Aktuálně

Srpen
Prázdninová soutěž na Speedmath

Prázdninová soutěž na Speedmath

21.07.2021

Od 23. 6. 2021 do 31. 8. 2021 prázdninová soutěž pro fanoušky matematiky

8
Trojlístek výletů 3.B

Trojlístek výletů 3.B

30.06.2021

Vzhledem k tomu, že se letos  žáci 3. B nemohli vypravit na školu v přírodě, vydali se alespoň v závěru školního roku na 3 výlety.

První výlet byl pěší a děti zamířily do Píst. Náladu jim nezkazily ani dešťové přeháňky. Cestou pozorovaly rostliny a živočichy, všímaly si dopravních značek a orientovali se v krajině. Písečný přesyp v Pístech lákal školáky ke hře a tvoření různých staveb. Toto přání se jim ale nesplnilo, protože se jedná o chráněnou památku a na písečnou dunu je zákaz vstupu pod pokutou 100 tisíc. Děti si však poradily a postavily si krásné domečky z přírodních materiálů v blízkém lese. Následovala běžecká soutěž s matematickou tematikou. Čas rychle utekl a nastal čas návratu ke škole.

Na druhý výlet jsme se motoráčkem dopravili do Křince. V zámeckém parku jsme se občerstvili a naše kroky vedly na tajemný kopec Chotuc. Společně jsme prošli naučnou stezkou, pozorovali přírodu a navštívili kapli a starobylý hřbitov na vrcholu kopce, odkud je krásný výhled do širokého okolí. Po krátkém odpočinku se třeťáci rozdělili do skupin a začala soutěž. Znovu se vydali na naučnou stezku a vyhledávali odpovědí na naučných tabulích. V parném vedru nás osvěžila zmrzlina. Motoráček nás odvezl zpět do Nymburka.

Na poslední výlet jsme opět jeli vlakem. Tentokrát jsme se vydali do Lysé nad Labem, kde jsme si prohlédli zámecký park s krásnými sochami z pískovce. Zaujalo nás včelárium a také mravemčárium. I v tento děti plnily úkoly ve skupinách a nechyběla ani zmrzlina.

Trojlístek výletů byl hezkou tečkou v letošním náročném školním roce.

I. Řeháková

11
Fotografická soutěž na léto

Fotografická soutěž na léto

29.06.2021

Vyfoť fakt peckovou fotku z letošních prázdnin a zkus s ní vyhrát na naší Tyršovácké soutěži.

Zvol nějaké letní téma, jako jsou výlety, procházky, tábory, ale taky zvířátka, kytky, hrady, zámky a další. Klidně ale třeba jen člověk v letní bouřce nebo lidi na koupališti. Prostě neboj se tahat foťák s sebou a zkus svoje štěstí. Zapoj kreativitu a znalosti o světle z fyziky, či z přírodopisu. Hurá na to.

Každý může poslat jen jednu fotku na můj školní email. Fotku nezmenšuj, třeba se povede z nich vytvořit nějakou výstavu (s tím teda jako souhlasíš, když fotku pošleš). Držím palce a těším se na výsledek.

M. Velechovský

11
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

21.06.2021

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

vzhledem k situaci týkající se pandemie koronaviru bychom Vás rády alespoň touto cestou informovaly ohledně zahájení školního roku 2021/2022.

1. září 2021 se sejdeme v jednotlivých třídách v 7:45 hod. Rozdělení žáků do tříd a umístění učeben bude zapsáno na nástěnce ve vestibulu školy. Na první informativní schůzku s třídní učitelkou Vás zveme na 2. 9. 2021 od 16h. 

Informace ohledně školní družiny i školního stravování naleznete na našich webových stránkách v posledním srpnovém týdnu.

Přehled pomůcek pro budoucí prvňáčky najdete ZDE.

Těšíme se na shledání s Vámi 1. září 2021.

Mgr. Alena Kurková, Mgr. Pavlína Kopečková, Mgr. Martina Markesová

16
Otevření hřiště Tyršovky

Otevření hřiště Tyršovky

17.06.2021

Tyršovka už má konečně své multifunkční venkovní hřiště. Jako jediná škola ve městě ho zatím neměla, což se od čtvrtka 17. 6. definitivně změnilo. Žáci tak mohou využívat hřiště na basketbal, volejbal a další míčové sporty v jednom. Je dobře, že hřiště bylo upřednostněno před vybudování skateparku, který bude následovat nyní. Jistě ho využijeme co nejlépe nejen pro své žáky.


9

Vítáme Vás na oficiálních internetových stránkách naší základní školy

Jejich prostřednictvím chceme informovat žáky, jejich rodiče, i ty, kteří uvažují o zapsání dětí na naši školu. Zároveň vítáme přátele, bývalé žáky a širokou veřejnost.

Online zápis do školy
Žákovská knížka
Krásné prázdniny!

Krásné prázdniny!

01.07.2021

Spoustu krásných prázdninových zážitků 

přeje
ZŠ Tyršova

24
Projektový den – Laser a jeho využití nejen v technice

Projektový den – Laser a jeho využití nejen v technice

30.06.2021

Žáci se seznámili s vlastnostmi, s principem a s využitím laseru v různých oblastech života. Aplikovali své poznatky a přímočarém šíření světla, objasnili si fungování hrací vesty a zjednodušeně vysvětlit princip základních elektronických bloků/součástek.

Celý projekt zaměřen interdisciplinárně (fyzika, biologie, tělesná výchova, …) – žáci efektivně propojovali dosud získané znalosti a dovednosti v těchto předmětech. Velkou motivací pro žáky bylo to, že výsledné znalosti a dovednosti si mohli ověřit v zábavné hře, tj. byly použity aktivizační metody. Zároveň žáci rozvíjeli různé klíčové kompetence – k učení, komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální.

Projekt EU: Naše škola 2
Reg. č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013639

I. Blažíčková a D. Michálek

17
Školní výlet trochu jinak

Školní výlet trochu jinak

24.06.2021

Hned následující den po uzavření klasifikace jsme vyrazili na paintball vyrovnat s dětmi účty. Anebo naopak děti s námi? Vzhledem k průtrži mračen nás v Milovicích čekaly doslova polní podmínky. Po nafasování výstroje a výzbroje jsme prošli vojenským rychlovýcvikem, abychom se pak zostra vrhli na bojiště. Bojovalo se nelítostně, ale v duchu fair play a dlužno říct, že všichni vojáci a všechny vojačky plnili beze zbytku pokyny svých velitelů. Ačkoli nám počasí nepřálo, nikdo z nás ani na chvíli nelitoval a domů jsme si kromě promočených svršků přivezli především parádní zážitek. 

Všem díky, byli jste skvělí! 

Za týmy 7.D a 6.B 

Klára Svobodová a Eliška Hojsáková 

13
Poděkování vedení města a zastupitelům

Poděkování vedení města a zastupitelům

17.06.2021

Chci nejen jménem svým, ale zcela určitě i jménem všech žáků a pedagogů naší školy poděkovat vedení města i všem zastupitelům za krásné venkovní sportoviště, které nám dnes dopoledne bylo slavnostně předáno k užívání.

Dlouhodobě jsme takové hřiště postrádali, zvláště žáci a učitelé v hodinách tělesné výchovy. Celou akci výborně koordinovali zaměstnanci odboru investic a odboru školství, kultury a památkové péče Městského úřadu v Nymburce.

Ve výběrovém řízení, které vypsalo město, uspěla firma Stako z Červeného Kostelce a během dvou měsíců na školní zahradě zrealizovala náš dlouholetý sen do podoby hřiště s umělým povrchem s rozměry 33 x 16 metrů.

I přesto, že dnes slunce neskutečně pálí, se po slavnostním předání neformálně utkali naši tělocvikáři proti žákům naší školy.

Sportu zdar!

Soňa Obická

26
Planeta Hřiště Tyršovky

Planeta Hřiště Tyršovky

17.06.2021

Nebojte, nejsme na cizí planetě, ale na naší domácí planetě Tyršovka. A především na našem NOVÉM multifunkčním hřišti školy, po kterém už mnoho let prahneme. A dnešním horkým dnem, se náš sen plní.


8
Prázdninová soutěž na Speedmath

Prázdninová soutěž na Speedmath

21.07.2021

Od 23. 6. 2021 do 31. 8. 2021 prázdninová soutěž pro fanoušky matematiky

8
Krásné prázdniny!

Krásné prázdniny!

01.07.2021

Spoustu krásných prázdninových zážitků 

přeje
ZŠ Tyršova

24
Trojlístek výletů 3.B

Trojlístek výletů 3.B

30.06.2021

Vzhledem k tomu, že se letos  žáci 3. B nemohli vypravit na školu v přírodě, vydali se alespoň v závěru školního roku na 3 výlety.

První výlet byl pěší a děti zamířily do Píst. Náladu jim nezkazily ani dešťové přeháňky. Cestou pozorovaly rostliny a živočichy, všímaly si dopravních značek a orientovali se v krajině. Písečný přesyp v Pístech lákal školáky ke hře a tvoření různých staveb. Toto přání se jim ale nesplnilo, protože se jedná o chráněnou památku a na písečnou dunu je zákaz vstupu pod pokutou 100 tisíc. Děti si však poradily a postavily si krásné domečky z přírodních materiálů v blízkém lese. Následovala běžecká soutěž s matematickou tematikou. Čas rychle utekl a nastal čas návratu ke škole.

Na druhý výlet jsme se motoráčkem dopravili do Křince. V zámeckém parku jsme se občerstvili a naše kroky vedly na tajemný kopec Chotuc. Společně jsme prošli naučnou stezkou, pozorovali přírodu a navštívili kapli a starobylý hřbitov na vrcholu kopce, odkud je krásný výhled do širokého okolí. Po krátkém odpočinku se třeťáci rozdělili do skupin a začala soutěž. Znovu se vydali na naučnou stezku a vyhledávali odpovědí na naučných tabulích. V parném vedru nás osvěžila zmrzlina. Motoráček nás odvezl zpět do Nymburka.

Na poslední výlet jsme opět jeli vlakem. Tentokrát jsme se vydali do Lysé nad Labem, kde jsme si prohlédli zámecký park s krásnými sochami z pískovce. Zaujalo nás včelárium a také mravemčárium. I v tento děti plnily úkoly ve skupinách a nechyběla ani zmrzlina.

Trojlístek výletů byl hezkou tečkou v letošním náročném školním roce.

I. Řeháková

11
Projektový den – Laser a jeho využití nejen v technice

Projektový den – Laser a jeho využití nejen v technice

30.06.2021

Žáci se seznámili s vlastnostmi, s principem a s využitím laseru v různých oblastech života. Aplikovali své poznatky a přímočarém šíření světla, objasnili si fungování hrací vesty a zjednodušeně vysvětlit princip základních elektronických bloků/součástek.

Celý projekt zaměřen interdisciplinárně (fyzika, biologie, tělesná výchova, …) – žáci efektivně propojovali dosud získané znalosti a dovednosti v těchto předmětech. Velkou motivací pro žáky bylo to, že výsledné znalosti a dovednosti si mohli ověřit v zábavné hře, tj. byly použity aktivizační metody. Zároveň žáci rozvíjeli různé klíčové kompetence – k učení, komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální.

Projekt EU: Naše škola 2
Reg. č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013639

I. Blažíčková a D. Michálek

17
Fotografická soutěž na léto

Fotografická soutěž na léto

29.06.2021

Vyfoť fakt peckovou fotku z letošních prázdnin a zkus s ní vyhrát na naší Tyršovácké soutěži.

Zvol nějaké letní téma, jako jsou výlety, procházky, tábory, ale taky zvířátka, kytky, hrady, zámky a další. Klidně ale třeba jen člověk v letní bouřce nebo lidi na koupališti. Prostě neboj se tahat foťák s sebou a zkus svoje štěstí. Zapoj kreativitu a znalosti o světle z fyziky, či z přírodopisu. Hurá na to.

Každý může poslat jen jednu fotku na můj školní email. Fotku nezmenšuj, třeba se povede z nich vytvořit nějakou výstavu (s tím teda jako souhlasíš, když fotku pošleš). Držím palce a těším se na výsledek.

M. Velechovský

11
Školní výlet trochu jinak

Školní výlet trochu jinak

24.06.2021

Hned následující den po uzavření klasifikace jsme vyrazili na paintball vyrovnat s dětmi účty. Anebo naopak děti s námi? Vzhledem k průtrži mračen nás v Milovicích čekaly doslova polní podmínky. Po nafasování výstroje a výzbroje jsme prošli vojenským rychlovýcvikem, abychom se pak zostra vrhli na bojiště. Bojovalo se nelítostně, ale v duchu fair play a dlužno říct, že všichni vojáci a všechny vojačky plnili beze zbytku pokyny svých velitelů. Ačkoli nám počasí nepřálo, nikdo z nás ani na chvíli nelitoval a domů jsme si kromě promočených svršků přivezli především parádní zážitek. 

Všem díky, byli jste skvělí! 

Za týmy 7.D a 6.B 

Klára Svobodová a Eliška Hojsáková 

13
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

21.06.2021

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

vzhledem k situaci týkající se pandemie koronaviru bychom Vás rády alespoň touto cestou informovaly ohledně zahájení školního roku 2021/2022.

1. září 2021 se sejdeme v jednotlivých třídách v 7:45 hod. Rozdělení žáků do tříd a umístění učeben bude zapsáno na nástěnce ve vestibulu školy. Na první informativní schůzku s třídní učitelkou Vás zveme na 2. 9. 2021 od 16h. 

Informace ohledně školní družiny i školního stravování naleznete na našich webových stránkách v posledním srpnovém týdnu.

Přehled pomůcek pro budoucí prvňáčky najdete ZDE.

Těšíme se na shledání s Vámi 1. září 2021.

Mgr. Alena Kurková, Mgr. Pavlína Kopečková, Mgr. Martina Markesová

16
Poděkování vedení města a zastupitelům

Poděkování vedení města a zastupitelům

17.06.2021

Chci nejen jménem svým, ale zcela určitě i jménem všech žáků a pedagogů naší školy poděkovat vedení města i všem zastupitelům za krásné venkovní sportoviště, které nám dnes dopoledne bylo slavnostně předáno k užívání.

Dlouhodobě jsme takové hřiště postrádali, zvláště žáci a učitelé v hodinách tělesné výchovy. Celou akci výborně koordinovali zaměstnanci odboru investic a odboru školství, kultury a památkové péče Městského úřadu v Nymburce.

Ve výběrovém řízení, které vypsalo město, uspěla firma Stako z Červeného Kostelce a během dvou měsíců na školní zahradě zrealizovala náš dlouholetý sen do podoby hřiště s umělým povrchem s rozměry 33 x 16 metrů.

I přesto, že dnes slunce neskutečně pálí, se po slavnostním předání neformálně utkali naši tělocvikáři proti žákům naší školy.

Sportu zdar!

Soňa Obická

26
Otevření hřiště Tyršovky

Otevření hřiště Tyršovky

17.06.2021

Tyršovka už má konečně své multifunkční venkovní hřiště. Jako jediná škola ve městě ho zatím neměla, což se od čtvrtka 17. 6. definitivně změnilo. Žáci tak mohou využívat hřiště na basketbal, volejbal a další míčové sporty v jednom. Je dobře, že hřiště bylo upřednostněno před vybudování skateparku, který bude následovat nyní. Jistě ho využijeme co nejlépe nejen pro své žáky.


9
Planeta Hřiště Tyršovky

Planeta Hřiště Tyršovky

17.06.2021

Nebojte, nejsme na cizí planetě, ale na naší domácí planetě Tyršovka. A především na našem NOVÉM multifunkčním hřišti školy, po kterém už mnoho let prahneme. A dnešním horkým dnem, se náš sen plní.


8

Archiv

Veškeré aktuality z předchozích týdnů jsou automaticky
v archivu, kde najdete i informace z minulých let. Obrázek archivuLoga partnerů školy

Pravidla přístupnosti Zpracování osobních údajů GDPR