Školní jídelna, ZŠ Tyršova, Nymburk

Základní a mateřská škola, Tyšova 446, Nymburk

Informace z jídelny

Obědy na Základní škole

Stravování žáků a zaměstnanců Základní školy Tyršova zajišťuje vlastní školní jídelna – výdejna. Veškerá agenda ke stravování našich žáků je vedena na naší škole.
Počítačově řízený stravovací systém umožňuje používání bezkontaktních čipů, objednávání jídla v objednacím boxu, který je umístěn před jídelnou nebo objednávání jídla internetem. Platbu obědů je možno zajistit převodem z účtu platebním příkazem. V kanceláři školní jídelny si žáci zakoupí čip za 115,- Kč.
Ceny obědů od 1. 1. 2019 jsou pro jednotlivé kategorie stanoveny takto:

I. kategorie 7 – 10 let 24,- Kč
II. kategorie 11 – 14 let 26,- Kč
III. kategorie 15 a více let 29,- Kč

Cena pro zaměstnance školy je 29,- Kč

Stravné je možné platit:
bezhotovostně – trvalým nebo jednorázovým příkazem v bance. Upozorňujeme na nutnost včasné platby.

bankovní spojení: 43-1795710237/0100
variabilní symbol: obdržíte v kanceláři vedoucí školní jídelny u paní Venduly Petrovéloga partneru

boy figurine