distanční způsob vzdělávání od 14. 10. 2020

13.10.2020

Vážení rodiče, vzhledem k pokynům MZ a MŠMT bude od 14. 10. 2020 probíhat ve všech třídách distanční způsob vzdělávání.

Výuka bude probíhat dle rozvrhu, který je od začátku roku nastaven pro prezenční výuku. V prostředí Bakalářů, v e-ŽK v Domácích úkolech najdete zadání všech úkolů pro jednotlivé předměty.

Distanční výuka bude probíhat v prostředí Microsoft Teams, kde budou žákům úkoly zadávány, kde žáci naleznou případné studijní materiály a kde se budou odehrávat online schůzky. Online schůzky se uskuteční od příštího týdne, tj. od 19. 10. 2020 v předmětech M, Čj, Aj dvakrát týdně, v předmětech Př, Z, D, Ch, F, druhý cizí jazyk a ČaJS (na 1. stupni) minimálně jedenkrát týdně, a to v konkrétních hodinách podle rozvrhu. Tyto online schůzky nemusí probíhat po celou vyučovací hodinu, žáci mohou pracovat i samostatně.

Informaci o tom, zda se v daný den a hodinu bude výuka konat formou online či offline (např. právě samostatná práce) obdrží žáci od jednotlivých učitelů konkrétních předmětů.  

Připomínáme, že distanční výuka je povinná, rodiče jsou povinni zajistit účast dítěte nebo dítě omluvit způsobem, jakým omlouvají nepřítomnost při prezenční výuce. V období distanční výuky mohou být žáci hodnoceni.

Distanční výuka bude zaměřena především na hlavní vyučovací předměty (M, Čj, cizí jazyky, D, Z, Př, F, Ch). Předměty výchovného zaměření (Vv, Hv, Tv, Pč, ČaSp, ORV, Inf) a volitelné předměty budou vedeny převážně formou zadané samostatné práce pro celé období distanční výuky.

Obědy jsou od 14. 10. 2020 do odvolání centrálně odhlášeny.

S vyučujícími mohou rodiče i žáci komunikovat prostřednictvím Komens v e-ŽK, případně jinak domluveným způsobem.

vedení školy

12

Tiskopis žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let

13.10.2020

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let věku z důvodu uzavření základní školy si můžete stáhnout ZDE nebo vyzvednout v kanceláři školy. 

Vedení školy

9
Volby do školské rady 2020–2023

Volby do školské rady 2020–2023

12.10.2020

Vážení rodiče,

již uplynuly tři roky od zvolení současné školské rady, a proto na základě § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji nové volby do školské rady na funkční období 2020 – 2023.

Termíny voleb:
18. 11. 2020 7:15 – 7:50 (vrátnice školy)

19. 11. 2020 15:00 – 17:00 (vrátnice školy)

Zájemci z řad rodičů o zvolení do školské rady se mohou nominovat v termínu 12.–15. 10. 2020 prostřednictvím online přihlášky, která bude zaslána přes elektronickou žákovskou knížku systému Bakaláři.

Mgr. Bc. Soňa Obická, ředitelka školy

6

Organizace výuky v příštích týdnech

11.10.2020

Vzhledem k novým nařízením vlády bude výuka na 2. stupni probíhat v příštích týdnech následovně:

Týden od 12. do 16. 10.

Prezenční výuka: 6. A, 7. A, 8. A, 9. A, 6. C a 7. C

Distanční výuka: 6. B, 7. B, 8. B, 9. B, 7. D, 8. C a 9. C

Týden od 19. do 23. 10.

Prezenční výuka: 6. B, 7. B, 8. B, 9. B, 7. D, 8. C a 9. C

Distanční výuka: 6. A, 7. A, 8. A, 9. A, 6. C a 7. C

Týden od 26. do 30. 10.

Podzimní prodloužené prázdniny

Od úterý 13. 10. 2020 se mohou také žáci v distanční výuce stravovat ve školní jídelně v době od 13:00 do 14:00 hodin.

Další důležité informace byly zaslány prostřednictvím e-žk.

vedení školy

9
Předání BIO cen

Předání BIO cen

10.10.2020

V tomto měsíci proběhlo předání biologických cen, které jsem slíbil nejlepším řešitelům různých biologických úkolů z období jarní karantény a distančního studia. A že se jedná o opravdu zajímavý biologický dárek je jasné. Za nejlepší model členovce získala masožravou rostlinu žákyně 7.C a za nejlepší slohové vyjádření ji získal taktéž žák ze 7.C.

Ať se rostlinkám daří a možná se dostaneme k dalším soutěžím.
M. Velechovský

4
CWAK poprvé v roce 2020/21

CWAK poprvé v roce 2020/21

09.10.2020

Letos se poprvé sešel fotografický kroužek CWAK. Po prvním seznámení a oťukání jsme se dostali na mírné fotografické pojmy a teorie. Ale došlo už i trochu na focení. Uvidíme, jak se vše bude dál vyvíjet, ale držíme si palce a těšíme se na další mačkání spouští.

:-)

M. Velechovský

7
Výlet do druhohor

Výlet do druhohor

08.10.2020

Páťáci se o hodině Přírodopisu vypravili na výlet do druhohor. Konkrétně na dno mělkého druhohorního moře. A to vše uprostřed Nymburka. Jak to?

Nízká hladina Labe krásně odkrývá usazené druhohorní horniny - opuky, ve kterých se to jen hemží zkamenělinami bezobratlých organizmů. A páťáci měli štěstí a šikovné ruce s kladívky a několik se jim jich podařilo objevit. Další zkoumání hodně zblízka bylo pak nasnadě.   :-)

M. Velechovský

11
Zdravíme z adapťáku!

Zdravíme z adapťáku!

07.10.2020

V pondělí 5. 10. vyrazily třídy 6. A, 6. B na adaptační kurz do Bartošovy pece. Během prvních dvou dnů jsme si užili spoustu zábavy, zahráli jsme si seznamovací hry a navštívili Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova. Vyzkoušeli jsme si lukostřelbu, střelbu z laserové pušky a lezení v lanovém parku. Večer jsme si vytvořili třídní vlajky, které nám zůstanou jako vzpomínka na pobyt plný dobrodružných zážitků.

Těšíme se ještě na turnaj v biatlonu, přehazované, opékání buřtů a další aktivity.

Domů se nám nechce!

R. Jakešová, E. Hojsáková a L. Pekárková

7
Roušky ve škole

Roušky ve škole

06.10.2020

Nouzový stav na nás opět klade nové požadavky, které musíme společně se žáky zvládat. Roušky i desinfekce jsou všudypřítomné, ale snažíme se výuku nijak neomezovat (až na povinná doporučení a nařízení). Nabízí se nám nový pohled na sebe navzájem přes švy roušek.

Společně to ale na Tyršovce zvládneme.
M. Velechovský

11
CWAK letos poprvé

CWAK letos poprvé

01.10.2020

Letos se po delší době znovu otevírá fotografický kroužek CWAK.

Poprvé se sejdeme ve středu 7. října od 14:00 hodin v Zelené laboratoři. Nezapomeňte si vzít foťáky.  :-)

M. Velechovský 

13

Archiv

Veškeré aktuality z předchozích týdnů jsou automaticky
v archivu, kde najdete i informace z minulých let. Obrázek archivuLoga partnerů školy

Pravidla přístupnosti Zpracování osobních údajů GDPR