Archiv

Srpen

Hygienická a protiepidemická pravidla pro provoz školy 2020/2021 vzhledem ke covid-19

31.08.2020

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 bylo výrazně poznamenáno opatřeními souvisejícími s pandemií nemoci covid-19. Po většinu tohoto období byla zakázána osobní přítomnost  žáků ve školách a vzdělávání bylo realizováno distančními metodami. Chtěli bychom Vám poděkovat za spolupráci, bez které bychom nemohli školní rok řádně ukončit.

Nyní je před námi nový školní rok 2020/2021 a záměrem MŠMT je umožnit průběh výuky a dalších školních aktivit v co největším rozsahu. Bude ale nutné respektovat závazná pravidla, preventivní a protiepidemická opatření i s ohledem na aktuální situaci v průběhu školního roku.

Dovolte, abychom Vás seznámili se základními opatřeními Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (MZd).

Více ZDE

11
Přechod na Office 365

Přechod na Office 365

20.08.2020

Z důvodu přechodu celé školy na Office 365 nebudou od  20. - 21. 8. 2020 funkční školní e-maily.

Pro kontaktování učitele využijte systém elektronické žákovské knížky modulu Bakaláři.
Vedení školy

34
Zahájení školního roku 2020/2021

Zahájení školního roku 2020/2021

29.08.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

školní rok 2020/2021 zahájíme v úterý 1. září 2020. Žáci se sejdou ve svých třídách od 7:35 do 7:50 hodin a v 7:55 se společně shromáždí před budovou školy, kde proběhne slavnostní zahájení školního roku. V případě nepříznivého počasí zůstanou žáci v kmenových učebnách. Do tříd umožníme také vstup rodičům prvňáčků.

Žáci nebudou předkládat prohlášení o bezinfekčnosti.

Žáci ve škole ani před školou nemusí používat roušku.

Rodiče žádáme, aby do školy vstupovali pouze v nutných případech a jen pokud nemají žádné příznaky virového infekčního onemocnění.

Pro kontakt se školou používejte zejména systém Bakaláři, e-mail nebo telefon.

Děti s příznaky respiračního onemocnění nebo zvýšenou teplotou do školy neposílejte, nemohou se vyučování účastnit!

Od úterý 1. září bude v provozu za zvýšených hygienických opatření školní jídelna i školní družina.

V prvních týdnech bude zmapována úroveň vědomostí, dovedností a znalostí žáků; škola se zaměří na zopakování stěžejního učiva distanční výuky minulého školního roku; bude preferováno formativní hodnocení s důrazem na motivační stránku.

Další informace budou předávány prostřednictvím systému Bakaláři a na třídních schůzkách.

Těšíme se na spolupráci,

vedení školy

37

Přihláška do školní jídelny

20.08.2020

Přihlášku do školní jídelny můžete vyplnit a vytisknout. Odevzdejte ji v kanceláři školní jídelny.
Provozní doba kanceláře školní jídelny o prázdninách
PONDĚLÍ – PONDĚLÍ
24. srpna - 31. srpna 2020
9:00 – 12:00 hod.

14

Hygienická a protiepidemická pravidla pro provoz školy 2020/2021 vzhledem ke covid-19

31.08.2020

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 bylo výrazně poznamenáno opatřeními souvisejícími s pandemií nemoci covid-19. Po většinu tohoto období byla zakázána osobní přítomnost  žáků ve školách a vzdělávání bylo realizováno distančními metodami. Chtěli bychom Vám poděkovat za spolupráci, bez které bychom nemohli školní rok řádně ukončit.

Nyní je před námi nový školní rok 2020/2021 a záměrem MŠMT je umožnit průběh výuky a dalších školních aktivit v co největším rozsahu. Bude ale nutné respektovat závazná pravidla, preventivní a protiepidemická opatření i s ohledem na aktuální situaci v průběhu školního roku.

Dovolte, abychom Vás seznámili se základními opatřeními Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (MZd).

Více ZDE

11
Zahájení školního roku 2020/2021

Zahájení školního roku 2020/2021

29.08.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

školní rok 2020/2021 zahájíme v úterý 1. září 2020. Žáci se sejdou ve svých třídách od 7:35 do 7:50 hodin a v 7:55 se společně shromáždí před budovou školy, kde proběhne slavnostní zahájení školního roku. V případě nepříznivého počasí zůstanou žáci v kmenových učebnách. Do tříd umožníme také vstup rodičům prvňáčků.

Žáci nebudou předkládat prohlášení o bezinfekčnosti.

Žáci ve škole ani před školou nemusí používat roušku.

Rodiče žádáme, aby do školy vstupovali pouze v nutných případech a jen pokud nemají žádné příznaky virového infekčního onemocnění.

Pro kontakt se školou používejte zejména systém Bakaláři, e-mail nebo telefon.

Děti s příznaky respiračního onemocnění nebo zvýšenou teplotou do školy neposílejte, nemohou se vyučování účastnit!

Od úterý 1. září bude v provozu za zvýšených hygienických opatření školní jídelna i školní družina.

V prvních týdnech bude zmapována úroveň vědomostí, dovedností a znalostí žáků; škola se zaměří na zopakování stěžejního učiva distanční výuky minulého školního roku; bude preferováno formativní hodnocení s důrazem na motivační stránku.

Další informace budou předávány prostřednictvím systému Bakaláři a na třídních schůzkách.

Těšíme se na spolupráci,

vedení školy

37
Přechod na Office 365

Přechod na Office 365

20.08.2020

Z důvodu přechodu celé školy na Office 365 nebudou od  20. - 21. 8. 2020 funkční školní e-maily.

Pro kontaktování učitele využijte systém elektronické žákovské knížky modulu Bakaláři.
Vedení školy

34

Přihláška do školní jídelny

20.08.2020

Přihlášku do školní jídelny můžete vyplnit a vytisknout. Odevzdejte ji v kanceláři školní jídelny.
Provozní doba kanceláře školní jídelny o prázdninách
PONDĚLÍ – PONDĚLÍ
24. srpna - 31. srpna 2020
9:00 – 12:00 hod.

14Loga partnerů školy

Pravidla přístupnosti Zpracování osobních údajů GDPR