Archiv

Březen

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

25.03.2021

Vážení rodiče,

jak pravděpodobně víte, současná situace nám nedovoluje, abychom zápis do 1. tříd uskutečnili obvyklou formou, tedy za účasti dětí.

Novinkou pro letošní rok je tedy přihláška k zápisu formou online formuláře, který zobrazíte po kliknutí na banner webové aplikace Online zápis do školy. 

Webová aplikace bude dostupná od středy 17. 3. ve 14:00 hod. 

Postup pro zápis dítěte do ZŠ:

1.    Online přihlášku k zápisu dítěte na školní rok 2021/2022 zobrazíte kliknutím na banner webové aplikace Online zápis školy. Formulář následně vyplníte, zarezervujete si termín pro případ osobního odevzdání žádosti ve škole a odešlete. Termín je nutné rezervovat v každém případě, ale pokud žádost odevzdáte prostřednictvím datové schránky, nebo e-mailem, nevyužijete ho.

V jednom formuláři můžete zapsat i více dětí najednou.

2.    Po odeslání formuláře vám přijde do e-mailové schránky uvedené ve formuláři potvrzující zpráva, která bude obsahovat také Žádost o přijetí a v případě odkladu školní docházky také Žádost o odklad povinné školní docházky. Tyto dokumenty lze také stáhnout okamžitě po odeslání přihlášky přímo z této webové aplikace.

3.    Jako zákonný zástupce doplníte zbývající údaje ve formuláři žádosti (v případě odkladu školní docházky je nutné vyplnit oba formuláře) a podepsané je předáte  v období od 6. do 9. dubna 2021 škole jedním z následujících způsobů:

Ø  prostřednictvím vaší soukromé datové schránky (s přiloženým scanem rodného listu dítěte)

Ø  e-mailem s vaším elektronickým podpisem (s přiloženým scanem rodného listu dítěte)

Ø  osobně do kanceláře školy v termínu vaší rezervace (s sebou přineste rodný list dítěte)

Ø  výjimečně poštou, pouze doporučeným dopisem s dodejkou s přiloženou prostou kopií rodného listu dítěte (s rizikem, že zákonný zástupce může být vyzván k doplnění informací, pokud dokumenty v něm obsažené nedoloží všechny informace uvedené na přihlášce pro splnění podmínek platného zápisu).

4.    Zákonný zástupce žádající pro dítě odklad školní docházky zajistí vyjádření dětského lékaře a doporučení poradenského zařízení, které jsou pro udělení odkladu školní docházky nutné. Doporučujeme kontaktovat poradenské zařízení co nejdříve. Oba dokumenty odevzdá zákonný zástupce do kanceláře ZŠ v co nejkratším termínu.

5.    Procesem zápisu musí projít i děti, které byly u zápisu minulý rok a mají udělený odklad školní docházky.

6.    Děti budou přijímány dle Kritérií přijetí žáků do 1. tříd školního roku 2021/2022

7.    V přihlášce se vám automaticky vygeneruje registrační kód, pod kterým bude zveřejněn výsledek zápisu.

8.    Výsledky zápisu budou zveřejněny 23. 4. 2021 v 9:00 hod. u vstupu do budovy školy a na webových stránkách školy.

Pokud z jakéhokoliv důvodu nelze podat přihlášku online formou, kontaktuje zákonný zástupce dítěte telefonicky kancelář školy na tel. čísle 325 512 756.

Na stejném telefonním čísle nebo na e-mailové adrese skola@zstyrsova.cz vám zodpovíme případné další dotazy.

Spádové obvody22
Vyhodnocení Stopařské výzvy

Vyhodnocení Stopařské výzvy

18.03.2021

Během zimních měsíců, kdy v našem městě skoro překvapivě napadlo nebývalé množství sněhu, mě inspirovalo moje dávné dětství a pro žáky Tyršovky jsem „vymyslel“ a také on-line zadal Stopařskou výzvu. Jejich úkolem bylo najít a vyfotit  stopy zvířat v jejich okolí (když už ty technologie po kapsách běžně máme, tak proč je nevyužít).

V současné apokalyptické době Covidu, kdy se zavírá skoro vše, včetně škol a žáci jsou více než kdykoliv uvázaní k monitorům počítačů, tabletů i telefonů, mi přijde smysluplné udělat výuku trochu jinak. Sám cítím, jak zájem o výuku opadá, dostavuje se únava a vyčerpání a to na všech stranách – nejen v řadách žáků, ale i nás pedagogů a zcela rozhodně v řadách rodičů.

Takže jak vše nakonec dopadlo?

Tuto práci jsem zadával zhruba na jeden měsíc, během kterého mohli žáci hledat a fotografovat stopy. Ty potom nahrávali do připravené tabulky v on-line prostředí MS Teams. Součástí úkolu bylo samozřejmě i přibližné určení živočicha, kterému stopa patří. A to celé bylo ukončeno v půlce února tohoto roku. Za tuto dobu bylo celkem pozorováno a zaznamenáno 30 druhů živočichů, z toho 11 druhů ptáků a 19 druhů savců. Vůbec celkový počet všech jedinců bez ohledu na druh byl 227.

Kromě běžných domácích živočichů jako je pes, kočka, ale i králík či domácí prase, byl častým foto úlovkem také třeba zajíc, srna nebo (pro Nymburk typická) kachna. Mezi méně běžná zvířata, a nebojím se označit skoro za vzácná a rozhodně složitá na hledání stop, patří a žáky byl zaznamenán výskyt třeba jezevce, tchoře, daňka, muflona nebo lišky. Vyfoceny byly také stopy potkana, ačkoliv je běžnou součástí měst, tak je hodně skrytě žijící a vyfotit jeho stopy není příliš obvyklé. A divili byste se, ale stopa člověka (Homo sapiens) byla zaznamenána pouze devětkrát.

Z mého pohledu byl úkol některými žáky splněn naprosto skvěle a zaslouží si obrovskou pochvalu. Jako všude, i zde se někteří žáci nezapojili a nemohou být potom hodnoceni (všimněte si, že nedostávají 5, ale pouze N). Takže veliká pochvala a poděkování všem, kteří se na své úrovni podíleli na Stopařské výzvě. Díky tomu jsme si mohli udělat obrázek, jaká zvířata v našem okolí žijí, a třeba si jich budeme více všímat. Rozhodně všechna zaslouží ochranu (pokud pomineme ta domácí, či nechtěná). Jsem velice příjemně překvapen a spokojen, co všechno naši žáci zvládnou, pokud jen trochu chtějí a snaží se. Díky.


9
Poznali jste školu!

Poznali jste školu!

24.03.2021

Konečně jsem se dostal k vyhodnocení "poznávačky" naší školy. Je vidět, že buď jsme se opravdu dlouho neviděli, nebo jsem vybral hodně těžké obrázky. 

Úplně dobře všech 15 snímků nepoznal nikdo - to ale vůbec nevadí, protože všichni, kteří se zapojili si zaslouží alespoň malou odměnu za pokus o splnění. A protože jsem učitel přírodopisu, bude to určitě odměna biologická. Takže až se uvidíme zase naživo, nezapomeňte se stavit v ZL a domluvíme se. 
(seznam všech 7 řešitelů mám, takže se poznáme).

M. Velechovský  

7
INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

11.03.2021

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:
o 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021
o 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021
o 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021
o 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.

6

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

25.03.2021

Vážení rodiče,

jak pravděpodobně víte, současná situace nám nedovoluje, abychom zápis do 1. tříd uskutečnili obvyklou formou, tedy za účasti dětí.

Novinkou pro letošní rok je tedy přihláška k zápisu formou online formuláře, který zobrazíte po kliknutí na banner webové aplikace Online zápis do školy. 

Webová aplikace bude dostupná od středy 17. 3. ve 14:00 hod. 

Postup pro zápis dítěte do ZŠ:

1.    Online přihlášku k zápisu dítěte na školní rok 2021/2022 zobrazíte kliknutím na banner webové aplikace Online zápis školy. Formulář následně vyplníte, zarezervujete si termín pro případ osobního odevzdání žádosti ve škole a odešlete. Termín je nutné rezervovat v každém případě, ale pokud žádost odevzdáte prostřednictvím datové schránky, nebo e-mailem, nevyužijete ho.

V jednom formuláři můžete zapsat i více dětí najednou.

2.    Po odeslání formuláře vám přijde do e-mailové schránky uvedené ve formuláři potvrzující zpráva, která bude obsahovat také Žádost o přijetí a v případě odkladu školní docházky také Žádost o odklad povinné školní docházky. Tyto dokumenty lze také stáhnout okamžitě po odeslání přihlášky přímo z této webové aplikace.

3.    Jako zákonný zástupce doplníte zbývající údaje ve formuláři žádosti (v případě odkladu školní docházky je nutné vyplnit oba formuláře) a podepsané je předáte  v období od 6. do 9. dubna 2021 škole jedním z následujících způsobů:

Ø  prostřednictvím vaší soukromé datové schránky (s přiloženým scanem rodného listu dítěte)

Ø  e-mailem s vaším elektronickým podpisem (s přiloženým scanem rodného listu dítěte)

Ø  osobně do kanceláře školy v termínu vaší rezervace (s sebou přineste rodný list dítěte)

Ø  výjimečně poštou, pouze doporučeným dopisem s dodejkou s přiloženou prostou kopií rodného listu dítěte (s rizikem, že zákonný zástupce může být vyzván k doplnění informací, pokud dokumenty v něm obsažené nedoloží všechny informace uvedené na přihlášce pro splnění podmínek platného zápisu).

4.    Zákonný zástupce žádající pro dítě odklad školní docházky zajistí vyjádření dětského lékaře a doporučení poradenského zařízení, které jsou pro udělení odkladu školní docházky nutné. Doporučujeme kontaktovat poradenské zařízení co nejdříve. Oba dokumenty odevzdá zákonný zástupce do kanceláře ZŠ v co nejkratším termínu.

5.    Procesem zápisu musí projít i děti, které byly u zápisu minulý rok a mají udělený odklad školní docházky.

6.    Děti budou přijímány dle Kritérií přijetí žáků do 1. tříd školního roku 2021/2022

7.    V přihlášce se vám automaticky vygeneruje registrační kód, pod kterým bude zveřejněn výsledek zápisu.

8.    Výsledky zápisu budou zveřejněny 23. 4. 2021 v 9:00 hod. u vstupu do budovy školy a na webových stránkách školy.

Pokud z jakéhokoliv důvodu nelze podat přihlášku online formou, kontaktuje zákonný zástupce dítěte telefonicky kancelář školy na tel. čísle 325 512 756.

Na stejném telefonním čísle nebo na e-mailové adrese skola@zstyrsova.cz vám zodpovíme případné další dotazy.

Spádové obvody22
Poznali jste školu!

Poznali jste školu!

24.03.2021

Konečně jsem se dostal k vyhodnocení "poznávačky" naší školy. Je vidět, že buď jsme se opravdu dlouho neviděli, nebo jsem vybral hodně těžké obrázky. 

Úplně dobře všech 15 snímků nepoznal nikdo - to ale vůbec nevadí, protože všichni, kteří se zapojili si zaslouží alespoň malou odměnu za pokus o splnění. A protože jsem učitel přírodopisu, bude to určitě odměna biologická. Takže až se uvidíme zase naživo, nezapomeňte se stavit v ZL a domluvíme se. 
(seznam všech 7 řešitelů mám, takže se poznáme).

M. Velechovský  

7
Vyhodnocení Stopařské výzvy

Vyhodnocení Stopařské výzvy

18.03.2021

Během zimních měsíců, kdy v našem městě skoro překvapivě napadlo nebývalé množství sněhu, mě inspirovalo moje dávné dětství a pro žáky Tyršovky jsem „vymyslel“ a také on-line zadal Stopařskou výzvu. Jejich úkolem bylo najít a vyfotit  stopy zvířat v jejich okolí (když už ty technologie po kapsách běžně máme, tak proč je nevyužít).

V současné apokalyptické době Covidu, kdy se zavírá skoro vše, včetně škol a žáci jsou více než kdykoliv uvázaní k monitorům počítačů, tabletů i telefonů, mi přijde smysluplné udělat výuku trochu jinak. Sám cítím, jak zájem o výuku opadá, dostavuje se únava a vyčerpání a to na všech stranách – nejen v řadách žáků, ale i nás pedagogů a zcela rozhodně v řadách rodičů.

Takže jak vše nakonec dopadlo?

Tuto práci jsem zadával zhruba na jeden měsíc, během kterého mohli žáci hledat a fotografovat stopy. Ty potom nahrávali do připravené tabulky v on-line prostředí MS Teams. Součástí úkolu bylo samozřejmě i přibližné určení živočicha, kterému stopa patří. A to celé bylo ukončeno v půlce února tohoto roku. Za tuto dobu bylo celkem pozorováno a zaznamenáno 30 druhů živočichů, z toho 11 druhů ptáků a 19 druhů savců. Vůbec celkový počet všech jedinců bez ohledu na druh byl 227.

Kromě běžných domácích živočichů jako je pes, kočka, ale i králík či domácí prase, byl častým foto úlovkem také třeba zajíc, srna nebo (pro Nymburk typická) kachna. Mezi méně běžná zvířata, a nebojím se označit skoro za vzácná a rozhodně složitá na hledání stop, patří a žáky byl zaznamenán výskyt třeba jezevce, tchoře, daňka, muflona nebo lišky. Vyfoceny byly také stopy potkana, ačkoliv je běžnou součástí měst, tak je hodně skrytě žijící a vyfotit jeho stopy není příliš obvyklé. A divili byste se, ale stopa člověka (Homo sapiens) byla zaznamenána pouze devětkrát.

Z mého pohledu byl úkol některými žáky splněn naprosto skvěle a zaslouží si obrovskou pochvalu. Jako všude, i zde se někteří žáci nezapojili a nemohou být potom hodnoceni (všimněte si, že nedostávají 5, ale pouze N). Takže veliká pochvala a poděkování všem, kteří se na své úrovni podíleli na Stopařské výzvě. Díky tomu jsme si mohli udělat obrázek, jaká zvířata v našem okolí žijí, a třeba si jich budeme více všímat. Rozhodně všechna zaslouží ochranu (pokud pomineme ta domácí, či nechtěná). Jsem velice příjemně překvapen a spokojen, co všechno naši žáci zvládnou, pokud jen trochu chtějí a snaží se. Díky.


9
INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

11.03.2021

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:
o 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021
o 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021
o 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021
o 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.

6Loga partnerů školy

Pravidla přístupnosti Zpracování osobních údajů GDPR