Aktuálně

Září
Biologie trochu jinak

Biologie trochu jinak

13.09.2021

Už jste si někdy „zakorelovali“? Určitě ano, jen o tom možná ani nevíte. Korelace, je totiž nějaká souvislost s něčím. Když se mění jedna věc, mění se nějak i ta druhá věc – to je zjednodušeně korelace. A pro potřeby žáků základní školy v Nymburce na Tyršovce to určitě stačí.

S osmáky totiž právě probíráme znaky savců a tak mě napadlo ověřit si korelaci teploty těla s jejich velikostí...... Žáci měli zjistit, jak to spolu souvisí, protože to spolu opravdu nějak souvisí, tedy odborně koreluje. V malých skupinkách si vyhledali na internetu (nebo v učebnici) alespoň 5 konkrétních druhů savců, u kterých postupně zjistili jejich tělesnou teplotu. Dále u nich zjistili velikost jejich těla. Když pak seřadili do tabulky (protože tady se krásně nabízí) savce dle jejich velikosti, mohli zjistit, jak se chová teplota jejich těla.

Krásný příklad (tedy aspoň doufám) problémové výuky. Zároveň práce s odborným textem, vyhledávání a třídění informací, grafický zápis, hledání vlastních řešení a mohl bych pokračovat dál. Zároveň jsme zjistili, že teplotu těla zjistíme poměrně snadno, chce to jen hledat a mnoho zvířat už změřeno bylo, ale pojem velikost není úplně šťastný. Dá se to nějak obejít? No jasně že dá. Co myslíte vy?

 A tohle všechno si vyzkoušeli osmáci v takové problémově aktivizační výuce vPřírodopise. Tyršovka prostě žije.

M. Velechovský

5
CWAK i letos

CWAK i letos

01.09.2021

I v letošním roce na vaše děti čeká fotografický kroužek pro opravdové zájemce o focení a audiovizuální vyjadřování. Doufejme, že tento rok proběhne klidněji a už úplně celý roku budeme cwakat o stošest.

:-)
M. Velechovský

14
Zahájení školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku 2021/2022

26.08.2021

Vážení rodiče, milí žáci,

školní rok 2021/2022 zahájíme ve středu 1. září 2021. Žáci se sejdou ve svých třídách od 7:35 do 7:50 hodin, otestují se antigenními testy a v 8:20 se společně shromáždí před budovou školy, kde proběhne slavnostní zahájení školního roku. V případě nepříznivého počasí zůstanou žáci v kmenových učebnách. Do budovy školy a tříd umožníme vstup pouze rodičům prvňáčků. Po celou dobu je pro rodiče nutné mít respirátor.

Po slavnostním zahájení odcházejí žáci domů.

Žáci nebudou předkládat prohlášení o bezinfekčnosti.

Žáci ve třídách ani před školou nemusí používat roušku, používají je pouze ve společných prostorách školy.

Žáci se budou testovat 1., 6. a 9. září, prvňáčci se testují 2., 6. a 9. září.

Rozvrhy jsou již na webu aktualizovány, může ještě dojít k drobným úpravám.

Rodiče žádáme, aby do školy vstupovali pouze v nutných případech, s respirátorem a jen pokud nemají žádné příznaky virového infekčního onemocnění.

Pro kontakt se školou používejte zejména systém Bakaláři, e-mail nebo telefon.

Děti s příznaky respiračního onemocnění nebo zvýšenou teplotou do školy neposílejte, nemohou se vyučování účastnit!

Od úterý 1. září bude v provozu za zvýšených hygienických opatření školní jídelna i školní družina.

Další informace budou předávány prostřednictvím systému Bakaláři a na třídních schůzkách.

Těšíme se na spolupráci,

vedení školy

24

Provozní doba kanceláře školní jídelny o prázdninách

09.08.2021

23. srpna - 27. srpna 2021 

9:00 – 12:30 hod

31. srpna

9:00 – 12:30 hod

 Prosíme rodiče, aby využili možnost přihlášení nových strávníků ve výše uvedené dny.

Přihlášku je možné stáhnout na webu školy a přinést již vyplněnou. Pro urychlení můžete zaslat na email: vendula.petrova@zstyrsova.cz.

Obědy se hradí pouze převodem na účet. Upozorňujeme tedy na nutnost včasné platby.

Přihláška do ŠJ

19
Krásné prázdniny!

Krásné prázdniny!

01.07.2021

Spoustu krásných prázdninových zážitků 

přeje
ZŠ Tyršova

33

Vítáme Vás na oficiálních internetových stránkách naší základní školy

Jejich prostřednictvím chceme informovat žáky, jejich rodiče, i ty, kteří uvažují o zapsání dětí na naši školu. Zároveň vítáme přátele, bývalé žáky a širokou veřejnost.

Online zápis do školy
Žákovská knížka
Zahájení školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku 2021/2022

01.09.2021

Dnešní vykročení do nového školního roku se vydařilo.... Doufáme, že nás hřejivé paprsky budou provázet celý rok. Prvňáčkům i všem ostatním žákům přejeme hodně štěstí a úspěchů nejen ve studiu.


28
Vítáme naše prvňáčky!

Vítáme naše prvňáčky!

31.08.2021

Ve středu 1. září slavnostně zahájíme školní rok. Naši prvňáčci mohou do školy přijít v doprovodu rodičů a to bočním družinovým vchodem od lávky.  Sejdeme se ve třídách v 7:45 hod. Všichni musíme mít v prostorách školy roušku nebo respirátor. Ve třídách si děti mohou roušky sundat, dospělí si je ponechají. Naše první setkání ukončíme přibližně v 8:45 hod.

Ve čtvrtek a v pátek budeme mít zkrácené vyučování - tj. jen do 9:40 hod. Následně půjdou děti domů nebo do družiny (pokud jsou přihlášené).

S rodiči se ještě sejdeme ve čtvrtek 2. září na třídních schůzkách.

V pondělí 6. září bude výuka probíhat do 10:40 hod., pak mohou jít  žáci domů nebo do družiny.

Od úterý se budeme učit podle rozvrhu.

Těšíme se na Vás!

Vaše paní učitelky Pavlína Kopečková, Alena Kurková, Martina Markesová

17

Přihláška do školní družiny.

26.08.2021

Přihlášku do školní družiny si můžete stáhnout níže a vyplněnou přinést do kanceláře školy, kanceláře školní jídelny nebo do školní družiny.

14
Prázdninová soutěž na Speedmath

Prázdninová soutěž na Speedmath

21.07.2021

Od 23. 6. 2021 do 31. 8. 2021 prázdninová soutěž pro fanoušky matematiky

19
Trojlístek výletů 3.B

Trojlístek výletů 3.B

30.06.2021

Vzhledem k tomu, že se letos  žáci 3. B nemohli vypravit na školu v přírodě, vydali se alespoň v závěru školního roku na 3 výlety.

První výlet byl pěší a děti zamířily do Píst. Náladu jim nezkazily ani dešťové přeháňky. Cestou pozorovaly rostliny a živočichy, všímaly si dopravních značek a orientovali se v krajině. Písečný přesyp v Pístech lákal školáky ke hře a tvoření různých staveb. Toto přání se jim ale nesplnilo, protože se jedná o chráněnou památku a na písečnou dunu je zákaz vstupu pod pokutou 100 tisíc. Děti si však poradily a postavily si krásné domečky z přírodních materiálů v blízkém lese. Následovala běžecká soutěž s matematickou tematikou. Čas rychle utekl a nastal čas návratu ke škole.

Na druhý výlet jsme se motoráčkem dopravili do Křince. V zámeckém parku jsme se občerstvili a naše kroky vedly na tajemný kopec Chotuc. Společně jsme prošli naučnou stezkou, pozorovali přírodu a navštívili kapli a starobylý hřbitov na vrcholu kopce, odkud je krásný výhled do širokého okolí. Po krátkém odpočinku se třeťáci rozdělili do skupin a začala soutěž. Znovu se vydali na naučnou stezku a vyhledávali odpovědí na naučných tabulích. V parném vedru nás osvěžila zmrzlina. Motoráček nás odvezl zpět do Nymburka.

Na poslední výlet jsme opět jeli vlakem. Tentokrát jsme se vydali do Lysé nad Labem, kde jsme si prohlédli zámecký park s krásnými sochami z pískovce. Zaujalo nás včelárium a také mravemčárium. I v tento děti plnily úkoly ve skupinách a nechyběla ani zmrzlina.

Trojlístek výletů byl hezkou tečkou v letošním náročném školním roce.

I. Řeháková

14
Biologie trochu jinak

Biologie trochu jinak

13.09.2021

Už jste si někdy „zakorelovali“? Určitě ano, jen o tom možná ani nevíte. Korelace, je totiž nějaká souvislost s něčím. Když se mění jedna věc, mění se nějak i ta druhá věc – to je zjednodušeně korelace. A pro potřeby žáků základní školy v Nymburce na Tyršovce to určitě stačí.

S osmáky totiž právě probíráme znaky savců a tak mě napadlo ověřit si korelaci teploty těla s jejich velikostí...... Žáci měli zjistit, jak to spolu souvisí, protože to spolu opravdu nějak souvisí, tedy odborně koreluje. V malých skupinkách si vyhledali na internetu (nebo v učebnici) alespoň 5 konkrétních druhů savců, u kterých postupně zjistili jejich tělesnou teplotu. Dále u nich zjistili velikost jejich těla. Když pak seřadili do tabulky (protože tady se krásně nabízí) savce dle jejich velikosti, mohli zjistit, jak se chová teplota jejich těla.

Krásný příklad (tedy aspoň doufám) problémové výuky. Zároveň práce s odborným textem, vyhledávání a třídění informací, grafický zápis, hledání vlastních řešení a mohl bych pokračovat dál. Zároveň jsme zjistili, že teplotu těla zjistíme poměrně snadno, chce to jen hledat a mnoho zvířat už změřeno bylo, ale pojem velikost není úplně šťastný. Dá se to nějak obejít? No jasně že dá. Co myslíte vy?

 A tohle všechno si vyzkoušeli osmáci v takové problémově aktivizační výuce vPřírodopise. Tyršovka prostě žije.

M. Velechovský

5
Zahájení školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku 2021/2022

01.09.2021

Dnešní vykročení do nového školního roku se vydařilo.... Doufáme, že nás hřejivé paprsky budou provázet celý rok. Prvňáčkům i všem ostatním žákům přejeme hodně štěstí a úspěchů nejen ve studiu.


28
CWAK i letos

CWAK i letos

01.09.2021

I v letošním roce na vaše děti čeká fotografický kroužek pro opravdové zájemce o focení a audiovizuální vyjadřování. Doufejme, že tento rok proběhne klidněji a už úplně celý roku budeme cwakat o stošest.

:-)
M. Velechovský

14
Vítáme naše prvňáčky!

Vítáme naše prvňáčky!

31.08.2021

Ve středu 1. září slavnostně zahájíme školní rok. Naši prvňáčci mohou do školy přijít v doprovodu rodičů a to bočním družinovým vchodem od lávky.  Sejdeme se ve třídách v 7:45 hod. Všichni musíme mít v prostorách školy roušku nebo respirátor. Ve třídách si děti mohou roušky sundat, dospělí si je ponechají. Naše první setkání ukončíme přibližně v 8:45 hod.

Ve čtvrtek a v pátek budeme mít zkrácené vyučování - tj. jen do 9:40 hod. Následně půjdou děti domů nebo do družiny (pokud jsou přihlášené).

S rodiči se ještě sejdeme ve čtvrtek 2. září na třídních schůzkách.

V pondělí 6. září bude výuka probíhat do 10:40 hod., pak mohou jít  žáci domů nebo do družiny.

Od úterý se budeme učit podle rozvrhu.

Těšíme se na Vás!

Vaše paní učitelky Pavlína Kopečková, Alena Kurková, Martina Markesová

17
Zahájení školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku 2021/2022

26.08.2021

Vážení rodiče, milí žáci,

školní rok 2021/2022 zahájíme ve středu 1. září 2021. Žáci se sejdou ve svých třídách od 7:35 do 7:50 hodin, otestují se antigenními testy a v 8:20 se společně shromáždí před budovou školy, kde proběhne slavnostní zahájení školního roku. V případě nepříznivého počasí zůstanou žáci v kmenových učebnách. Do budovy školy a tříd umožníme vstup pouze rodičům prvňáčků. Po celou dobu je pro rodiče nutné mít respirátor.

Po slavnostním zahájení odcházejí žáci domů.

Žáci nebudou předkládat prohlášení o bezinfekčnosti.

Žáci ve třídách ani před školou nemusí používat roušku, používají je pouze ve společných prostorách školy.

Žáci se budou testovat 1., 6. a 9. září, prvňáčci se testují 2., 6. a 9. září.

Rozvrhy jsou již na webu aktualizovány, může ještě dojít k drobným úpravám.

Rodiče žádáme, aby do školy vstupovali pouze v nutných případech, s respirátorem a jen pokud nemají žádné příznaky virového infekčního onemocnění.

Pro kontakt se školou používejte zejména systém Bakaláři, e-mail nebo telefon.

Děti s příznaky respiračního onemocnění nebo zvýšenou teplotou do školy neposílejte, nemohou se vyučování účastnit!

Od úterý 1. září bude v provozu za zvýšených hygienických opatření školní jídelna i školní družina.

Další informace budou předávány prostřednictvím systému Bakaláři a na třídních schůzkách.

Těšíme se na spolupráci,

vedení školy

24

Přihláška do školní družiny.

26.08.2021

Přihlášku do školní družiny si můžete stáhnout níže a vyplněnou přinést do kanceláře školy, kanceláře školní jídelny nebo do školní družiny.

14

Provozní doba kanceláře školní jídelny o prázdninách

09.08.2021

23. srpna - 27. srpna 2021 

9:00 – 12:30 hod

31. srpna

9:00 – 12:30 hod

 Prosíme rodiče, aby využili možnost přihlášení nových strávníků ve výše uvedené dny.

Přihlášku je možné stáhnout na webu školy a přinést již vyplněnou. Pro urychlení můžete zaslat na email: vendula.petrova@zstyrsova.cz.

Obědy se hradí pouze převodem na účet. Upozorňujeme tedy na nutnost včasné platby.

Přihláška do ŠJ

19
Prázdninová soutěž na Speedmath

Prázdninová soutěž na Speedmath

21.07.2021

Od 23. 6. 2021 do 31. 8. 2021 prázdninová soutěž pro fanoušky matematiky

19
Krásné prázdniny!

Krásné prázdniny!

01.07.2021

Spoustu krásných prázdninových zážitků 

přeje
ZŠ Tyršova

33
Trojlístek výletů 3.B

Trojlístek výletů 3.B

30.06.2021

Vzhledem k tomu, že se letos  žáci 3. B nemohli vypravit na školu v přírodě, vydali se alespoň v závěru školního roku na 3 výlety.

První výlet byl pěší a děti zamířily do Píst. Náladu jim nezkazily ani dešťové přeháňky. Cestou pozorovaly rostliny a živočichy, všímaly si dopravních značek a orientovali se v krajině. Písečný přesyp v Pístech lákal školáky ke hře a tvoření různých staveb. Toto přání se jim ale nesplnilo, protože se jedná o chráněnou památku a na písečnou dunu je zákaz vstupu pod pokutou 100 tisíc. Děti si však poradily a postavily si krásné domečky z přírodních materiálů v blízkém lese. Následovala běžecká soutěž s matematickou tematikou. Čas rychle utekl a nastal čas návratu ke škole.

Na druhý výlet jsme se motoráčkem dopravili do Křince. V zámeckém parku jsme se občerstvili a naše kroky vedly na tajemný kopec Chotuc. Společně jsme prošli naučnou stezkou, pozorovali přírodu a navštívili kapli a starobylý hřbitov na vrcholu kopce, odkud je krásný výhled do širokého okolí. Po krátkém odpočinku se třeťáci rozdělili do skupin a začala soutěž. Znovu se vydali na naučnou stezku a vyhledávali odpovědí na naučných tabulích. V parném vedru nás osvěžila zmrzlina. Motoráček nás odvezl zpět do Nymburka.

Na poslední výlet jsme opět jeli vlakem. Tentokrát jsme se vydali do Lysé nad Labem, kde jsme si prohlédli zámecký park s krásnými sochami z pískovce. Zaujalo nás včelárium a také mravemčárium. I v tento děti plnily úkoly ve skupinách a nechyběla ani zmrzlina.

Trojlístek výletů byl hezkou tečkou v letošním náročném školním roce.

I. Řeháková

14

Archiv

Veškeré aktuality z předchozích týdnů jsou automaticky
v archivu, kde najdete i informace z minulých let. Obrázek archivuLoga partnerů školy

Pravidla přístupnosti Zpracování osobních údajů GDPR