Základní a mateřská škola, Tyšova 446, Nymburk

Archiv

Leden
Projektový den – Experimenty se suchým ledem

Projektový den – Experimenty se suchým ledem

29.01.2020

Žáci 8. B se v rámci projektu EU „Naše škola 2“ s reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013639 zúčastnili tandemové výuky, tj. výuky, kde jsou v hodině dva učitelé, kteří mají rovnocenné kompetence, vzájemně se doplňují, pomáhají nejen jeden druhému, ale také žákům.

Projektový den byl zaměřen na demonstrační a frontální experimenty se suchým ledem – oxidem uhličitým v pevném skupenství. Teplota oxidu uhličitého v pevně formě (skupenství) se pohybuje kolem –78 °C. Žáci se tak mohli všemi smysly seznámit s nízkými teplotami, se kterými se jen tak v běžném životě nesetkají. Projektový den byl postaven na moderních didaktických metodách – problémové vyučování a badatelsky orientovaná výuka. Pokusy byla nejen z oblasti fyziky (termika, akustika, optika, mechanika), ale i z oblasti chemie, čímž bylo dosaženo i interdisciplinarity.

Pokusy se suchým ledem si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

I. Blažíčková a D. Michálek

23
Barevný týden na Tyršovce

Barevný týden na Tyršovce

22.01.2020

Tyršovka nezůstala ani letos pozadu a zapojila se do projektu Barevný týden, který pořádá organizace School United. Na každý den v týdnu byla předepsána jedna barva nebo kombinace barev. Tudíž jsme se nemuseli zamýšlet nad otázkou: Co na sebe? Protože barvy modrá, žlutá/zelená, duhová, červená a kombinace černé a bílé, to vyřešily za nás.

 Všem žákům a učitelům, kteří se zapojili patří velký dík. Jak to žákům slušelo? Na to se podívejte v galerii.

L. Pekárková, A. Mašindová

15
Mezinárodní videokonference

Mezinárodní videokonference

09.01.2020

Dne 2. 12. 2019 proběhla mezinárodní videokonference s ruskými žáky z Mytišči. Vybraní žáci z 8. a 9. ročníků si tentokrát mohli vyzkoušet komunikaci pouze v ruském jazyce.

Letošní téma videokonference bylo "Hlavní řeka našeho města". Žáci z Mytišči se dozvěděli zajímavosti o naší řece Labi a my o jejich řece Jauze. Byla to skvělá příležitost pro obě strany, se dozvědět něco o Labi a o Jauze. A my jsme se zároveň naučitli nová ruská slovíčka a fráze.

Přípravy na videokonferenci v ruském jazyce probíhaly více než dva měsíce. Do tohoto projektu se zapojili žáci osmého ročníku i v hodinách chemie. Při vyučování žáci zkoumali vlastnosti Labské vody. Jejich pokusy natáčel žák staršího ročníku Štěpán Havlín a videonahrávku zpracoval pro ruské žáky. Obě strany to zvládly na výbornou.

Všichni účastníci videokonference si odnesli mnoho zážitků, poznatků a zkušeností do dalších podobných akcí.

Jménem všech žáků, kteří se zúčastnili videokonference, chci poděkovat vedení školy a všem učitelům za pomoc a podporu naší akce.

P.S. Odkazy z videokonference jsou tady: https://www.youtube.com/watch?v=_sITcqHgbfE

Michaela Dobiášová, 9. A 

13
Vánoční turnaj v “Přehazované”

Vánoční turnaj v “Přehazované”

08.01.2020

Ve čtvrtek 19. prosince 2019 se konal každoroční Vánoční turnaj v přehazované. Účastnila se vybraná děvčata z šestých až devátých ročníků.

Sešly jsme se všechny ve vestibulu a vydaly se směrem do Sokolovny. Holky jsme si rozdělily podle tříd, zkontrolovaly si absenci a mohly jsme náš turnaj zahájit. Všechny jsme informovaly ohledně pravidel hry, tak chování.

Turnaj se nám rozjel a některé hry byly velmi napínavé. Několikrát dokonce rozhodoval až poslední míč.

Dohromady bylo odehráno 31 zápasů po 7 minutách a třídy byly rozděleny na dvě skupiny. A to na 6. a 7. ročník + 8. a 9. ročník.

Konečné pořadí bylo mnohdy překvapivé, ale rozhodně se nikdo nemusí zlobit, že neskončil lépe. Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!

Za celý organizační tým nás, deváťaček bych chtěla poděkovat všem učitelkám, které nám pomohly celý turnaj zařídit a to především paní učitelce Jakešové. Dále nesmím zapomenout na paní učitelky Hojsákovou, Velechovskou a Svobodovou.

Všem moc děkujeme za náš poslední turnaj. Moc jsme si ho užily!

Konečné pořadí:

6. a 7. ročník

1. místo - 7.C

2. místo - 7.B

3. místo - 7.A

4. místo - 6.A

5. místo - 6.C

6. místo - 6.B

7. místo - 6.D

8. a 9. ročník

1. místo - 9.B

2. místo - 8.C

3. místo - 8.B

4. místo - 9.A

5. místo - 8.A

Petra Frýdlová, 9.B

11
Vánoční turnaj ve florbale

Vánoční turnaj ve florbale

06.01.2020

Vánoční turnaj ve florbale se uskutečnil poprvé ve sportovním centru. Turnaje se zúčastnily, krom jediné (7.A), všechny třídy z druhého stupně. Kvůli věkovým rozdílům jsme hráli dvě kategorie, 6.- 7. třídy a 8.-9. třídy. Po odehrání základních skupin proběhla semifinálová utkání a poté zápasy o konečná umístění, o 1. a 3. místo. 

Poděkování patří vedení školy, které nám umožnilo odehrát turnaj ve sportovním centru. Dále bychom poděkovali také všem účastníkům, kteří se na hřišti snažili podat co nejlepší výkon a mimo hřiště se chovali velmi slušně. 

 

Výsledky 6. – 7. třída

1/ 7. C

2/ 6.C

3/ 7.B

4/ 6.A

5/ 6.D

6/ 6.B

 

Výsledky 8. – 9. třída

1/ 9. B

2/ 9. A

3/ 8.C

4/ 8.A

5/ 8.B

 

Tematický kvíz:

1/ Které florbalové velmoci se utkávají pravidelně ve finálových střetnutích mistrovství světa?

2/ Jaké je nejlepší umístění české mužské a ženské florbalové reprezentace na mistrovstvích světa?

6
Pololetí v Zelené laboratoři

Pololetí v Zelené laboratoři

28.01.2020

Jako každý rok, i letos bych rád shrnul fungování přírodovědných předmětů v Zelené laboratoři. Jaký byl tento půl rok? Co vše jsme se naučili? Co jsme viděli? Co poznali? To vám prozradí fotografie ze "života ZL".

:-)

M. Velechovský

8
Iqlandia Liberec

Iqlandia Liberec

10.01.2020

Začátkem prosince žáci 5. A a 5. B navštívili Iqlandia Liberec. Nejen, že měli možnost seznámit se zázraky přírody, ale aktivně se zapojili do různých činností, neboť k vidění bylo mnoho didaktických pomůcek v tematických expozicích.

Mgr. Romana Jakešová, Bc. Hana Kotasová a Hana Ochmanová

13
Poslední Předškolák

Poslední Předškolák

08.01.2020

Ve středu 18. 12. 2019 se budoucí prvňáčci sešli k poslední schůzce studia Předškolák v tomto školním roce. Po slavnostním předání vysvědčení v auditoriu si děti zazpívaly několik koled společně se zpěváky školního pěveckého sboru Hlásek a přesunuly se k vánočnímu tvoření.  Vyrobenou hvězdičku si děti odnesly jako odměnu za pilnou práci na předchozích schůzkách.

Mgr. Martina Markesová, Mgr. Miloslava Soukupová, Mgr. Pavla Janků

14
Patron dětí

Patron dětí

07.01.2020

Vánoce nejsou jen o dostávání dárků, ale také o obdarovávání těm, kteří peníze potřebují na zdravotní podporu a léčbu. Poslední den před vánočními prázdninami se třídy 7. A a 7. C společně zapojily do projektu Patron dětí a z mnoha příběhů si vybraly jeden, který chtěly finančně podpořit. Peníze věnovaly z prodeje výrobků během Dne otevřených dveří na naší škole.  Díky jejich příspěvku 

a také za podpory paní učitelek se podařilo získat 2 500 Kč a tím pomohly zajistit potřebnou částku (28 800 Kč), a tak šestiletý Ládík se může pomocí ergoterapie více osamostatnit a získat nové dovednosti.   

Děkujeme všem žákům, kteří na projektu pracovali a máme radost z toho, že i v dnešní době jsou děti schopné vzájemné empatie a nemyslí jen na sebe.

Mgr. Petra Brodská, Bc. Helena Svobodová, třídní učitelky

10
Exkurze do České televize

Exkurze do České televize

06.01.2020

Poslední týden školy jsme si zpříjemnili předvánoční návštěvou České televize. Čekání na průvodce v recepci nám rychle uteklo, protože jsme se zde setkali s hlavními aktéry StarDance – Jakubem Vágnerem, Matoušem Rumlerem, kteří se s námi velmi ochotně vyfotili.

Viděli jsme  natáčení Kouzelné školky a sami jsme si vyzkoušeli, jaké to je stát za kamerou. Exkurzi jsme zakončili prohlídkou kostýmů ze známých filmových pohádek.

Výlet se nám vydařil a odjížděli jsme s mnoha zážitky z televizního zákulisí.

P. Brodská, A. Borecká

8loga partneru

boy figurine