Základní a mateřská škola, Tyšova 446, Nymburk

Aktuálně

Duben

Ředitelské volno

20.04.2017

Na dny 26. – 30. 6. 2017 vyhlašuji volné dny podle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění.

Důvodem je zahájení rekonstrukce budovy Hlaholu, kde je umístěna vývařovna pro naši školu a pro ZŠ Komenského. V těchto dnech není možné poskytnout žákům a zaměstnancům naší školy oběd.

Zákonní zástupci budou informování také sdělením v e-ŽK.

Vysvědčení bude vydáno a školní rok bude ukončen v pátek 23. 6. 2017.

Mgr. Bc. Soňa Obická

17
Turnaj v minivolejbalu

Turnaj v minivolejbalu

12.04.2017

V úterý 4. dubna se volejbalisti a volejbalisti z pátých až sedmých tříd sešli na turnaji škol pořádaném Gymnáziem Nymburk na Zimním Stadionu. Týmů se letos sešlo opravdu mnoho, jen naší "malou" školu reprezentovaly dva dívčí a dva chlapecké týmy. A ani jeden z nich se v turnaji neztratil. Nejlépe se umístili chlapci ve složení Adam Soběslav, Michal Hanousek, Tomáš Doubrava a Tomáš Kratochvíl a to na krásném, čtvrtém místě. Další týmy, které bojovaly v barvách Tyršovky byly: Anna Grešulová, Adriana Benešová a Denisa Doubravová, které obsadily 7. Místo a Aneta Pavlíková, Karolína Šimková, Kateřina Havelková a Tereza Dohnalová, ty se umístily na dvanáctém místě. Druhé družstvo chlapců ve složení Adam Novák, Matěj Mikuláš a Martin Rumler skončili v celkovém pořadí devátí. Děkuji všem za příjemný sportovní zážitek a hezké volejbalové dopoledne.

Kateřina Nováková


10
BESEDA S JANEM OPATŘILEM

BESEDA S JANEM OPATŘILEM

07.04.2017

Dne 5. dubna se třída 6.A šla do Městské knihovny na besedu se spisovatelem Janem Opatřilem.

Beseda se mi líbila. Pan spisovatel tuto besedu pojal velmi originálně. Vše bylo v takovém hororovém stylu, obzvlášť mě překvapilo, když přišel zahalen v černé kápi s velkou svíčkou v rukách. Celkově byla beseda velmi zajímavá a v životě jsem nic takového neviděl. Spisovatel nám hezky přečetl kousek z knihy Hrůzostrašné povídky. Příběh se jmenoval Markétčin míč. Bylo to hrůzostrašné a děsivé. Knihu jsem dostal s věnováním. Krásný zážitek. Těším se na další besedu. Myslím si, že tato beseda byla pro mne a pro mnohé další inspirující. Musíme si jít za svým snem.

Text a foto: Štěpán Havlín

12
Zápis 2017

Zápis 2017

04.04.2017

Fotogalerii ze zápisu 2017 zobrazíte kliknutím na úvodní fotografii zde nebo ve Fotogalerii.

16
Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Odznak všestrannosti olympijských vítězů

03.04.2017

Ve středu 29.3. absolvovali vybraní reprezentanti naší školy okresní kolo soutěže OVOV ("Odznak všestrannosti olympijských vítězů"). Protože se nekoná v našem okrese úvodní kolo, jeli jsme na okresní Kolínské kolo do Českého Brodu, kde jsme se střetli s šesti školami a téměř 90 ti žáky. Soutěžilo se ve družstvech a v jednotlivcích v pěti disciplínách: trojskok snožmo, hod medicimbalem vzad, švihadlo, kliky, basketbalový driblink.

Ve družstvech jsme skončili na krásném čtvrtém (posledním) místě. V jednotlivcích skončili nejlépe Pavel Sláčal a Tomáš Doubrava, kteří skončili oba na druhém místě a tak postoupili do krajského finále. Medaili si také odvezl za třetí místo Martin Tykva

Všichni vybraní žáci zaslouží pochvalu za vzornou reprezentaci naší školy.

V. Caudr

8

Vítáme Vás na oficiálních internetových stránkách naší základní školy

Jejich prostřednictvím chceme informovat žáky, jejich rodiče, i ty, kteří uvažují o zapsání dětí na naši školu. Zároveň vítáme přátele, bývalé žáky a širokou veřejnost.

Žákovská knížka
Turnaj volejbalu

Turnaj volejbalu

12.04.2017

Všichni příznivci kvalitního volejbalu své 11.dubna na Zimním stadionu v Nymburce, kde se konal turnaj základních škol. Naši základní školu reprezentoval tým dívek i tým chlapců. Hned na začátek je nutné říct, že naše volejbalové řady plnili také studenti a studentky pátých ročníků, tedy mladší, než většina ostatních. Nic to ale neměnilo na tom, že oba týmy hrály krásný volejbal a zaslouží si velkou pochvalu za snahu i chování a celkové reprezentování naší školy. Družstvo dívek sehrálo několik velmi vyrovnaných utkání, většina z nich se rozhodla nešťastnou chybou ke konci utkání. Překvapením pro všechny bylo poslední utkání, kde jsme proti celkovým vítězkám z Gymnázia Nymburk prohrály v poslední možné situaci, několikacentimetrovým autem za zadní čárou. Celkově se oba týmy umístily na krásném pátém místě.

Složení týmů:

Dívky: Veronika Holíková, Eliška Komárková, Karolína Šimková, Denisa Doubravová, Aneta Pavlíková, Anna Grešulová

Chlapci: Adam Novák, Martin Rumler, Adam Soběslav, Tomáš Doubrava, Michal Hanousek a Tomáš Kratochvíl

Kateřina Nováková

13
Projekt Bohumil Hrabal

Projekt Bohumil Hrabal

04.04.2017

Žáci 9. A se seznámili trochu netradičně s životem a dílem významného nymburského spisovatele –
B. Hrabalem. Nejdříve si vyhledávali informace, postupně je zpracovali a sepsali na přehledný plakát, který před třídou prezentovali. Jejich úspěšná vystoupení natočil na video Tomáš Kaucký. Ten také všechny záznamy sestříhal a vytvořil krátký film, na který se můžete podívat.

https://www.youtube.com/watch?v=fgo5GpWwMeU&feature=youtu.be

P. Brodská, video T. Kaucký

4
Zápis do prvního ročníku

Zápis do prvního ročníku

03.04.2017

Vážení rodiče, milí budoucí prvňáci,

zveme Vás na zápis do prvních tříd na naši Základní školu Tyršova v Nymburce v pondělí 3. 4. 2017 od 14:00 hod. do 18:00 hod. a o týden později, tj. 10. 4. 2017 od 14:00 hod. do 16:00 hod.

S sebou vezměte rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Formuláře – Zápisní list, Žádost o přijetí, případně Žádost o odklad si můžete stáhnout a vyplnit předem. Motivační pohovor s Vaším dítětem bude trvat maximálně 20 minut.

Těšíme se na Vás.

vedení školy

Zápisní list


33
Jak to chodí ve vězení?

Jak to chodí ve vězení?

01.04.2017

V rámci prevence kriminality a trestní odpovědnosti mládeže se na naší škole uskutečnila beseda s vězni z nedaleké Věznice v Jiřicích. Zástupce tiskové mluvčí nás informoval o praktickém životě vězňů a jejich celodenním programu. Poté už následovaly příběhy obou uvězněných. Z jejich vypravování jsme se dozvěděli, proč se do vězení dostali, dokonce opakovaně a jak vypadá život ve vězení z jejich pohledu.

Odnesli jsme si mnoho zážitků, ale i poučení.

P. Brodská, foto M. Velechovský

6

Archiv

Veškeré aktuality z předchozích týdnů jsou automaticky
v archivu, kde najdete i informace z minulých let.loga partneru

boy figurine