Aktuálně

Květen

Stravování 1. stupně

29.05.2020

Z organizačních důvodů na ZŠ Komenského je od středy 3. 6. možné zajistit stravování i těm žákům 1. stupně, kteří odpolední blok nenavštěvují. Obědy tedy můžete objednat.

2
Úprava fotek v Informatice

Úprava fotek v Informatice

28.05.2020

Informatika probíhá stále a nic nás nezastaví. Že to jde on-line jsme se přesvědčili, tak proč to nevyužít, vždyť Informatika k tomu vybízí nejvíc.

A není potřeba se pořád jen učit, občas je fajn být i kreativní - tedy vymýšlet nová a třeba i netradiční řešení. Toho jsem rád využil i já - Žáci dostali tentokrát za úkol upravit již hotové fotografie. Poprali se s tím někteří opravdu zajímavě, což můžete vidět v galerii.

M. Velechovský

9
Informace k umožnění vzdělávacích aktivit žákům 1. stupně

Informace k umožnění vzdělávacích aktivit žákům 1. stupně

11.05.2020

Vážení rodiče,

nařízením Vlády ČR je umožněna od 25. 5. 2020 dobrovolná účast žáků 1. stupně ZŠ na prezenční výuce. Rádi bychom Vám poskytli důležité informace pro Vaše rozhodnutí, které musíte udělat do neděle 17. května vyplněním závazného dotazníku v rodičovském účtu e-žk.

Dopolední výuková část bude probíhat od 7:55 do 11:35 hod., tj. 4 vyučovací hodiny. V 7:45 hod. vyzvednou žáky před školou pověření vyučující. Žáci před budovou školy i při vstupu do školy musí mít roušky. Do budovy školy není umožněn přístup doprovodu žáků.

Odpolední pobyt žáků v dětské skupině zajišťujeme do 15:00 hod., z organizačních důvodů je čas ukončení pro všechny žáky jednotný. Odpolední skupina žáků bude odvedena pedagogickým pracovníkem před budovu školy.

Nárok na oběd mají jen žáci, kteří se zúčastní odpoledního bloku. Do školní jídelny skupinu žáků odvede pedagogický pracovník, který bude pověřený odpoledním programem.

Žáci budou rozděleni do skupin po 15, budeme se snažit zachovat skupiny jedné třídy, pokud to nebude možné, alespoň jednoho ročníku. Před zahájením výuky zašleme do Bakaláře rozřazení žáků do konkrétních skupin a jméno přiděleného vyučujícího a organizaci příchodu i odchodu ze školy (bude upřesněn konkrétní vstup do budovy školy – hlavní vstup, vstup do šaten, vstup vchodem pro ŠD).

Složení skupin je neměnné po celou dobu do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy, žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.

Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.

O nošení roušek během výuky ve třídě rozhodne pedagog, který je pověřený výukou.

Ve společných prostorách – chodby, toalety, venkovní prostory je nošení roušek povinné.

Každý žák má s sebou 2 roušky a 1 igelitový sáček.

Podmínkou účasti žáků na prezenční výuce je odevzdání čestného prohlášení, které je ke stažení ZDE. Formulář je možné před zahájením výuky také vyzvednout v kanceláři školy ve všední dny od 8:00 do 12:00 hod. Toto prohlášení odevzdají žáci před školou 25. 5. 2020 pověřenému pedagogovi. Bez tohoto formuláře nebude umožněn žákovi vstup do budovy školy.

Situace se mění ze dne na den a může dojít k dalším úpravám podoby prezenční výuky. O případných změnách Vás budeme informovat na webových stránkách a prostřednictvím žákovské knížky.

Děkujeme Vám za pochopení.

vedení školy

21

Informace k umožnění vzdělávacích aktivit žákům 9. ročníku

04.05.2020

Vážení rodiče,
chtěli bychom Vás informovat o možnosti vzdělávacích aktivit žáků 9. ročníku od 11. 5. 2020. Pokud se žák přihlásí k docházce do školy, bude přítomen po celou dobu vzdělávání, tj. dvě vyučovací jednotky denně – český jazyk a matematika. Výuka bude probíhat od 9:00 do 10:45 hod. a zajišťovat ji budou pedagogové dané aprobace.
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020, dotazník bude zaslán v elektronické žákovské knížce. Dotazník, prosím, vyplňte co nejdříve. Zároveň je zákonný zástupce povinen podepsat Čestné prohlášení, které je ke stažení ZDE. Toto vyplněné prohlášení přinesou žáci v pondělí 11. 5. 2020, předají ho určenému pedagogovi ještě před vstupem do budovy školy, bez něj nebudou do školy vpuštěni. 
Vzhledem k tomu, že se prioritně jedná o přípravu na přijímací zkoušky na střední školy, budou vzdělávací aktivity pro žáky 9. ročníku probíhat následovně – výuka začne v 9:00 hod., žáky před školou v 8:50 hod. vyzvedne určený pedagog. Před školou žáci musí dodržovat odstupy 2 m a platí pro ně povinnost zakrytí úst a nosu. Žáci se budou shromažďovat ve skupinách tak, jak budou následně společně ve třídách. Zachováme skupinu pro třídu A a třídu B, pokud skupina přesáhne počet 15 žáků, budeme třídu následně dělit. Složení žáků se stanoví předem a je neměnné.
Vstup do budovy je umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám. Žáci budou pedagogem odvedeni rovnou do tříd. Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce.
Všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít sáček na uložení roušky. Ve třídě je použití roušky na zvážení pedagogického pracovníka.
Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. V případě nepřítomnosti žáka delší než tři dny, žádá škola informace od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.
Školní stravování žákům 9. ročníku z organizačních a provozních důvodů nebude umožněno.
Děkujeme Vám za pochopení.
Vedení školy

19
Informatika v době koronaviru

Informatika v době koronaviru

24.04.2020

To, že žáci nemohou chodit do školy, nám nebrání pracovat i nadále. Vše se jen přesunulo z reálného světa osobních setkání do světa virtuálního, trochu anonymního a on-line. Ještě že se osobně známe.:-)

A jaký jiný předmět by měl v této době funfgovat takřka bez výraznějších změn, než právě Informatika. Máme za sebou práci s prezentacemi (a to nejen v Power Pointu) a teď nastal čas na digitální postprodukci fotek - čili jejich úpravu. A že se s tím naši šesťáci a sedmávi umí poprat, dokazuje i fotogalerie.
.... z technických důvodů nebylo možné nahrát všechny došlé fotky, ale všechny byly super.
M. Velechovský


17

Vítáme Vás na oficiálních internetových stránkách naší základní školy

Jejich prostřednictvím chceme informovat žáky, jejich rodiče, i ty, kteří uvažují o zapsání dětí na naši školu. Zároveň vítáme přátele, bývalé žáky a širokou veřejnost.

Žákovská knížka

Umožnění přístupu žáku 2. stupně do školy

28.05.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

od 8. června bude žákům 2. stupně umožněna přítomnost v základní škole.

Nabízíme tedy žákům možnost setkání s vyučujícími navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a související s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.  Zároveň bude umožněno vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole, odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.  Bližší informace k předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 doplníme později. Se skupinou maximálně 15 žáků budou pracovat vyučující s danou aprobací. Výuka v prvních dvou týdnech bude probíhat 3 vyučovací hodiny od 7:55 do 10:40. Oběd žákům poskytnut nebude. Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení, které najdete ZDE.

Žádáme vás o vyplnění ZÁVAZNÉHO DOTAZNÍKU, který najdete v e-žk ve zprávě rodičům, do pondělí 1. 6., abychom mohli výuku zorganizovat. Vyplňujete i v případě, že nemáte zájem o výukové aktivity. 

Organizace aktivit

Pondělí 8. 6. a 15. 6. – výukové aktivity žáků 9. ročníku, 8. 6. pouze pro ty, kteří nekonají přijímací zkoušky

Úterý 9. 6. a 16. 6. – výukové aktivity žáků 8. ročníku

Středa 10. 6. a 17. 6. – výukové aktivity žáků 7. ročníku

Čtvrtek 11. 6. a 18. 6. – výukové aktivity žáků 6. ročníku

 

Pondělí 22. 6. – odevzdání učebnice a třídnické práce žáků 9. ročníku – povinné pro všechny žáky!

Úterý 23. 6. – odevzdání učebnice a třídnické práce žáků 8. ročníku – povinné pro všechny žáky!

Středa 24. 6. – odevzdání učebnice a třídnické práce žáků 7. ročníku – povinné pro všechny žáky!

Čtvrtek 25. 6. – odevzdání učebnice a třídnické práce žáků 6. ročníku – povinné pro všechny žáky!

 

Úterý 30. 6. – Předání vysvědčení

vedení školy

8
Poděkování za sponzorský dar

Poděkování za sponzorský dar

21.05.2020

Velké poděkování patří společnosti CAR FACE design, s.r.o, která sídlí v blízkosti naší školy. Společnost nám poskytla 500 kusů nanoroušek a 500 kusů dezinfekce v celkové hodnotě 87.000,- Kč.

Děkujeme také radnímu Zdeňkovi Vocáskovi, že po uzavření škol z důvodu šíření koronaviru myslel na naše žáky a roušky pro nás předjednal.

V pondělí se vrátí do školních lavic dobrovolně k prezenční výuce 132 žáků z prvního stupně, tj. 45,8 % žáků. Každý žák dostane dvě krásné barevné nanoroušky a dezinfekční gel na ruce.

Roušky a dezinfekci dostanou i naši žáci 9. ročníku, kteří se již od 11. 5. 2020 ve škole vzdělávají a zodpovědně se připravují na přijímací zkoušky na střední školy.

Společnosti CAR FACE design, s.r.o, která v době koronaviru pružně zareagovala a odklonila svou výrobu od výrobků pro automobilový průmysl, přejeme hodně spokojených zákazníků a mnoho úspěchů v podnikatelské činnosti.

Mgr. Bc. Soňa Obická, ředitelka školy

29
Přírodopis na Tyršovce - model členovce

Přírodopis na Tyršovce - model členovce

11.05.2020

Přírodopis na Tyršovce jede i v době koronaviru. A protože je momentálně v šestém ročníku probírán hmyz, tak se nabízí skvělý úkol pro dobrovolníky - vytvořit model členovce. 

Ale ne jen tak ledajaký. Je třeba k tomu využít běžně dostupné věci doma, žádné kreslení či malování, ale pěkně využít fantazii a poprat se s tím. Že to ale už dost šesťáků skvěle zvládlo dokazují i fotografie.
PS: Navíc je tento úkol biologicky odměněn ... těšte se ..... 

M. Velechovský

19

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020

29.04.2020

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vychází:

a) z podkladů pro hodnocení získaných ve druhém pololetí v době, kdy měl žák povinnost řádně docházet do školy (tj. do 10. 3. 2020)

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí.

Pro druhé pololetí školního roku 2019/2020 připadá den vydání vysvědčení na úterý 30. června 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. O konkrétním postupu včetně termínů vás budeme informovat na webových stránkách školy.

Vedení školy

18

Stravování 1. stupně

29.05.2020

Z organizačních důvodů na ZŠ Komenského je od středy 3. 6. možné zajistit stravování i těm žákům 1. stupně, kteří odpolední blok nenavštěvují. Obědy tedy můžete objednat.

2

Umožnění přístupu žáku 2. stupně do školy

28.05.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

od 8. června bude žákům 2. stupně umožněna přítomnost v základní škole.

Nabízíme tedy žákům možnost setkání s vyučujícími navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a související s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.  Zároveň bude umožněno vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole, odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.  Bližší informace k předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 doplníme později. Se skupinou maximálně 15 žáků budou pracovat vyučující s danou aprobací. Výuka v prvních dvou týdnech bude probíhat 3 vyučovací hodiny od 7:55 do 10:40. Oběd žákům poskytnut nebude. Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení, které najdete ZDE.

Žádáme vás o vyplnění ZÁVAZNÉHO DOTAZNÍKU, který najdete v e-žk ve zprávě rodičům, do pondělí 1. 6., abychom mohli výuku zorganizovat. Vyplňujete i v případě, že nemáte zájem o výukové aktivity. 

Organizace aktivit

Pondělí 8. 6. a 15. 6. – výukové aktivity žáků 9. ročníku, 8. 6. pouze pro ty, kteří nekonají přijímací zkoušky

Úterý 9. 6. a 16. 6. – výukové aktivity žáků 8. ročníku

Středa 10. 6. a 17. 6. – výukové aktivity žáků 7. ročníku

Čtvrtek 11. 6. a 18. 6. – výukové aktivity žáků 6. ročníku

 

Pondělí 22. 6. – odevzdání učebnice a třídnické práce žáků 9. ročníku – povinné pro všechny žáky!

Úterý 23. 6. – odevzdání učebnice a třídnické práce žáků 8. ročníku – povinné pro všechny žáky!

Středa 24. 6. – odevzdání učebnice a třídnické práce žáků 7. ročníku – povinné pro všechny žáky!

Čtvrtek 25. 6. – odevzdání učebnice a třídnické práce žáků 6. ročníku – povinné pro všechny žáky!

 

Úterý 30. 6. – Předání vysvědčení

vedení školy

8
Úprava fotek v Informatice

Úprava fotek v Informatice

28.05.2020

Informatika probíhá stále a nic nás nezastaví. Že to jde on-line jsme se přesvědčili, tak proč to nevyužít, vždyť Informatika k tomu vybízí nejvíc.

A není potřeba se pořád jen učit, občas je fajn být i kreativní - tedy vymýšlet nová a třeba i netradiční řešení. Toho jsem rád využil i já - Žáci dostali tentokrát za úkol upravit již hotové fotografie. Poprali se s tím někteří opravdu zajímavě, což můžete vidět v galerii.

M. Velechovský

9
Poděkování za sponzorský dar

Poděkování za sponzorský dar

21.05.2020

Velké poděkování patří společnosti CAR FACE design, s.r.o, která sídlí v blízkosti naší školy. Společnost nám poskytla 500 kusů nanoroušek a 500 kusů dezinfekce v celkové hodnotě 87.000,- Kč.

Děkujeme také radnímu Zdeňkovi Vocáskovi, že po uzavření škol z důvodu šíření koronaviru myslel na naše žáky a roušky pro nás předjednal.

V pondělí se vrátí do školních lavic dobrovolně k prezenční výuce 132 žáků z prvního stupně, tj. 45,8 % žáků. Každý žák dostane dvě krásné barevné nanoroušky a dezinfekční gel na ruce.

Roušky a dezinfekci dostanou i naši žáci 9. ročníku, kteří se již od 11. 5. 2020 ve škole vzdělávají a zodpovědně se připravují na přijímací zkoušky na střední školy.

Společnosti CAR FACE design, s.r.o, která v době koronaviru pružně zareagovala a odklonila svou výrobu od výrobků pro automobilový průmysl, přejeme hodně spokojených zákazníků a mnoho úspěchů v podnikatelské činnosti.

Mgr. Bc. Soňa Obická, ředitelka školy

29
Informace k umožnění vzdělávacích aktivit žákům 1. stupně

Informace k umožnění vzdělávacích aktivit žákům 1. stupně

11.05.2020

Vážení rodiče,

nařízením Vlády ČR je umožněna od 25. 5. 2020 dobrovolná účast žáků 1. stupně ZŠ na prezenční výuce. Rádi bychom Vám poskytli důležité informace pro Vaše rozhodnutí, které musíte udělat do neděle 17. května vyplněním závazného dotazníku v rodičovském účtu e-žk.

Dopolední výuková část bude probíhat od 7:55 do 11:35 hod., tj. 4 vyučovací hodiny. V 7:45 hod. vyzvednou žáky před školou pověření vyučující. Žáci před budovou školy i při vstupu do školy musí mít roušky. Do budovy školy není umožněn přístup doprovodu žáků.

Odpolední pobyt žáků v dětské skupině zajišťujeme do 15:00 hod., z organizačních důvodů je čas ukončení pro všechny žáky jednotný. Odpolední skupina žáků bude odvedena pedagogickým pracovníkem před budovu školy.

Nárok na oběd mají jen žáci, kteří se zúčastní odpoledního bloku. Do školní jídelny skupinu žáků odvede pedagogický pracovník, který bude pověřený odpoledním programem.

Žáci budou rozděleni do skupin po 15, budeme se snažit zachovat skupiny jedné třídy, pokud to nebude možné, alespoň jednoho ročníku. Před zahájením výuky zašleme do Bakaláře rozřazení žáků do konkrétních skupin a jméno přiděleného vyučujícího a organizaci příchodu i odchodu ze školy (bude upřesněn konkrétní vstup do budovy školy – hlavní vstup, vstup do šaten, vstup vchodem pro ŠD).

Složení skupin je neměnné po celou dobu do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy, žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.

Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.

O nošení roušek během výuky ve třídě rozhodne pedagog, který je pověřený výukou.

Ve společných prostorách – chodby, toalety, venkovní prostory je nošení roušek povinné.

Každý žák má s sebou 2 roušky a 1 igelitový sáček.

Podmínkou účasti žáků na prezenční výuce je odevzdání čestného prohlášení, které je ke stažení ZDE. Formulář je možné před zahájením výuky také vyzvednout v kanceláři školy ve všední dny od 8:00 do 12:00 hod. Toto prohlášení odevzdají žáci před školou 25. 5. 2020 pověřenému pedagogovi. Bez tohoto formuláře nebude umožněn žákovi vstup do budovy školy.

Situace se mění ze dne na den a může dojít k dalším úpravám podoby prezenční výuky. O případných změnách Vás budeme informovat na webových stránkách a prostřednictvím žákovské knížky.

Děkujeme Vám za pochopení.

vedení školy

21
Přírodopis na Tyršovce - model členovce

Přírodopis na Tyršovce - model členovce

11.05.2020

Přírodopis na Tyršovce jede i v době koronaviru. A protože je momentálně v šestém ročníku probírán hmyz, tak se nabízí skvělý úkol pro dobrovolníky - vytvořit model členovce. 

Ale ne jen tak ledajaký. Je třeba k tomu využít běžně dostupné věci doma, žádné kreslení či malování, ale pěkně využít fantazii a poprat se s tím. Že to ale už dost šesťáků skvěle zvládlo dokazují i fotografie.
PS: Navíc je tento úkol biologicky odměněn ... těšte se ..... 

M. Velechovský

19

Informace k umožnění vzdělávacích aktivit žákům 9. ročníku

04.05.2020

Vážení rodiče,
chtěli bychom Vás informovat o možnosti vzdělávacích aktivit žáků 9. ročníku od 11. 5. 2020. Pokud se žák přihlásí k docházce do školy, bude přítomen po celou dobu vzdělávání, tj. dvě vyučovací jednotky denně – český jazyk a matematika. Výuka bude probíhat od 9:00 do 10:45 hod. a zajišťovat ji budou pedagogové dané aprobace.
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020, dotazník bude zaslán v elektronické žákovské knížce. Dotazník, prosím, vyplňte co nejdříve. Zároveň je zákonný zástupce povinen podepsat Čestné prohlášení, které je ke stažení ZDE. Toto vyplněné prohlášení přinesou žáci v pondělí 11. 5. 2020, předají ho určenému pedagogovi ještě před vstupem do budovy školy, bez něj nebudou do školy vpuštěni. 
Vzhledem k tomu, že se prioritně jedná o přípravu na přijímací zkoušky na střední školy, budou vzdělávací aktivity pro žáky 9. ročníku probíhat následovně – výuka začne v 9:00 hod., žáky před školou v 8:50 hod. vyzvedne určený pedagog. Před školou žáci musí dodržovat odstupy 2 m a platí pro ně povinnost zakrytí úst a nosu. Žáci se budou shromažďovat ve skupinách tak, jak budou následně společně ve třídách. Zachováme skupinu pro třídu A a třídu B, pokud skupina přesáhne počet 15 žáků, budeme třídu následně dělit. Složení žáků se stanoví předem a je neměnné.
Vstup do budovy je umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám. Žáci budou pedagogem odvedeni rovnou do tříd. Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce.
Všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít sáček na uložení roušky. Ve třídě je použití roušky na zvážení pedagogického pracovníka.
Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. V případě nepřítomnosti žáka delší než tři dny, žádá škola informace od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.
Školní stravování žákům 9. ročníku z organizačních a provozních důvodů nebude umožněno.
Děkujeme Vám za pochopení.
Vedení školy

19

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020

29.04.2020

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vychází:

a) z podkladů pro hodnocení získaných ve druhém pololetí v době, kdy měl žák povinnost řádně docházet do školy (tj. do 10. 3. 2020)

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí.

Pro druhé pololetí školního roku 2019/2020 připadá den vydání vysvědčení na úterý 30. června 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. O konkrétním postupu včetně termínů vás budeme informovat na webových stránkách školy.

Vedení školy

18
Informatika v době koronaviru

Informatika v době koronaviru

24.04.2020

To, že žáci nemohou chodit do školy, nám nebrání pracovat i nadále. Vše se jen přesunulo z reálného světa osobních setkání do světa virtuálního, trochu anonymního a on-line. Ještě že se osobně známe.:-)

A jaký jiný předmět by měl v této době funfgovat takřka bez výraznějších změn, než právě Informatika. Máme za sebou práci s prezentacemi (a to nejen v Power Pointu) a teď nastal čas na digitální postprodukci fotek - čili jejich úpravu. A že se s tím naši šesťáci a sedmávi umí poprat, dokazuje i fotogalerie.
.... z technických důvodů nebylo možné nahrát všechny došlé fotky, ale všechny byly super.
M. Velechovský


17

Archiv

Veškeré aktuality z předchozích týdnů jsou automaticky
v archivu, kde najdete i informace z minulých let. Obrázek archivuLoga partnerů školy

Pravidla přístupnosti Zpracování osobních údajů GDPR