Školní jídelna, ZŠ Tyršova, Nymburk

Základní a mateřská škola, Tyšova 446, Nymburk

Informace z jídelny

Obědy na Základní škole

Stravování žáků a zaměstnanců Základní školy Tyršova zajišťuje vlastní školní jídelna – výdejna. V tomto školním roce je strava dovážena ze školní jídelny Letců R.A.F. Veškerá agenda ke stravování našich žáků je vedena na naší škole.
Počítačově řízený stravovací systém umožňuje používání bezkontaktních čipů, objednávání jídla v objednacím boxu, který je umístěn před jídelnou nebo objednávání jídla internetem. Platbu obědů je možno zajistit převodem z účtu platebním příkazem. V kanceláři školní jídelny si žáci zakoupí čip za 115,- Kč.
Ceny obědů od 1. 9. 2017 jsou pro jednotlivé kategorie dle finančních limitů platných od 1. 4. 2008 stanoveny takto:

I. kategorie 7 – 10 let 22,- Kč
II. kategorie 11 – 14 let 24,- Kč
III. kategorie 15 a více let 26,- Kč

Cena pro zaměstnance školy je 30,- Kč Celková cena oběda je 60,- Kč.

Stravné je možné platit:
bezhotovostně – trvalým nebo jednorázovým příkazem v bance:

bankovní spojení: 43-1795710237/0100
variabilní symbol: obdržíte v kanceláři vedoucí školní jídelny u paní Venduly Petrovéloga partneru

boy figurine