Základní a mateřská škola, Tyšova 446, Nymburk

boy figurine