Základní a mateřská škola, Tyšova 446, Nymburk

Archiv

Říjen
Stolní tenis

Stolní tenis

31.10.2018

Ve čtvrtek 25.10. se naše škola zúčastnila okresního kola ve stolním tenisu. Letos pouze dívky, protože úspěšní chlapci z loňského roku, kteří se probojovali až do republikového finále v Holicích, neprojevili o účast zájem. Hrála se jedna skupina se šesti účastníky. Naše dívky vyhrály všechna utkání výsledkem 3:0, s konečným skóre 15:0. 

Naši školu reprezentovala děvčata: Klára Valentová a Lucie Vydrová. Našim dívkám budeme držet palce v následujícím krajském kole.

A malý "pingpongový" kvíz na závěr; kdy se poprvé objevil stolní tenis na programu olympijských her a kde se OH konaly?

Nápověda (přesmykačka): LUSO, 8189

V. Caudr

13
Výlet do Liberecké zoologické zahrady

Výlet do Liberecké zoologické zahrady

24.10.2018

Dne 17. 10. 2018 se třídy 4. A a 4. B vydaly na školní exkurzi do ZOO v Liberci. Cesta autobusem proběhla dobře a již kolem 9:30 jsem prošli branou Zoologické zahrady.

Děti se seznámily se zajímavými druhy zvířat, „navštívily" tundru, savanu, poušť a tropický prales. Ze získaných informací si žáci vytvořili charakteristiku zvolených pozorovaných druhů. Těžko říci, co bylo nejlepší, které zvíře se nám líbilo nejvíce. Jestli žirafy, sloni, opice, lachtani, tygři, zebry a další.

V závěru výletu jsme si stihli nakoupit suvenýry pro své blízké i sebe. Užili jsme si krásný, slunečný den a už se všichni těšíme na další společné výlety.

Romana Jakešová za třídu 4. A

8
Hrátky se statistikou

Hrátky se statistikou

23.10.2018

O tom, že nemusí vždy platit tvrzení ze známé písničky „Statistika nuda je“, se přesvědčili žáci 6. B během tandemové výuky „Hrátky se statistikou“, a to v rámci projektu EU „Naše škola“ s reg. číslem: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005660.

Po krátkém seznámení s tím, kde se statistika využívá, jak se data získávají a zpracovávají, jsme si vysvětlili první statistické pojmy a poté se zapojili do anonymního statistického šetření Minisčítání 2018.

Minisčítání je jednou z aktivit ČSÚ, jejichž cílem je zvyšování statistické gramotnosti. Zábavně naučná forma má pomoci dětem zlepšit vnímání statistiky jako nástroje, který umí pojmout a popsat každodenní život.

Zajímavé výsledky tohoto dotazníku budou použity k následnému rozboru v hodinách občanské výuky.

V další části projektu žáci zjišťovali četnost součtu ok na třech hracích kostkách. Na základě zjištěných a zapsaných výsledků sestrojili graf a vyhodnocovali pravděpodobnost různých hodů.

Nejen žáci, ale i učitelé si obě hodiny užili :-)

I. Blažíčková, D. Michálek

16
Trip To England: Part 4

Trip To England: Part 4

22.10.2018

October the 19th, we left the hotel for London early in the morning. We started our London tour at Westminster Abbey. It is near the tower of Big Ben and the Houses of Parlament. We could see Downing street, too. Then we crossed       St. James Park. We saw the squirrels, swans and lots of ducks. We saw the Buckingham Palace and Dáša - our guide - told us a lot about it. We also jumped into shops with souvenirs and with food. At 3 pm we went to London Eye. There was a magnificient view of London. After that we sailed on a boat to the bus park place.

We crossed the La Manche Channel by ferry to France. On Saturday afternoon we arrived home. We really liked the trip, enjoyed language lessons, host families and all amaizing afternoon trips. And what´s more we could try our English in real situations. Yes, very useful.

By Julie Anna Špačková

V pátek 19. října jsme opustili hotel a do Londýna vyrazili velmi brzy ráno. Naší prohlídku Londýna jsme začali v opatství Westminster. Je to blízko věži Big Ben a Budově Parlamentu. Taky jsme mohli vidět ulici Downing. Potom jsme prošli St. James Park. Viděli jsme veverky, labutě a hodně kachen. Viděli jsme Buckinghamský palác, o kterém nám Dáša - naše průvodkyně - řekla opravdu hodně. „Vletěli“ jsme do obchodů se suvenýry a taky s jídlem. Ve tři odpoledne jsme šli na London Eye (Londýnské oko). Byl z něj velkolepý výhled na Londýn. A potom všem jsme dopluli lodí k místu, kde parkoval náš autobus.

Trajektem přepluli jsme kanál La Manche do Francie. V sobotu odpoledne jsme přijeli domů. Opravdu jsme si oblíbili náš zájezd, užili jsme si jazykové hodiny, hostitelské rodiny a všechny naše odpolední výlety. A co víc, mohli jsme si vyzkoušet naši angličtinu v praxi. A ano, bylo to velmi užitečné.

Překlad Petra Frýdlová

9
Sport venku

Sport venku

18.10.2018

Sport venku nás baví ... díky skvělému počasí můžeme ještě v půlce října sportovat venku. A to je dobře, protože malá tělocvična ani vzdálená Sokolovna nenabízí tolik vyžití jako sportování v přírodě.


M. Velechovský

9
Trip To England: Part 1

Trip To England: Part 1

15.10.2018

On Saturday afternoon we started the trip to England. We rode across Germany, Netherlands, Belgium and France. The journey was a bit demanding. Finally, we acrossed The La Manche Channel though the tunnel 47km under the sea.

By Lukáš Najman and Stanislav Hillebrant

V sobotní odpoledne jsme vyjeli na zájezd do Anglie. Jeli jsme skrz Německo, Nizozemsko, Belgii a Francii. Cesta byla trochu náročná. Konečně jsme podjeli kanál La Manche tunelem, který má 47 km a vede pod vodou.

Od Lukáše Najmana a Stanislava Hillebranta

On Sunday we arrived to York. We were in Viking Museum. Then we had a free time for shopping in stores such as Primark, Poundland and exactly McDonald´s.  Then we visited The Chocolate Museum and we tasted the different types of chocolate from the one of the oldest to the classic chocolate what we know. As i personaly think, The Chocolate Museum was the most interesting. Now we are all in our host families and i hope all of us are cheerful with them.

By Arnošt Stelšovský

V neděli jsme přijeli do Yorku. Byli jsme ve Vikingském muzeu. Potom  jsme měli volný čas na nakupování v obchodech jako je Primark, Poundland a samozřejmě McDonald´s. V zápětí jsme navštívili Čokoládové muzeum a ochutnali jsme odlišné typy čokolády, od nejstarší po tu kterou všichni dobře známe. Co si já osobně myslím je, že Čoko muzeum bylo nejvíce zajímavé z celého dne. Teď jsme všichni v našich dočasných rodinách a já doufám, že všichni jsme veselí s těmi, se kterými žijeme.

Od Arnošta Stelšovského

Oba texty přeložila Petra Frýdlová

13
Informace k jazykovému zájezdu

Informace k jazykovému zájezdu

11.10.2018

V sobotu 13. 10. vyrází skupina žáků 8. tříd na jazykový zájezd do Anglie. Tentokrát míříme do malebného městečka York, kde budou žáci ubytování v rodinách, každý den budou navštěvovat jazykový kurz a odpoledne je čekají zajímavé výlety po okolí. Při cestě zpátky navštívíme Londýn.

Rodiče mohou sledovat naši polohu díky lokátoru, který bude umístěn v autobuse. Lokátory se nám osvědčily především u cest zpátky domů z Anglie, jelikož si rodiče mohou polohu skupiny hlídat a odhadnout čas příjezdu. Fungování je jednoduché, přístup je bez hesla:

https://gps.lokatory.cz/cnt/mapV4MapCustom/showMap?h=da68e9018db53c45a03c0a85c2682fd8

Lokátor bude funkční od soboty 13.10. od 12:00 a skončí v sobotu 20.10. odpoledne v 16:00. Na lokátoru je možné vidět  trasu, aktuální polohu autobusu, aktuální rychlost, počet ujetých km, datum a čas pořízení dat.

Na stránkách školy můžete sledovat pravidelné zprávy a fota z naší cesty.

Eva Skořepová

16

Studio předškolák

08.10.2018

Ve středu 3. října proběhla úvodní lekce studia Předškolák. Děti si s paními učitelkami povídaly o podzimu, o zvířátkách i houbách v lese. Nechyběly básničky a písničky.

1. lekce velmi rychle uběhla a všichni se už těší na další, které se budou konat v těchto termínech:

 Říjen: 3., 10., 17., 24 

Listopad: 7., 14., 28.

Prosinec: 5., 12.

Leden: 9., 16., 30.

Únor: 6., 13., 27.

Březen: 6., 13., 27.

Duben: 3., 10., 24.

Květen: 15.

 Scházet se budeme v učebně č. 9 a 10. Začátek je ve 13.30 hodin, konec ve 14.45 hodin.

 Na předškoláky se těší pedagogický sbor ZŠ Tyršova.

7
ŠVP 6. B a 7. B - Vlastnoruční výroba papíru

ŠVP 6. B a 7. B - Vlastnoruční výroba papíru

05.10.2018

Čtvrteční program jsme zahájili prohlídkou zámku Velké Losiny, v jehož blízkosti se nachází i Ruční výrobna papíru. Její návštěva spojená s prohlídkou muzea a workshopem se setkala s velkým ohlasem, neboť jsme si odtud odnesli spoustu vlastních originálních výtvorů.

Odpoledne došlo i na táborák s opékáním špekáčků a večer na turnaj v bowlingu a závěrečnou diskotéku.

Všichni se těšíme na další společně prožité chvíle.

Žáci 6. B, 7. B a celý realizační tým

26
Druhý den dobrodružství na škole v přírodě

Druhý den dobrodružství na škole v přírodě

03.10.2018

Po vydatné snídani jsme se vydali na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně, kde jsme se seznámili s historií a provozem elektrárny. Po komentované prohlídce vnitřních prostor jsme si jeli prohlédnout dolní i horní nádrž. Na vrcholu kopce ve výšce 1350 m n.m. nás přivítala hustá mlha a první letošní sníh.

Po obědě jsme si zahráli bowling a společenské hry. Večer jsme popřáli několika oslavencům a vyhodnotili soutěže. Ve skupinách jsme pak vyplnili zábavný poznávací kvíz nejen o energetice ČR.

V rytmu diska jsme zakončili dnešní den.

Fotografie opět najdete v galerii.

Tým D. I. M. V.

27
ŠVP 6. B a 7. B - Fotoúlovky v ZOO Olomouc

ŠVP 6. B a 7. B - Fotoúlovky v ZOO Olomouc

01.10.2018

Třídy 6. B a 7. B cestou na školu v přírodě zavítaly do olomoucké ZOO. Žáci zde měli ulovit co nejvtipnější snímek se zvířaty. Jak si s tímto úkolem poradili, uvidíte v zítřejší galerii. 

Kolem šesté hodiny jsme dorazili do cíle naší cesty, kde na nás čekala dobrá večeře, po které jsme se ubytovali. Před spaním jsme si zahráli týmové hry pro bystré hlavy.
Po aktivně stráveném dnu všichni krásně usnuli.
D. I. M. V. - tým vedoucích ŠVP

34
CWAK věštil, jaký bude letošní rok

CWAK věštil, jaký bude letošní rok

24.10.2018

Dnes jsme společně s fotografy z fotokroužku CWAK čekali marně na špatné počasí a proto jsme si krátili čas věštěním, co nového přinese tento školní rok. Doufejme, že znovu nějaké foto-úspěchy. a když už jsme měli křišťálovou kouli, tak jsme si přes ní i cwakli.


M. Velechovský

17
Modernizace přírodovědných učeben

Modernizace přírodovědných učeben

23.10.2018

Díky EU projektu "Modernizace přírodovědných učeben" má Tyršovka k dispozici moderní mikroskop pro pozorování nejen přírodních objektů. Budeme se snažit vše využívat v běžné praxi přírodovědných předmětů. A jak se s ním pracuje a co vše se dá pozorovat? To naleznete ve fotogalerii s ukázkou některých pozorování.

M. Velechovský

9
Halloweenská soutěž

Halloweenská soutěž

22.10.2018

Třída 5. B ve spolupráci se žákovským parlamentem pořádá halloweenskou soutěž ve vyřezávání dýní. Soutěž spočívá v tom, že každá třída vyřeže jednu dýni, tu následně odnese paní učitelce Zedníkové na starou budovu do nejvyššího patra, kde budou dýně i vystaveny. Dýně můžete nosit do 2. 11. 2018. Hlasovat o nejlepší dýni můžete od 5. 11. do 8. 11. 2018 u paní učitelky Zedníkové vždy o přestávce. Nejlepší dýně bude odměněna.

S. Danešová, 8. A

23
Trip to England: Part 3

Trip to England: Part 3

19.10.2018

Wednesday 17th October, Thursday 18th October

On Wednesday we went to school. After school we visited a beautiful castle Howard. It was very excited. It´s a romantic baroque building with amazing gardens. After that we went to the shopping center and we bought some presents for our families.

On Thursday we attended school and during the last lesson certificates were handed to us. We spent a nice afternoon in the Fontains Abbay. Everything was covered in autumn colors. Incredible views, ruins and also story about medieval monks who lived there in the 15th century. We are just on the bus leaving Yorkshire.

By Matyáš Müller

Ve středu 17. října, ve čtvrtek 18. října 

Ve středu jsme šli do školy. A po škole jsme navštívili nádherný hrad Howard. Bylo to velmi vzrušující. Je to romantický barokní budova s úžasnými zahradami. Potom jsme jeli do nákupního centra, kde jsme koupili nějaké dárky pro naše rodiny.

Ve čtvrtek jsme se zúčastnili školy a během poslední hodiny nám byly předány certifikáty. Strávili jsme krásné odpoledne v klášteru Fountains. Všechno bylo laděno do podzimních barev. Neuvěřitelné výhledy, ruiny a taky příběh o středověkých mniších, kteří zde žili v 15. století. Právě sedíme v autobuse a opouštíme Yorkshire.

Od Matyáše Müllera

10
Trip To England: Part 2

Trip To England: Part 2

17.10.2018

On Sunday the 14th around 6 pm, we met our „adoptive“ families for the first time. In the family, we got a place to sleep. Families are very kind and friendly. They prepare breakfast and packed lunch for us every day and after the afternoon trip they collect us at the meeting points and have dinner with us.

By Adam Soběslav

V neděli 14. října okolo 18:00ti hodin jsme poprvé potkali naše „adoptivní“ rodiny. V rodině nám přidělili místo ke spánku. Rodiny jsou velmi milé a přátelské. Každý den nám připravují snídani a zabalují oběd s sebou a po našem odpoledním výletu si pro nás přijedou na místo setkání a mají s námi večeři.

Od Adama Soběslava

On Monday the 15th, after school we reached the railway station where Harry Potter was recorded (railway to Hogwarts) and we saw a beatiful steamed train express there (Hogwarts Express). Then we went to an amazing seaside town Whitby and we visited the Abbey there. Some of us tried English speciality - Fish and Chips. Then we went back to York.

By Matylda Pešánová

V pondělí 15. října po škole jsme dorazili na nádraží, na kterém byl natáčen Harry Potter (nádraží do Bradavic) a viděli jsme nádherný parní express (Bradavický Express). Potom jsme jeli do nádherného pobřežního města Whitby, kde jsme navštívili opatství. Mnozí z nás vyzkoušeli anglickou               specialitu - rybu s hranolky. Potom jsme jeli zpět do Yorku.

Od Matyldy Pešánové

 On Tuesday the 16th, when we got up we had breakfast and then we went by car to the meeting point where were waiting for a bus. There are three meeting points. Our host families leave us every morning and collect us in the evening there. Every day we go to British Language School. We have four lessons. After the second lesson we have a 30min break. We try to speak as much as possible. Altough sometimes it is difficult for us to understand everything, but the teachers are very nice to us.

By Hana Martiňáková

V úterý 16. října, když jsme vstali, tak jsme měli snídani s naší rodinou, která nás potom odvezla na místo setkání, kde jsme čekali na autobus. Máme tři místa setkání. Naše hostitelské rodiny nás tam každé ráno odvezou a večer si pro nás přijedou. Každý den chodíme do britské jazykové školy. Máme čtyři hodiny. Po druhé hodině máme třiceti minutovou přestávku. Snažíme se mluvit tak, jak dokážeme. Ačkoli je to pro nás někdy obtížné všemu rozumět, učitelé jsou k nám velmi milí.

Od Hany Martiňákové

On Tuesday the 16th, we went for a trip to Scarborough just after school. When we arrived to the city, we had freetime and a nice competition for „firemní lipečko“. We were walking along the sea. Then we went to Flamborough cliffs. The view with a marvellous lighthouse was amazing and we could see a real seal on the shore of the sea, too. We took some photos and walked around the sea once more and after this amamzing trip we went back to York and met our host families.

By Adam Soběslav

V úterý 16. října jsme jeli na výlet do Scarbourough zrovna po škole. Když jsme přijeli do města, měli jsme rozchod a hezkou soutěž o „firemní lipečko“ (bonbony Lipo). Chodili jsme podél moře. Potom jsme šli k Flamboroughským útesům. Ten výhled s nádherným majákem byl úžasný a taky jsme mohli zahlédnout na pobřeží opravdového tuleně. Nafotili jsme nějaké fotky a šli podél moře ještě jednou a po tomhle nádherném výletě jsme se vrátili zpátky do Yorku za našimi hostitelskými rodinami.

Od Adama Soběslava  

12
Za poznáváním do Kutné Hory

Za poznáváním do Kutné Hory

12.10.2018

Dne 10. října vyrazily třídy 6. C a 7. C na exkurzi do Kutné Hory. Společně navštívily chrám svaté Barbory, Vlašský dvůr s mincovnou a Kostnici. S historií těchto míst nás zajímavě seznamoval průvodce, který výklad doplňoval nejen poutavými příběhy, ale dokonce jsme si zahráli v ulicích Kutné Hory divadlo.

Výlet se nám moc líbil a těšíme se na další.

Mgr. P. Brodská, Mgr. L. Pekárková

7
CWAK z wostra

CWAK z wostra

10.10.2018

Fotografický kroužek Tyršovky se pro tento školní rok 2018/2019 rozjel z wostra. Hned druhé setkání CWAKU a hned adrenalinové focení krajty v přírodním prostředí. Byli jsme centrem pozornosti nejen družiny. :-)

Díky tomu, že s námi nebyli začátečníci, tak jsme se mohli hned pustit do práce.

M. Velechovský 

8
Dny vědy a techniky v Plzni (14. – 15. 9. 2018)

Dny vědy a techniky v Plzni (14. – 15. 9. 2018)

06.10.2018

Nymburští debrujáři z KMD při DDM a ZŠ Tyršova 446 Nymburk předváděli své experimenty z oblasti fyziky na Dnech vědy a techniky v Plzni, které pořádala Západočeský univerzita Plzeň. Společně tak s malým debrujáry ze Stříbra se snažili ukázat, že fyzika a technika může být i zábava. Nymburský tým reprezentovaly: Petra Frýdlová, Eliška Sýkorová, Anna Šťastná, Ema Suchá a vedoucí klubu David Michálek. Naše popularizační experimenty zhlédlo přes 2 000 návštěvníků.

PhDr. David Michálek

9
ŠVP 6. B a 7. B - Pěšky na Kolštejn

ŠVP 6. B a 7. B - Pěšky na Kolštejn

04.10.2018

Dnešní den jsme zahájili sportovními aktivitami v místě ubytování. Po obědě jsme se vydali směr Branná. Cestou jsme nasbírali spoustu hub, obdivovali koně na pastvinách, zazávodili si v běhu do kopce a prozkoumali pěchotní srub vybudovaný v prvních letech existence naší republiky.

V Branné byl naším cílem hrad a zámek Kolštejn, kde jsme se z poutavého vyprávění našeho průvodce dozvěděli mnoho zajímavostí ze života jejich majitelů i místních obyvatel.

Večer jsme si prohlédli unikátní expozici hudebních nástrojů. Před usnutím jsme si zahráli deskové hry.

Tým D. I. M. V.

28loga partneru

boy figurine