Mateřská škola, Nymburk

Základní a mateřská škola, Tyšova 446, Nymburk

Archiv

Duben

Zápis do MŠ Růženka

14.04.2020

Vážení rodiče,

zápis k předškolnímu vzdělávání bude probíhat následujícím způsobem:

Způsob podání přihlášky:

1)    Preferujeme osobně v mateřské škole dne 11. 5. 2020 od 8.00 hodin do 17.00 hodin (do budovy MŠ budou rodiče vstupovat po jednom).

2)    Poštou na adresu ZŠ Tyršova Nymburk- nejpozději do 11. 5. 2020 (Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446, 288 02 Nymburk).

3)    V nutném případě na e-mailovou adresu mateřské školy (skolka@zstyrsova.cz) s  elektronickým podpisem, NE BĚŽNÝM emailem do 11. 5. 2020

Přidělení registračního čísla:

Při zápisu bude vašemu dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude vedeno během celého přijímacího řízení. Toto číslo dostanete buď osobně (v případě předání přihlášky přímo v MŠ 11. 5. 2020) nebo mailem či sms zprávou 12. 5. 2020 (v případě podání elektronicky nebo poštou).

Výsledky přijímacího řízení najdete vyvěšené na venkovní nástěnce MŠ a na webových stránkách dne 19. 5. 2020 v 8.00 hodin.

Dokumenty potřebné k zápisu:

1)    Pečlivě vyplněná přihláška včetně přihlášení ke stravování BEZ potvrzení od lékaře (pokud toto potvrzení již máte, pošlete s potvrzením).

2)    Kopie rodného listu přihlašovaného dítěte.

3)    Kopii očkovacího průkazu přihlašovaného dítěte včetně vyplněného čestného prohlášení o očkování (najdete v příloze)- NEPLATÍ PRO DĚTI, KTERÉ PŮJDOU V ROCE 2021 K ZÁPISU DO ZŠ A DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY!

Přihlášky jsou ke stažení http://www.zstyrsova.cz/materska-skolka/dokumenty

nebo si je můžete vyzvednout osobně v kanceláři  ZŠ Tyršova v pracovní dny od 8.00 do 12.00 hodin.

Informace o očkování

Čestné prohlášení o očkování

Děkujeme za pochopení a budu se na Vás těšit!!

Mgr. Jana Mádlová, 

vedoucí učitelka MŠ Růženka

2

Zápis do MŠ Růženka

14.04.2020

Vážení rodiče,

zápis k předškolnímu vzdělávání bude probíhat následujícím způsobem:

Způsob podání přihlášky:

1)    Preferujeme osobně v mateřské škole dne 11. 5. 2020 od 8.00 hodin do 17.00 hodin (do budovy MŠ budou rodiče vstupovat po jednom).

2)    Poštou na adresu ZŠ Tyršova Nymburk- nejpozději do 11. 5. 2020 (Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446, 288 02 Nymburk).

3)    V nutném případě na e-mailovou adresu mateřské školy (skolka@zstyrsova.cz) s  elektronickým podpisem, NE BĚŽNÝM emailem do 11. 5. 2020

Přidělení registračního čísla:

Při zápisu bude vašemu dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude vedeno během celého přijímacího řízení. Toto číslo dostanete buď osobně (v případě předání přihlášky přímo v MŠ 11. 5. 2020) nebo mailem či sms zprávou 12. 5. 2020 (v případě podání elektronicky nebo poštou).

Výsledky přijímacího řízení najdete vyvěšené na venkovní nástěnce MŠ a na webových stránkách dne 19. 5. 2020 v 8.00 hodin.

Dokumenty potřebné k zápisu:

1)    Pečlivě vyplněná přihláška včetně přihlášení ke stravování BEZ potvrzení od lékaře (pokud toto potvrzení již máte, pošlete s potvrzením).

2)    Kopie rodného listu přihlašovaného dítěte.

3)    Kopii očkovacího průkazu přihlašovaného dítěte včetně vyplněného čestného prohlášení o očkování (najdete v příloze)- NEPLATÍ PRO DĚTI, KTERÉ PŮJDOU V ROCE 2021 K ZÁPISU DO ZŠ A DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY!

Přihlášky jsou ke stažení http://www.zstyrsova.cz/materska-skolka/dokumenty

nebo si je můžete vyzvednout osobně v kanceláři  ZŠ Tyršova v pracovní dny od 8.00 do 12.00 hodin.

Informace o očkování

Čestné prohlášení o očkování

Děkujeme za pochopení a budu se na Vás těšit!!

Mgr. Jana Mádlová, 

vedoucí učitelka MŠ Růženka

2Loga partnerů

Pravidla přístupnosti Zpracování osobních údajů GDPR

Obrázek žáka naší školy