Aktuálně

Květen
Obnovení kompletní prezenční výuky všech ročníků od 17. 5. 2021

Obnovení kompletní prezenční výuky všech ročníků od 17. 5. 2021

13.05.2021

Na základních školách
▪ na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací,
▪ v krajích Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský a v hl. m. Praze se umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně bez rotace
▪ na území celé České republiky se ruší povinnost homogenních tříd a skupin. 
Ve školních družinách
▪ na území celé České republiky dochází ke zrušení omezení. Provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin,
▪ ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do základních škol.

Testování žáků bude probíhat pouze jednou týdně, v pondělí, nebo při prvním vstupu do školy v daném týdnu.

Žáci znovu budou používat šatny.
Výuka probíhá v učebnách dle rozvrhu od 17. 5. 2021.
Tělesná výchova probíhá venku a bez roušek.

vedení školy

11
Tyršovka žije

Tyršovka žije

03.05.2021

Tak zní název improvizované venkovní výstavy před budovou školy, kterou jsme pro vás připravili s některými paními učitelkami z Tyršovky. A proč to celé? Docela často se nás totiž někdo ptal: "Jestli už jako budete učit?" Tak aby bylo vidět, že jsme se zas tak moc neflákali a pracovali pořád, někdo ze školy někdo z domova. Díky za spolupráci i podporu paní učitelce Lídě, Tamaře, Romaně a Kristýně. Ale ten hlavní dík patří našim žákům, protože to oni se stali hlavními hvězdami a jejich skvělá práce nás překvapila. Díky.

M. Velechovský

18
Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky

30.04.2021

Všem deváťákům i páťákům, kteří budou v příštích dnech konat přijímací zkoušky na střední školy, přejeme hodně úspěchů!

17
Jarní pohlednice z hodin Informatiky

Jarní pohlednice z hodin Informatiky

30.04.2021

Páťáci a sedmáci už jednou prokázali, že jsou skvělými grafiky, to když vytvářeli pohlednice ze zimního Nymburka (či místa, kde bydlí). A protože jejich práce byli opravdu výborné, chtěl jsem vidět i jejich pohled na jarní město. A myslím si, že se to zase povedlo a některé práce zase směle konkurují obecním pohlednicím.

Paráda a veliká pochvala za kreativitu ......
M. Velechovský

17
Dobrovolný úkol ke DNI ZEMĚ

Dobrovolný úkol ke DNI ZEMĚ

22.04.2021

Dnes je 22. 4. 2021 a v tento den si připomínáme naši planetu Zemi – slavíme totiž Den Země. Tedy rozhodně bychom ho slavit měli, protože díky Zemi tu jsme, máme co dýchat, co jíst a kde žít. A jinou rozhodně nemáme. Proto je fajn si uvědomit její důležitost. A s tímto dnem zadávám dobrovolný veřejný úkol … tedy hned dva a vy si vyberete jaký můžete splnit …

ÚKOL 01: Vytvořte k tomuto dni speciální logo – pomocí nějakého programu v počítači, či ho namalujte sami a pak vyfoťte či oskenujte a pošlete mi ho mejlem.

ÚKOL 02: Zdokumentujte nějaký čin pro Zemi – natočte video, či vyfoťte nějaký konkrétní čin spojený s ochranou přírody. Tak jak vy sami můžete konkrétně pomoci naší planetě. A zase mi to pošlete mejlem.

Na nejlepší řešitele bude čekat speciální biologická odměna!

M. Velechovský

17

Vítáme Vás na oficiálních internetových stránkách naší základní školy

Jejich prostřednictvím chceme informovat žáky, jejich rodiče, i ty, kteří uvažují o zapsání dětí na naši školu. Zároveň vítáme přátele, bývalé žáky a širokou veřejnost.

Online zápis do školy
Žákovská knížka
Tyršovka znovu vítá své žáky

Tyršovka znovu vítá své žáky

04.05.2021

V pondělí 3. 5. 2021 Tyršovka po takřka čtvrt roce přivítala žáky druhého stupně opět k "normální" výuce. Je to sice znovu jen na týden a potom týden distanční výuky, ale je to velký krok pro náš pedagogy a určitě i pro žáky. Sice nadšení bylo o poznání menší, než zhruba před dvěma měsíci, ale i tak.

Doufejme, že nám tento stav vydrží a budeme moci ukončit podivný školní rok 2020/2021 alespoň takto.

15
Hřiště pro Tyršovku (konečně)

Hřiště pro Tyršovku (konečně)

03.05.2021

Začátkem dubna 2021 se poprvé rozjely stavební práce na novém venkovním hřišti pro Tyršovku. Před zhruba třemi lety jsme prosadili prioritu školního hřiště před realizací volnočasového skateparku - tím by byl omezen venkovní prostor vůbec a naši žáci by neměli kde cvičit (ale jinak se na nový skatepark těšíme také).

Snad tak konečně budeme moci využívat moderní sportovní zázemí pro míčové i síťové sporty a trochu tak zase rozšíříme sportovní aktivity dětí - v dnešní době by to mělo být opravdu prioritou pro udržení zdraví kompenzace celodenního sezení v lavicích či u monitorů počítačů.

M. Velechovský

18
Provoz školy od 3. 5. 2021

Provoz školy od 3. 5. 2021

30.04.2021

Od 3. 5. 2021 je Opatřením Ministerstva zdravotnictví umožněn návrat do školy i pro žáky 2. stupně za následujících podmínek:

 • Školní výuka bude probíhat rotačně – jeden týden prezenčně ve škole, druhý týden distančně. Prezenční výuka i distanční výuka jsou povinné.
 • Třídy jsme rozdělili do skupin takto:
 • 3. 5. 2021 nastupují prezenčně 7.A, 7.B, 7.C, 7.D a 8.A, 8.B, 8.C
 • 10. 5. 2021 nastupují prezenčně 6.A, 6.B, 6.C a 9.A, 9.B, 9.C
 • Vstup do školy bude umožněn pouze hlavním vchodem. Boty a oblečení si žáci budou odkládat v kmenových učebnách,
 • Změna učebny se týká pouze tříd:
  • 7.C v učebně č. 19,
  • 6.B v učebně č. 18
  • 9.A v učebně č. 13
  • 9.C v učebně č. 17
 • Žáci budou pouze ve svých kmenových třídách a nebudou se stěhovat, kromě hodin informatiky v PC 2 a cizích jazyků.
 • Volitelné předměty z důvodu nemožnosti zajištění homogenity skupin budou i nadále vyučovány pouze distančně.
 • K prezenční výuce mohou nastoupit pouze žáci s negativním testem.
 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit lékařem nebo KHS. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování.
 • Žák je povinen mít po dobu vyučování chirurgickou roušku, případně certifikovanou nanoroušku. Respirátory nejsou povinné.
 • .

Obědy

 • Žáci, kteří budou mít prezenční výuku se mohou stravovat ve školní jídelně.

Sportovní činnosti

 • Od 3. 5. 2021 jsou nově povoleny sportovní činnosti konané venku a bez roušek.

Průběh testování

Testování bude probíhat na 1. stupni 1x týdně – v pondělí, na 2. stupni 2x týdně – v pondělí a ve čtvrtek v kmenových učebnách bezprostředně po příchodu žáka do školy.

Po příchodu do učebny si žák vydesinfikuje ruce, posadí se k místu a obdrží test

 • Podle návodu provede testování
 • Při negativním výsledku zůstává žák ve své kmenové třídě
 • Při pozitivním testu odchází žák do izolační místnosti, rodiče budou neprodleně informováni a odvedou si své dítě domů
 • Pokud bude žák pozitivně testován v pondělí, odchází do karantény pouze tento žák, pokud bude pozitivní při testování ve čtvrtek (2. stupeň), musí odejít do karantény celá třída.
 • V průběhu testování budou dodržovány všechny předepsané postupy.
 • Pokud nebude rodič souhlasit s testováním, dítě se nemůže podle Mimořádného opatření vlády účastnit výuky. Bude mít tedy omluvenou absenci. Škola mu nebude zajišťovat distanční výuku.

Děkujeme všem rodičům za spolupráci a pochopení.

vedení školy

13
Změny od 3. května - rotační výuka pro druhý stupeň

Změny od 3. května - rotační výuka pro druhý stupeň

29.04.2021

Od příštího týdne zahájí rotační výuku i druhý stupeň ZŠ. V týdnu od 3. 5. se budou prezenčně vyučovat třídy 7. a 8. ročníku, v dalším týdnu pak 6. a 9. ročník. Bližší informace přidáme zítra.

vedení školy

16
Covid v pokusu s páťáky

Covid v pokusu s páťáky

22.04.2021

Koronavirus ovlivňuje svět okolo nás a to nejen přímo, ale i nepřímo. O tom jsme se přesvědčili s 5.B v klasickém pokusu s Coca-Colou a kovovým předmětem.

Začátkem prosince, v době distanční výuky, jsme společně vytvořili on-line pokus, kdy se do kolové limonády ponoří kus kovového předmětu (hřebík, mince apod.). Vše jsme prováděli společně přes monitor počítače na různých místech u žáků doma. K tomu jsme vše dokumentovali a zaznamenávali průběh pokusu do pracovního listu. A během měsíce jsme si měli pokus společně zkontrolovat, neboť jsme počítali s tím, že se po Vánočních prázdninách sejdeme na živo. Jenže ještě v době probíhajícího pokusu se školy uzavřely a náš pokus zůstal nedořešen. Někteří žáci už ho měli uložený ve škole (k nelibosti uklízeček i učitelek), někteří ho měli zatím doma. Tak pokus v tichosti probíhal dál dalších pět měsíců. Probublával, zapáchal, ale nebyl dokončený.

Až v půlce dubna jsme se s páťáky mohli konečně zase potkat. Hurá!!! A pokus společně vyhodnotit. Některé vzorky vzali za své díky netrpělivým rodičům (možná jim doma prostě jen smrděl), školní vzorky zlikvidovali uklízečky. Ale pár trpělivých zůstalo a tak jsme mohli v půlce dubna – po 131 dnech (což je o 100 dní víc, než jsme plánovali – pokus uzavřít. I já jsem zůstal trpělivý a mohli jsme si vše ukázat na živo, zhodnotit práci i výsledek pokusu. Změna barvy tekutiny, změna povrchu kovového předmětu, ale i třeba kousků masa, nárůst bakteriálního povlaku a další.

Tak takhle nám hodil kovid vidle do jednoduchého pokusu s páťáky. 

M. Velechovský

13
Obnovení kompletní prezenční výuky všech ročníků od 17. 5. 2021

Obnovení kompletní prezenční výuky všech ročníků od 17. 5. 2021

13.05.2021

Na základních školách
▪ na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací,
▪ v krajích Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský a v hl. m. Praze se umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně bez rotace
▪ na území celé České republiky se ruší povinnost homogenních tříd a skupin. 
Ve školních družinách
▪ na území celé České republiky dochází ke zrušení omezení. Provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin,
▪ ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do základních škol.

Testování žáků bude probíhat pouze jednou týdně, v pondělí, nebo při prvním vstupu do školy v daném týdnu.

Žáci znovu budou používat šatny.
Výuka probíhá v učebnách dle rozvrhu od 17. 5. 2021.
Tělesná výchova probíhá venku a bez roušek.

vedení školy

11
Tyršovka znovu vítá své žáky

Tyršovka znovu vítá své žáky

04.05.2021

V pondělí 3. 5. 2021 Tyršovka po takřka čtvrt roce přivítala žáky druhého stupně opět k "normální" výuce. Je to sice znovu jen na týden a potom týden distanční výuky, ale je to velký krok pro náš pedagogy a určitě i pro žáky. Sice nadšení bylo o poznání menší, než zhruba před dvěma měsíci, ale i tak.

Doufejme, že nám tento stav vydrží a budeme moci ukončit podivný školní rok 2020/2021 alespoň takto.

15
Tyršovka žije

Tyršovka žije

03.05.2021

Tak zní název improvizované venkovní výstavy před budovou školy, kterou jsme pro vás připravili s některými paními učitelkami z Tyršovky. A proč to celé? Docela často se nás totiž někdo ptal: "Jestli už jako budete učit?" Tak aby bylo vidět, že jsme se zas tak moc neflákali a pracovali pořád, někdo ze školy někdo z domova. Díky za spolupráci i podporu paní učitelce Lídě, Tamaře, Romaně a Kristýně. Ale ten hlavní dík patří našim žákům, protože to oni se stali hlavními hvězdami a jejich skvělá práce nás překvapila. Díky.

M. Velechovský

18
Hřiště pro Tyršovku (konečně)

Hřiště pro Tyršovku (konečně)

03.05.2021

Začátkem dubna 2021 se poprvé rozjely stavební práce na novém venkovním hřišti pro Tyršovku. Před zhruba třemi lety jsme prosadili prioritu školního hřiště před realizací volnočasového skateparku - tím by byl omezen venkovní prostor vůbec a naši žáci by neměli kde cvičit (ale jinak se na nový skatepark těšíme také).

Snad tak konečně budeme moci využívat moderní sportovní zázemí pro míčové i síťové sporty a trochu tak zase rozšíříme sportovní aktivity dětí - v dnešní době by to mělo být opravdu prioritou pro udržení zdraví kompenzace celodenního sezení v lavicích či u monitorů počítačů.

M. Velechovský

18
Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky

30.04.2021

Všem deváťákům i páťákům, kteří budou v příštích dnech konat přijímací zkoušky na střední školy, přejeme hodně úspěchů!

17
Provoz školy od 3. 5. 2021

Provoz školy od 3. 5. 2021

30.04.2021

Od 3. 5. 2021 je Opatřením Ministerstva zdravotnictví umožněn návrat do školy i pro žáky 2. stupně za následujících podmínek:

 • Školní výuka bude probíhat rotačně – jeden týden prezenčně ve škole, druhý týden distančně. Prezenční výuka i distanční výuka jsou povinné.
 • Třídy jsme rozdělili do skupin takto:
 • 3. 5. 2021 nastupují prezenčně 7.A, 7.B, 7.C, 7.D a 8.A, 8.B, 8.C
 • 10. 5. 2021 nastupují prezenčně 6.A, 6.B, 6.C a 9.A, 9.B, 9.C
 • Vstup do školy bude umožněn pouze hlavním vchodem. Boty a oblečení si žáci budou odkládat v kmenových učebnách,
 • Změna učebny se týká pouze tříd:
  • 7.C v učebně č. 19,
  • 6.B v učebně č. 18
  • 9.A v učebně č. 13
  • 9.C v učebně č. 17
 • Žáci budou pouze ve svých kmenových třídách a nebudou se stěhovat, kromě hodin informatiky v PC 2 a cizích jazyků.
 • Volitelné předměty z důvodu nemožnosti zajištění homogenity skupin budou i nadále vyučovány pouze distančně.
 • K prezenční výuce mohou nastoupit pouze žáci s negativním testem.
 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit lékařem nebo KHS. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování.
 • Žák je povinen mít po dobu vyučování chirurgickou roušku, případně certifikovanou nanoroušku. Respirátory nejsou povinné.
 • .

Obědy

 • Žáci, kteří budou mít prezenční výuku se mohou stravovat ve školní jídelně.

Sportovní činnosti

 • Od 3. 5. 2021 jsou nově povoleny sportovní činnosti konané venku a bez roušek.

Průběh testování

Testování bude probíhat na 1. stupni 1x týdně – v pondělí, na 2. stupni 2x týdně – v pondělí a ve čtvrtek v kmenových učebnách bezprostředně po příchodu žáka do školy.

Po příchodu do učebny si žák vydesinfikuje ruce, posadí se k místu a obdrží test

 • Podle návodu provede testování
 • Při negativním výsledku zůstává žák ve své kmenové třídě
 • Při pozitivním testu odchází žák do izolační místnosti, rodiče budou neprodleně informováni a odvedou si své dítě domů
 • Pokud bude žák pozitivně testován v pondělí, odchází do karantény pouze tento žák, pokud bude pozitivní při testování ve čtvrtek (2. stupeň), musí odejít do karantény celá třída.
 • V průběhu testování budou dodržovány všechny předepsané postupy.
 • Pokud nebude rodič souhlasit s testováním, dítě se nemůže podle Mimořádného opatření vlády účastnit výuky. Bude mít tedy omluvenou absenci. Škola mu nebude zajišťovat distanční výuku.

Děkujeme všem rodičům za spolupráci a pochopení.

vedení školy

13
Jarní pohlednice z hodin Informatiky

Jarní pohlednice z hodin Informatiky

30.04.2021

Páťáci a sedmáci už jednou prokázali, že jsou skvělými grafiky, to když vytvářeli pohlednice ze zimního Nymburka (či místa, kde bydlí). A protože jejich práce byli opravdu výborné, chtěl jsem vidět i jejich pohled na jarní město. A myslím si, že se to zase povedlo a některé práce zase směle konkurují obecním pohlednicím.

Paráda a veliká pochvala za kreativitu ......
M. Velechovský

17
Změny od 3. května - rotační výuka pro druhý stupeň

Změny od 3. května - rotační výuka pro druhý stupeň

29.04.2021

Od příštího týdne zahájí rotační výuku i druhý stupeň ZŠ. V týdnu od 3. 5. se budou prezenčně vyučovat třídy 7. a 8. ročníku, v dalším týdnu pak 6. a 9. ročník. Bližší informace přidáme zítra.

vedení školy

16
Dobrovolný úkol ke DNI ZEMĚ

Dobrovolný úkol ke DNI ZEMĚ

22.04.2021

Dnes je 22. 4. 2021 a v tento den si připomínáme naši planetu Zemi – slavíme totiž Den Země. Tedy rozhodně bychom ho slavit měli, protože díky Zemi tu jsme, máme co dýchat, co jíst a kde žít. A jinou rozhodně nemáme. Proto je fajn si uvědomit její důležitost. A s tímto dnem zadávám dobrovolný veřejný úkol … tedy hned dva a vy si vyberete jaký můžete splnit …

ÚKOL 01: Vytvořte k tomuto dni speciální logo – pomocí nějakého programu v počítači, či ho namalujte sami a pak vyfoťte či oskenujte a pošlete mi ho mejlem.

ÚKOL 02: Zdokumentujte nějaký čin pro Zemi – natočte video, či vyfoťte nějaký konkrétní čin spojený s ochranou přírody. Tak jak vy sami můžete konkrétně pomoci naší planetě. A zase mi to pošlete mejlem.

Na nejlepší řešitele bude čekat speciální biologická odměna!

M. Velechovský

17
Covid v pokusu s páťáky

Covid v pokusu s páťáky

22.04.2021

Koronavirus ovlivňuje svět okolo nás a to nejen přímo, ale i nepřímo. O tom jsme se přesvědčili s 5.B v klasickém pokusu s Coca-Colou a kovovým předmětem.

Začátkem prosince, v době distanční výuky, jsme společně vytvořili on-line pokus, kdy se do kolové limonády ponoří kus kovového předmětu (hřebík, mince apod.). Vše jsme prováděli společně přes monitor počítače na různých místech u žáků doma. K tomu jsme vše dokumentovali a zaznamenávali průběh pokusu do pracovního listu. A během měsíce jsme si měli pokus společně zkontrolovat, neboť jsme počítali s tím, že se po Vánočních prázdninách sejdeme na živo. Jenže ještě v době probíhajícího pokusu se školy uzavřely a náš pokus zůstal nedořešen. Někteří žáci už ho měli uložený ve škole (k nelibosti uklízeček i učitelek), někteří ho měli zatím doma. Tak pokus v tichosti probíhal dál dalších pět měsíců. Probublával, zapáchal, ale nebyl dokončený.

Až v půlce dubna jsme se s páťáky mohli konečně zase potkat. Hurá!!! A pokus společně vyhodnotit. Některé vzorky vzali za své díky netrpělivým rodičům (možná jim doma prostě jen smrděl), školní vzorky zlikvidovali uklízečky. Ale pár trpělivých zůstalo a tak jsme mohli v půlce dubna – po 131 dnech (což je o 100 dní víc, než jsme plánovali – pokus uzavřít. I já jsem zůstal trpělivý a mohli jsme si vše ukázat na živo, zhodnotit práci i výsledek pokusu. Změna barvy tekutiny, změna povrchu kovového předmětu, ale i třeba kousků masa, nárůst bakteriálního povlaku a další.

Tak takhle nám hodil kovid vidle do jednoduchého pokusu s páťáky. 

M. Velechovský

13

Archiv

Veškeré aktuality z předchozích týdnů jsou automaticky
v archivu, kde najdete i informace z minulých let. Obrázek archivuLoga partnerů školy

Pravidla přístupnosti Zpracování osobních údajů GDPR