Školní jídelna, ZŠ Tyršova, Nymburk

Základní a mateřská škola, Tyšova 446, Nymburk

Archiv

Červen

Přihlášení nových strávníků

21.06.2024

Přihlášení nových žáků je možné od 1.8.2024 zde.

Dále si v kanceláři školní jídelny žáci/rodiče zakoupí čip za 115,- Kč nebo je možné nahrání ISIC karty, pokud žák vlastní. Obě tato média mohou být používána současně nezávisle na sobě.
Kancelář školní jídelny bude otevřena v posledním srpnovém týdnu od 26.8.2024 do 30.8.2024 v čase 8:30 – 14:00, dále pak od září dle pracovní doby 7:30-8:00h a 11:30 – 12:30h.
Obědy se hradí pouze převodem na účet.
Stravné je možné platit:
bezhotovostně – trvalým nebo jednorázovým příkazem. Upozorňujeme na nutnost včasné platby.
bankovní spojení: 43-1795710237/0100
variabilní symbol: obdržíte v kanceláři vedoucí školní jídelny po přihlášení strávníka u paní Venduly Petrové, tel. +420 325 511 099, e-mail: vendula.petrova@zstyrsova.cz

CENY OBĚDŮ od 1. 9. 2024 jsou pro jednotlivé kategorie stanoveny takto:
I. kategorie 7 – 10 let 30,- Kč
II. kategorie 11 – 14 let 32,- Kč
III. kategorie 15 a více let 39,- Kč
PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY
a) Ve školní jídelně se stravují žáci a zaměstnanci ZŠ Tyršova, kteří mají zaplacené obědy. Osobám, které nemají zaplacený oběd je vstup do ŠJ zakázán.
b) Všichni strávnici jsou povinni stravovat se v prostorách jídelny. Je zakázáno vynášet jakékoliv potraviny mimo ŠJ.
c) Je zakázáno donášet si vlastní jídlo do ŠJ.
d) Pracovníci ŠJ nenesou odpovědnost za potraviny vynesené mimo objekt ŠJ (jídlo v jídlonosiči, ovoce, dezert apod.) Týká se to především nezávadnosti daných pokrmů. Pokrmy jsou určené k přímé spotřebě bez skladování.
e) Výdej obědů od 11:30 – 14:00 hodin.
f) Výdej do jídlonosičů od 11:00 – 11:30 hodin. Stravu nevydáváme do skleněných nebo znečištěných nádob.

0

Přihlášky pro nové žáky

06.06.2024


Od 1. srpna 2024 můžete přihlašovat nové žáky formou on-line přihlášky zde

0

Přihlášení nových strávníků

21.06.2024

Přihlášení nových žáků je možné od 1.8.2024 zde.

Dále si v kanceláři školní jídelny žáci/rodiče zakoupí čip za 115,- Kč nebo je možné nahrání ISIC karty, pokud žák vlastní. Obě tato média mohou být používána současně nezávisle na sobě.
Kancelář školní jídelny bude otevřena v posledním srpnovém týdnu od 26.8.2024 do 30.8.2024 v čase 8:30 – 14:00, dále pak od září dle pracovní doby 7:30-8:00h a 11:30 – 12:30h.
Obědy se hradí pouze převodem na účet.
Stravné je možné platit:
bezhotovostně – trvalým nebo jednorázovým příkazem. Upozorňujeme na nutnost včasné platby.
bankovní spojení: 43-1795710237/0100
variabilní symbol: obdržíte v kanceláři vedoucí školní jídelny po přihlášení strávníka u paní Venduly Petrové, tel. +420 325 511 099, e-mail: vendula.petrova@zstyrsova.cz

CENY OBĚDŮ od 1. 9. 2024 jsou pro jednotlivé kategorie stanoveny takto:
I. kategorie 7 – 10 let 30,- Kč
II. kategorie 11 – 14 let 32,- Kč
III. kategorie 15 a více let 39,- Kč
PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY
a) Ve školní jídelně se stravují žáci a zaměstnanci ZŠ Tyršova, kteří mají zaplacené obědy. Osobám, které nemají zaplacený oběd je vstup do ŠJ zakázán.
b) Všichni strávnici jsou povinni stravovat se v prostorách jídelny. Je zakázáno vynášet jakékoliv potraviny mimo ŠJ.
c) Je zakázáno donášet si vlastní jídlo do ŠJ.
d) Pracovníci ŠJ nenesou odpovědnost za potraviny vynesené mimo objekt ŠJ (jídlo v jídlonosiči, ovoce, dezert apod.) Týká se to především nezávadnosti daných pokrmů. Pokrmy jsou určené k přímé spotřebě bez skladování.
e) Výdej obědů od 11:30 – 14:00 hodin.
f) Výdej do jídlonosičů od 11:00 – 11:30 hodin. Stravu nevydáváme do skleněných nebo znečištěných nádob.

0

Přihlášky pro nové žáky

06.06.2024


Od 1. srpna 2024 můžete přihlašovat nové žáky formou on-line přihlášky zde

0Loga partnerů školy Loga partnerů školy Loga partnerů školy Loga partnerů školy Loga partnerů školy Loga partnerů školy Loga partnerů školy Loga partnerů školy


Pravidla přístupnosti Zpracování osobních údajů GDPR

Obrázek žáka naší školy