Archiv

Listopad
Organizace výuky od 30. 11. 2020

Organizace výuky od 30. 11. 2020

25.11.2020

Rozmístění tříd v učebnách:
1. A – 2, 1. B – 323
2. A – 10, 2. B – 3
3. A – 322, 3. B – 9, 3. C – 224
4. A – 6, 4. B – 1, 4. C – 5
5. A – 7, 5. B – 4, 5. C – 20
6. A – 16, 6. B – 16, 6. C – 14
7. A – ZL, 7. B – 15, 7. C – 15, 7. D – J3
8. A – 13, 8. B – 18, 8. C – 17
9. A – 11, 9. B – 19, 9. C – 17 x 13
Informatika bude vyučována v učebnách podle rozvrhu.
Jedna jazyková skupina cizích jazyků bude v učebně dle rozpisu, druhá využije jazykové učebny nebo jinou volnou učebnu.
Týden od 30. 11., 14. 12., 11. 1., …   
6. A, 7. A, 7. C, 8. A, 8. B          
Týden od 7. 12., 21. 12., 4. 1., …
6. B, 6. C, 7. B, 7. D, 8. C

13
Prezenční výuka 1. a 2. ročníku

Prezenční výuka 1. a 2. ročníku

14.11.2020

Od středy 18. 11. 2020 vláda povolila účast žáků 1. a 2. ročníku na prezenčním vzdělávání. Výuka bude dle rozvrhu, místo Tv procházka, pobyt na čerstvém vzduchu, místo zpěvu v Hv jiná aktivita. Hodiny lze dle potřeby přesunout tak, aby žáci případně ve 4. nebo 5. vyučovací hodině v rámci třídy mohli odejít na oběd. Povinnost nosit roušku platí po celou dobu pobytu ve škole, jak pro žáky, tak pro pedagogy. 

Protože se skupiny žáků mezi sebou nesmí potkávat, bude zajištěn provoz ranní i odpolední družiny ve čtyřech odděleních, pro každou třídu samostatně.

Škola bude fungovat v běžném provozu – od 6:30 do 17:00 hod.

Obědy žákům 1. a 2. ročníku je již možné objednávat.

Organizace vydávání obědů je v kompetenci vedoucí školní jídelny – paní Venduly Petrové, která dle hygienických pokynů a po domluvě s třídními učitelkami a vychovatelkami domluví hladký průběh.

vedení školy

14
Volby do školské rady 2020–2023

Volby do školské rady 2020–2023

10.11.2020

Vážení rodiče,

volby do školské rady 2020–2023 se uskuteční ve vrátnici školy v následujících termínech:

18. 11. 2020 od 7:15 do 7:50 hod.

19. 11. 2020 od 12:30 do 17:00 hod.

Volební lísky obdržíte na místě osobně.

Budeme velmi rádi, když se voleb zúčastníte!

Vedení školy

7
Nabídka bezplatného internetového připojení od T-mobile

Nabídka bezplatného internetového připojení od T-mobile

05.11.2020

Vážení rodiče,
ve spolupráci se společností T-Mobile nabízíme žákům pro období distanční výuky možnost bezplatného připojení k internetu na 3 měsíce prostřednictví SIM karty s rychlými daty (20 GB v plné rychlosti, po vyčerpání v rychlosti 3 Mb/s). Kartu můžete použít v mobilu, tabletu, modemu nebo i v notebooku s příslušným vstupem. Bezplatný je pouze internet, případná provolaná částka nebo sms budou zpoplatněny.
Karty jsou určeny pro žáky, kteří mají problém s internetovým připojením. Maximální počet karet pro školu je 20. V případě zájmu kontaktujte třídní učitele, někteří žáci již mají kódy přidělené.

Vedení školy

13
Změny ve školách k 30. 11. 2020

Změny ve školách k 30. 11. 2020

23.11.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

od 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně a 9. ročníků základních škol, pro tyto žáky je povinná prezenční výuka.

Pro žáky 6. – 8. ročníků je výuka povolena pouze v tzv. „režimu rotační výuky“ – střídání celých tříd po týdnu – lichý a sudý týden.

Vzhledem k tomu, že je nutné zachovávat homogenní skupiny žáků, rozhodli jsme o rozdělení tříd do dvou skupin následovně:

V týdnu od 30. 11. 2020 (14. týden v třídní knize) a dále v sudých týdnech začnou chodit do školy třídy: 6.A, 7.A, 7.C, 8.A, 8.B.

V týdnu od 7. 12. 2020 (15. týden v třídní knize) a dále v lichých týdnech budou chodit do školy třídy: 6.B, 6.C, 7.B, 7.D, 8.C.

Tímto rušíme rozvrhy hodin, ve kterých jsou přehledně vyznačeny hodiny on-line. Pokud to bude organizačně možné, budou on-line hodiny poskytovat vyučující i nadále. Toto je na uvážení jednotlivých pedagogů. Na on-line hodiny pak žáky předem upozorní.

Distanční výuka je i nadále povinná!

Zároveň byly upraveny rozvrhy pro žáky od 5. do 9. ročníku, neboť jsme byli nuceni dodržet homogenitu skupin, např. u výuky cizích jazyků a u výuky tělesné výchovy.

tělesné výchově nejsou žáci rozděleni na dívky a chlapce, ale podle tříd. Místo sportovní činnosti se doporučuje pobyt žáků na čerstvém vzduchu. Vycházky jsou možné realizovat i mimo areál školy.

hudební výchově je zakázán zpěv.

Největší zásah v rozvrhu je u třídy 9. C, kde bylo nutné rozdělit skupinu ruského jazyka, která se původně skládala ze žáků 9. A a 9. C.

Vzhledem k tomu, že homogenitu skupiny žáků (třídy) musíme upřednostnit před naplňováním ŠVP, zcela rušíme volitelné předměty v 8. ročníku po nezbytně nutnou dobu.

Volitelné předměty pro žáky 9. ročníku upravujeme následovně:

9.A         - 7. vyučovací hodina – seminář z matematiky (Prib-Bec)

                - 8. vyučovací hodina – seminář z českého jazyka (Bra)

9.B         - 7. a 8. vyučovací hodina – seminář z českého jazyka (Bro)

9.C         - 7. vyučovací hodina – seminář z českého jazyka (Bra)

                - 8. vyučovací hodina – seminář z matematiky (Prib-Bec)

Pedagogická intervence a předměty speciálně pedagogické péče

Žáci z více tříd se nesmí potkávat ve skupince, takže je nutno pozvat na prezenční výuku pouze jednoho, případně více žáků z téže třídy. Ostatní žáci ze skupinky budou mít výuku distanční (není v silách vézt výuku on-line, ale pouze zadání úkolů).

Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku. Organizace je v kompetenci vedoucí vychovatelky Evy Bachtíkové.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole včetně školní družiny.

Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 m od všech osob.

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizují styk s žáky.

Stravování žáků

Stravování za dodržení hygienických pravidel bude zajištěno pro žáky, kteří se budou účastnit prezenční výuky. Stravu objednáte obvyklým způsobem. Organizací provozu školní jídelny je pověřena vedoucí školní jídelny paní Vendula Petrová.

Děkujeme Vám za pochopení a přejeme Vám hodně zdraví.

vedení školy 


18

Třídní schůzky on-line

13.11.2020

Třídní schůzky budou probíhat ve čtvrtek 19. 11. 2020 od 16:00 hodin on-line v Microsoft Teams, a to třídní učitel s rodiči. Rodiče se přihlásí pod žákovským účtem. Případné další konzultace s jinými vyučujícími je možné řešit přes e-ŽK nebo e-mailem.

vedení školy

12
Rozvrhy on-line hodin

Rozvrhy on-line hodin

05.11.2020

Rozvrhy tříd se žlutě vyznačenými hodinami on-line výuky najdete zde:
Vyznačené hodiny jsou pravidelné a povinné. Vyučující může dále nabízet dobrovolné hodiny a konzultace nad rámec těchto hodin.
Pedagogické intervence a předměty speciálně pedagogické péče jsou on-line, vždy alespoň pro jednoho žáka skupiny a termín si vyučující po dohodě s žáky může po dobu distanční výuky zvolit libovolně.
Po skončení distanční výuky bude opět platit rozvrh, který najdete na webových stránkách školy a v Bakalářích.
vedení školy

22
Dočasný výpadek eŽK systému Bakaláři - aktuální informace z Bakalářů

Dočasný výpadek eŽK systému Bakaláři - aktuální informace z Bakalářů

03.11.2020

Od včerejšího dne může docházet k občasným výpadkům eŽK systému Bakaláři. Problém je na cloudovém uložišti u poskytovatele.
Na odstranění problému se pracuje!
Ze strany Bakalářů jsme obdrželi informaci, že během zítřka by měl být systém již plně funkční. Za způsobené komplikace se omlouvají.
Děkujeme za pochopení
Vedení školy

20
Organizace výuky od 30. 11. 2020

Organizace výuky od 30. 11. 2020

25.11.2020

Rozmístění tříd v učebnách:
1. A – 2, 1. B – 323
2. A – 10, 2. B – 3
3. A – 322, 3. B – 9, 3. C – 224
4. A – 6, 4. B – 1, 4. C – 5
5. A – 7, 5. B – 4, 5. C – 20
6. A – 16, 6. B – 16, 6. C – 14
7. A – ZL, 7. B – 15, 7. C – 15, 7. D – J3
8. A – 13, 8. B – 18, 8. C – 17
9. A – 11, 9. B – 19, 9. C – 17 x 13
Informatika bude vyučována v učebnách podle rozvrhu.
Jedna jazyková skupina cizích jazyků bude v učebně dle rozpisu, druhá využije jazykové učebny nebo jinou volnou učebnu.
Týden od 30. 11., 14. 12., 11. 1., …   
6. A, 7. A, 7. C, 8. A, 8. B          
Týden od 7. 12., 21. 12., 4. 1., …
6. B, 6. C, 7. B, 7. D, 8. C

13
Změny ve školách k 30. 11. 2020

Změny ve školách k 30. 11. 2020

23.11.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

od 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně a 9. ročníků základních škol, pro tyto žáky je povinná prezenční výuka.

Pro žáky 6. – 8. ročníků je výuka povolena pouze v tzv. „režimu rotační výuky“ – střídání celých tříd po týdnu – lichý a sudý týden.

Vzhledem k tomu, že je nutné zachovávat homogenní skupiny žáků, rozhodli jsme o rozdělení tříd do dvou skupin následovně:

V týdnu od 30. 11. 2020 (14. týden v třídní knize) a dále v sudých týdnech začnou chodit do školy třídy: 6.A, 7.A, 7.C, 8.A, 8.B.

V týdnu od 7. 12. 2020 (15. týden v třídní knize) a dále v lichých týdnech budou chodit do školy třídy: 6.B, 6.C, 7.B, 7.D, 8.C.

Tímto rušíme rozvrhy hodin, ve kterých jsou přehledně vyznačeny hodiny on-line. Pokud to bude organizačně možné, budou on-line hodiny poskytovat vyučující i nadále. Toto je na uvážení jednotlivých pedagogů. Na on-line hodiny pak žáky předem upozorní.

Distanční výuka je i nadále povinná!

Zároveň byly upraveny rozvrhy pro žáky od 5. do 9. ročníku, neboť jsme byli nuceni dodržet homogenitu skupin, např. u výuky cizích jazyků a u výuky tělesné výchovy.

tělesné výchově nejsou žáci rozděleni na dívky a chlapce, ale podle tříd. Místo sportovní činnosti se doporučuje pobyt žáků na čerstvém vzduchu. Vycházky jsou možné realizovat i mimo areál školy.

hudební výchově je zakázán zpěv.

Největší zásah v rozvrhu je u třídy 9. C, kde bylo nutné rozdělit skupinu ruského jazyka, která se původně skládala ze žáků 9. A a 9. C.

Vzhledem k tomu, že homogenitu skupiny žáků (třídy) musíme upřednostnit před naplňováním ŠVP, zcela rušíme volitelné předměty v 8. ročníku po nezbytně nutnou dobu.

Volitelné předměty pro žáky 9. ročníku upravujeme následovně:

9.A         - 7. vyučovací hodina – seminář z matematiky (Prib-Bec)

                - 8. vyučovací hodina – seminář z českého jazyka (Bra)

9.B         - 7. a 8. vyučovací hodina – seminář z českého jazyka (Bro)

9.C         - 7. vyučovací hodina – seminář z českého jazyka (Bra)

                - 8. vyučovací hodina – seminář z matematiky (Prib-Bec)

Pedagogická intervence a předměty speciálně pedagogické péče

Žáci z více tříd se nesmí potkávat ve skupince, takže je nutno pozvat na prezenční výuku pouze jednoho, případně více žáků z téže třídy. Ostatní žáci ze skupinky budou mít výuku distanční (není v silách vézt výuku on-line, ale pouze zadání úkolů).

Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku. Organizace je v kompetenci vedoucí vychovatelky Evy Bachtíkové.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole včetně školní družiny.

Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 m od všech osob.

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizují styk s žáky.

Stravování žáků

Stravování za dodržení hygienických pravidel bude zajištěno pro žáky, kteří se budou účastnit prezenční výuky. Stravu objednáte obvyklým způsobem. Organizací provozu školní jídelny je pověřena vedoucí školní jídelny paní Vendula Petrová.

Děkujeme Vám za pochopení a přejeme Vám hodně zdraví.

vedení školy 


18
Prezenční výuka 1. a 2. ročníku

Prezenční výuka 1. a 2. ročníku

14.11.2020

Od středy 18. 11. 2020 vláda povolila účast žáků 1. a 2. ročníku na prezenčním vzdělávání. Výuka bude dle rozvrhu, místo Tv procházka, pobyt na čerstvém vzduchu, místo zpěvu v Hv jiná aktivita. Hodiny lze dle potřeby přesunout tak, aby žáci případně ve 4. nebo 5. vyučovací hodině v rámci třídy mohli odejít na oběd. Povinnost nosit roušku platí po celou dobu pobytu ve škole, jak pro žáky, tak pro pedagogy. 

Protože se skupiny žáků mezi sebou nesmí potkávat, bude zajištěn provoz ranní i odpolední družiny ve čtyřech odděleních, pro každou třídu samostatně.

Škola bude fungovat v běžném provozu – od 6:30 do 17:00 hod.

Obědy žákům 1. a 2. ročníku je již možné objednávat.

Organizace vydávání obědů je v kompetenci vedoucí školní jídelny – paní Venduly Petrové, která dle hygienických pokynů a po domluvě s třídními učitelkami a vychovatelkami domluví hladký průběh.

vedení školy

14

Třídní schůzky on-line

13.11.2020

Třídní schůzky budou probíhat ve čtvrtek 19. 11. 2020 od 16:00 hodin on-line v Microsoft Teams, a to třídní učitel s rodiči. Rodiče se přihlásí pod žákovským účtem. Případné další konzultace s jinými vyučujícími je možné řešit přes e-ŽK nebo e-mailem.

vedení školy

12
Volby do školské rady 2020–2023

Volby do školské rady 2020–2023

10.11.2020

Vážení rodiče,

volby do školské rady 2020–2023 se uskuteční ve vrátnici školy v následujících termínech:

18. 11. 2020 od 7:15 do 7:50 hod.

19. 11. 2020 od 12:30 do 17:00 hod.

Volební lísky obdržíte na místě osobně.

Budeme velmi rádi, když se voleb zúčastníte!

Vedení školy

7
Rozvrhy on-line hodin

Rozvrhy on-line hodin

05.11.2020

Rozvrhy tříd se žlutě vyznačenými hodinami on-line výuky najdete zde:
Vyznačené hodiny jsou pravidelné a povinné. Vyučující může dále nabízet dobrovolné hodiny a konzultace nad rámec těchto hodin.
Pedagogické intervence a předměty speciálně pedagogické péče jsou on-line, vždy alespoň pro jednoho žáka skupiny a termín si vyučující po dohodě s žáky může po dobu distanční výuky zvolit libovolně.
Po skončení distanční výuky bude opět platit rozvrh, který najdete na webových stránkách školy a v Bakalářích.
vedení školy

22
Nabídka bezplatného internetového připojení od T-mobile

Nabídka bezplatného internetového připojení od T-mobile

05.11.2020

Vážení rodiče,
ve spolupráci se společností T-Mobile nabízíme žákům pro období distanční výuky možnost bezplatného připojení k internetu na 3 měsíce prostřednictví SIM karty s rychlými daty (20 GB v plné rychlosti, po vyčerpání v rychlosti 3 Mb/s). Kartu můžete použít v mobilu, tabletu, modemu nebo i v notebooku s příslušným vstupem. Bezplatný je pouze internet, případná provolaná částka nebo sms budou zpoplatněny.
Karty jsou určeny pro žáky, kteří mají problém s internetovým připojením. Maximální počet karet pro školu je 20. V případě zájmu kontaktujte třídní učitele, někteří žáci již mají kódy přidělené.

Vedení školy

13
Dočasný výpadek eŽK systému Bakaláři - aktuální informace z Bakalářů

Dočasný výpadek eŽK systému Bakaláři - aktuální informace z Bakalářů

03.11.2020

Od včerejšího dne může docházet k občasným výpadkům eŽK systému Bakaláři. Problém je na cloudovém uložišti u poskytovatele.
Na odstranění problému se pracuje!
Ze strany Bakalářů jsme obdrželi informaci, že během zítřka by měl být systém již plně funkční. Za způsobené komplikace se omlouvají.
Děkujeme za pochopení
Vedení školy

20Loga partnerů školy

Pravidla přístupnosti Zpracování osobních údajů GDPR